Wójt Gminy Grzegorzew uprzejmie informuję, że od dnia 6 listopada   2017r. do dnia 27 listopada 2017r. w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będących własnością Gminy Grzegorzew oznaczonych nr ewidencyjnymi: nr  411/3  o pow.