Sprawa:
Rejestracja urodzeń

Podstawa prawna:
Art. 38, 39 i 40 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:
Dwa dowody osobiste,
Aktualny odpis aktu małżeństwa,
Odpis aktu zgonu ojca (jeżeli matka dziecka jest wdowa).,
Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona).,
Odpis aktu urodzenia (jeżeli matka dziecka jest panna).,

Opłaty:
Trzy odpisy bez opłaty skarbowej bezpośrednio wydane po sporządzeniu aktu

Termin załatwienia sprawy:
W dniu dokonania zgłoszenia (ojciec lub matka dziecka)