Komisja Rewizyjna

1. Radny Andrzej Sikorski – Przewodniczący Komisji
2. Radny Janusz Sanigórski – Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Krzysztof Durkiewicz – Członek
4. Radna Anna Perkowicz – Członek
5. Radny Michał Sucina – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Radny Krzysztof Durkiewicz – Przewodniczący Komisji
2. Radna Anna Perkowicz – Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Rafał Kotkowski – Członek

Komisja Planu i Budżetu

1. Radny Rafał Kotkowski – Przewodniczący Komisji
2. Radny Karol Dzierbicki – Zastępca Przewodniczącego
3. Radna Monika Borowska – Członek
4. Radny Sławomir Czapowski – Członek
5. Radny Janusz Dorabiała – Członek
6. Radny Izabela Kacperska – Członek
7. Radny Marek Lewandowski – Członek
8. Radny Łukasz Łuczyński – Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

1. Radna Monika Borowska – Przewodnicząca Komisji
2. Radny Zbigniew Molicki – Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Izabela Kacperska – Członek
4. Radny Łukasz Łuczyński – Członek
5. Radny Andrzej Sikorski – Członek
6. Radny Tadeusz Sosnowski – Członek
7. Radny Michał Sucina – Członek

Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska

1. Radny Janusz Dorabiała – Przewodniczący Komisji
2. Radny Sławomir Czapowski – Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Karol Dzierbicki – Członek
4. Radny Marek Lewandowski – Członek
5. Radny Zbigniew Molicki – Członek
6. Radny Janusz Sanigórski – Członek