Sprawa:
Rejestracja zgonów

Podstawa prawna:
Art.64,65,66 ustawy z dnia  29 września 1986r prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.Nr36 poz.180) z późniejszymi zmianami.

Wymagane dokumenty:
Karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia,
Dokument tożsamości osoby zmarłej,
Książeczka wojskowa osoby zmarłej.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
W dniu dokonania zgłoszenia.