obrazek

 

Szanowni MieszkańcyOd 1 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie został otwarty punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców naszej Gminy.


Porady prawne w naszym Urzędzie będą udzielane w pok. 11 na I piętrze we wszystkie środy i piątki w godzinach od 9.00 do 13.00

(W razie dni ustawowo wolnych od pracy w tym świąt państwowych, punkt nie będzie czynny).

Porad Prawnych udzielają:

- Pani mec. Katarzyna Bartnik

- Pan mec. Tomasz Jędrychowski

- Pani mec. Barbara Wyleżoł


Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?


Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:


 • młodzież do 26. roku życia,

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,

 • kombatanci, weterani,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?


Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawa cywilnego,

 • spraw karnych,

 • spraw administracyjnych,

 • ubezpieczenia społecznego,

 • spraw rodzinnych,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.Wszystkich Państwa zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej pomocy prawnej zapraszamy do naszego Urzędu.Wójt Gminy Grzegorzew

/-/ Bożena Dominiak