Wójt Gminy Grzegorzew uprzejmie informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grzegorzewie oraz na stronie internetowej www.grzegorzew.pl został wywieszony na okres 21 dni tj. od 10 listopada do 1 grudnia 2017 r. wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. Nieruchomości ujęte  w wykazie stanowią własność Gminy Grzegorzew i oznaczone są  nr ewidencyjnymi: nr  144/1 o pow. 0,10 ha i nr 180/1 o pow. 0,04  ha  położone w miejscowości Borysławice Kościelne.  

Wójt Gminy Grzegorzew

 /-/ Bożena Dominiak