Wójt Gminy Grzegorzew uprzejmie informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grzegorzewie oraz na stronie internetowej www.grzegorzew.pl został wywieszony na okres 21 dni tj. od 10 listopada do 1 grudnia 2017 r. wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. Nieruchomości ujęte w wykazie stanowią własność Gminy Grzegorzew i oznaczone są nr ewidencyjnymi: nr  235 o pow. 0,79 ha i nr 238/1 o pow. 0,0234 ha  położone w miejscowości Borysławice Zamkowe.

Wójt Gminy Grzegorzew

/-/ Bożena Dominiak