Przez ostatnie trzy miesiące liczba e-zwolnień wzrosła o ponad 60 procent. To zasługa darmowego podpisu elektronicznego udostępnionego przez ZUS oraz szerokiej akcji szkoleniowej prowadzonej przez wielkopolskie oddziały.

Od 1 grudnia ZUS udostępnił lekarzom nowy podpis elektroniczny - darmowy certyfikat do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Do tego czasu elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) można było podpisywać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub płatnego podpisu kwalifikowanego wystawianego przez pięć centr certyfikacyjnych. Darmowy certyfikat umożliwiający podpisywanie elektronicznych zwolnień lekarskich wystawiany jest na wniosek lekarza na pięć lat. 

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze wystawili 2521620 elektronicznych zwolnień lekarskich. W Wielkopolsce w tym okresie takich zwolnień zostało wystawionych 219947. Gdy ZUS wprowadził darmowy certyfikat, liczba elektronicznych zwolnień wzrosła o ponad 60 procent.

Od początku roku przeprowadziliśmy przeszło 90  szkoleń i spotkań informacyjnych nt. elektronicznych zwolnień lekarskich.  Blisko 800 osób, w tym 478 lekarzy, poznało już funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych ZUS – informuje Karolina Toboła - koordynator kampanii e-ZLA w II Oddziale ZUS w Poznaniu - W związku z tym szybko wzrasta liczba lekarzy pozytywnie odnoszących się do nowego sposobu wystawiania zwolnień.  Na najbliższe tygodnie mamy zaplanowane kolejne spotkania z lekarzami.

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce