Zachęcamy do udziały w spotkaniu informacyjnym, na którym omówione zostaną zasady uzyskania wsparcia na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ramach Poddziałania 1.5.2 w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.
Dodatkowo zostaną omówione:
•             Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw,
•             Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego – Małe kina.

Zapraszamy na spotkania informacyjne do Koła, które odbędzie się we wtorek 28 sierpnia 2018 roku,
w godzinach 13:00 - 15:30,
 w Restauracji Milka ul. Towarowa 6, Koło.

Honorowym gościem spotkania będzie Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Maciej Sytek
.

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
(63) 240 85 35, (63) 249 31 02   do dnia 24 sierpnia 2018 roku.