Wójt Gminy Grzegorzew uprzejmie informuję, że od dnia 9 stycznia   2019r. do dnia 30 stycznia 2019r. w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany. Nieruchomości ujęte w wykazie stanowią własność Gminy Grzegorzew i oznaczone są nr ewidencyjnymi: nr 259/1 o pow. 0,58 ha i nr 339/1 o pow. 0,47 ha położone w miejscowości Bylice.

Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak