Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie
 

Siedziba: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie
62-640 Grzegorzew, Plac 1000 Lecia Państwa Polskiego 6

Telefon: 601274046

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30
każdy poniedziałek w godzinach od 7.30 - 18.00

Skład Komisji:
Przewodniczący: Sławomir Malesza
Sekretarz: Wioleta Wielińska
Członkowie:
- Arleta Rybarczyk
- Arleta Marciniak
- Anna Ciennik
- Edyta Sikorska
- Magdalena Boruczkowska

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie
pełnią dyżurw każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 - 18.00

w czasie dyżuru przyjmowane  są wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy  lub informacji w sprawach terapii uzależnień i współuzależnienia, jak również przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 "ZAUFAJ"

                                        " PRZYJDŹ"

                                                                                   " POMOŻEMY"