Wójt Gminy Grzegorzew uprzejmie informuję, że od dnia 20 lutego  2019r. do dnia 12 marca 2019r. w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu. Nieruchomości ujęte w wykazie stanowią własność Gminy Grzegorzew i oznaczone są nr ewidencyjnymi: nr 124 o pow.

 

Wójt Gminy Grzegorzew

/-/ Bożena Dominiak