REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY GRZEGORZEW

L.p.

Uchwała w sprawie planu miejscowego/nazwa planu

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego , w którym ogłoszona została zmiana planu

Obszar objęty planem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego

1.

Uchwała Nr XIX/79/2004 Rady Gminy  Grzegorzew z dnia 28.05.2004 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110 poz. 2199

z dnia 14 lipca 2004 r.

Cały obszar Gminy Grzegorzew z wyłączeniem terenu położonego przy ulicy Autostrada w Grzegorzewie

/ od strony Gminy Koło do skrzyżowania z drogą powiatową

nr 3199P /

2.

Uchwała Nr IX/47/2007  Rady Gminy  Grzegorzew z dnia 10.08.2007 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew dla obszaru  w miejscowości Barłogi

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 146 poz. 3206

z dnia 12 października  2007 r.

Działki nr 28/6 ,29 , 32/1 i 33 położona w obrębie ewidencyjnym Barłogi , gmina Grzegorzew

3.

Uchwała Nr IX/59/2019

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia  23.07.2019  r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew- Etap IA

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ,  poz. 6996

z dnia 2 sierpnia  2019 r.

Wybrane działki położone w obrębach ewidencyjnych : GRZEGORZEW, BARŁOGI, BORYSŁAWICE KOŚCIELNE, BORYSŁAWICE ZAMKOWE , BYLICE , GRODNA, PONĘTÓW DOLNY, ZABŁOCIE

4.

Uchwała Nr XXII/125/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 25 sierpnia 2020 r.             w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew- Etap IB

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ,  poz. 6878

z dnia 10 września 2020 r.

Wybrane działki położone w obrębach ewidencyjnych : PONĘTÓW DOLNY, BYLICE-KOLONIA, GRODNA, GRZEGORZEW

5.

Uchwała Nr XXV/156/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 26 listopada 2020 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew- Etap II

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ,  poz. 9864

z dnia 17 grudnia  2020 r.

Wybrane działki położone w obrębach ewidencyjnych : ZABŁOCIE, TARNÓWKA, PONĘTÓW DOLNY, KIEŁCZEWEK, GRZEGORZEW, BYLICE, BARŁOGI