Zmiany planuje się dla wybranych terenów przedstawionych na dziewięciu załącznikach graficznych do uchwały obejmujących wybrane tereny w obrębach Barłogi, Bylice Kolonia, Bylice Wieś, Grzegorzew, Ponętów Dolny. 

 

Z uchwałą wraz z załącznikami graficznymi można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew pod adresem bip.grzegorzew.pl/?a=3729.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium w procedurze sporządzania studium oraz procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy  w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew lub w formie elektronicznej przez ePUAP lub na adres e-mailowy grzegw@grzegorzew.pl w terminie do dnia 21 lipca 2020 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 
WÓJT GMINY GRZEGORZEW
BOŻENA DOMINIAK