1.    Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1944)

2.    Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Grzegorzew

Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew

3.    Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944)  organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

4.    Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej , linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy:

a)    określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe.

b)    Określenie linii komunikacyjnych: przewozy autobusowe w publicznym  transporcie zbiorowym na liniach:

3009052501U -             Budy – Borysławice przez Emilewo;

3009052502U - Tarnówka - Budy przez Grzegorzew ;

3009052503U -             Budy – Borysławice przez Grzegorzew - Emilewo;

3009052504U - Grzegorzew – Borysławice przez Emilewo;

3009052517U - Borysławice – Budy przez Emilewo;

3009052815U - Grzegorzew – Grzegorzew przez Bylice-Zabłocie-Barłogi;

3009052816U -  Grzegorzew – Grzegorzew przez Ponętów Dolny-Borysławice-Kiełczewek;

3009052817U -  Grzegorzew – Grzegorzew przez Tarnówka Grzeg.-Barłogi-Bylice;

3009052818U -  Grzegorzew – Grzegorzew przez Bylice-Borysławice-Grodna;

3009052819U -  Grzegorzew – Grzegorzew przez Borysławice-Bylice-Zabłocie

5.    Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Grudzień 2021 r.

6.    Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji oraz linii.