Gmina Grzegorzew razliauje w 2021  roku zadanie, ktre zostało dofiansnowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użytewcznosci publicznej.

Nazwa projketu: ,,Organziacja przewozów autobusdowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Grzegorzew w roku 2021”

Kwota dofiansowania ze środków Funduszu: 330.651,00 (umowa dotacyjna nr 23.32/20 z dnia 31.12.2020 r.)

 

Kwota środków wlasnych: 62.823,69

Calkowita wartość  projketu: 393.474,69

Cele projketu: organizacja , zarządzanie i planownaie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej 10 linii w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Grzegorzew.