Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 

1.     Przedsięwzięcie 1.1.1 Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw

2.     Przedsięwzięcie 1.1.2 Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

3.     Przedsięwzięcie 2.1.1 Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

 

Szczegółowe informacje w złącznikach.