1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na dzień 31.12.2022 r. - 168 wniosków (166 wniosków w formie dofinansowania/pożyczki oraz 2 wnioski w ramach ścieżki bankowej) na łączną kwotę - 3 640 991,03 zł;
  2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na dzień 31.12.2022 r. – 81;
  3. Kwota wypłaconych dotacji na dzień 31.12.2022 r. - 1 549 343,14 zł.

Wszelkie informacje o programie są również dostępne na stronie internetowej:

www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/dla-gmin

www.czystepowietrze.gov.pl