Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Grzegorzew, zorganizowanego przez Wójta Gminy Grzegorzew, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Na podstawie art. 37e Kodeksu Wyborczego, w terminie do 25 marca 2024 roku. w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie przyjmowane są zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia.
Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.
Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie - pokój nr 8, pod numerem telefonu 63 27 18 255, na adres e-mail:
grzegw@.grzegorzew.pl

Wójt Gminy Grzegorzew
 /-/ Bożena Dominiak