Komisja Rewizyjna

1. Radny Rafał Kotkowski – Przewodniczący Komisji
2. Radny Karol Dzierbicki – Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Adam Bednarkiewicz – Członek
4. Radna Aneta Okupska – Członek
5. Radna Maria Zawadzka – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Radna Maria Zawadzka - Przewodniczący Komisji
2. Radny Sławomir Szymczak – Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Rafał Kotkowski – Członek

Komisja Planu i Budżetu

1. Radna Katarzyna Czajkowska – Przewodniczący Komisji
2. Radny Łukasz Łuczyński – Zastępca Przewodniczącego
3. Radna Monika Borowska – Członek
4. Radny Janusz Dorabiała – Członek
5. Radna Aneta Okupska – Członek
6. Radny Sławomir Szymczak – Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

1. Radna Monika Borowska – Przewodniczący Komisji
2. Radny Tadeusz Sosnowski – Zastępca Przewodniczącego
3. Radna Katarzyna Czajkowska – Członek
4. Radna Izabela Kacperska – Członek
5. Radny Damian Leszcz – Członek
6. Radny Łukasz Łuczyński – Członek

Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska

1. Radny Adam Bednarkiewicz – Przewodniczący Komisji
2. Radny Damian Leszcz – Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Janusz Dorabiała – Członek
4. Radny Karol Dzierbicki – Członek
5. Radny Stanisław Pyka – Członek
6. Radny Jarosław Wróblewski – Członek