Urząd Gminy w Grzegorzewie uprzejmie informuje, iż w dniach od 3 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. Gminna komisja ds. szacowania szkód w rolnictwie powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego będzie przyjmowała wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne i grad.

Szacowanie szkód odbywa się na wniosek producenta rolnego. Na wniosku należy uwzględnić każdą działkę oddzielnie, na której wystąpiły szkody.
Po zgłoszeniu przez rolnika strat komisja będzie dokonywała lustracji tylko tych upraw, które zostały uszkodzone przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Wszystkich poszkodowanych rolników proszę o dołączenie do wniosku następujących dokumentów:
• kopii wniosku o dopłaty obszarowe
• polisy obowiązkowego dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt (w przypadku gdy rolnik zawarł taką umowę).

Powierzchnie upraw prosimy podawać zgodnie z wnioskiem złożonym do ARiMR.

Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak