Magdalena Ptak - Radca Prawny

Tel. (063) 27-18-255

Pokój nr 2

 

Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu, a w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych;

2) udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa;

3) opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę;

4) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działaniem Urzędu;

5) występowanie w charakterze pełnomocnika Rady Gminy lub Wójta w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.