Krzysztof Wróblewski - Informatyk

Tel. (063) 27-18-255, wew. 120

Pokój nr 9

Do zadań Stanowiska do spraw Informatyki należy:

1.Administrowanie zasobami informatycznymi Urzędu

2.Projektowanie i planowanie rozwoju zasobów informatycznych Urzędu

3.Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Gminy

4.Ochrona zasobów informacyjnych Gminy przetwarzanych w systemach informatycznych

5.Koordynacja prac wdrożeniowych  serwisowych dotyczących zasobów informatycznych Urzędu

6.Nadzór nad wdrażaniem, eksploatacją i konserwacją systemu informatycznego

7.Ewidencja licencji oprogramowania

8.Ewidencja stosowanych systemów  programów

9.Redagowanie strony internetowej

10.Archiwizowanie danych zawartych w systemie informatycznym