I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 18  do 25 stycznia 2012

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !


Wprawdzie od ostatniej sesji Rady Gminy minął zaledwie tydzień,  jednakże w naszej Gminie dzieje się wiele i chciałabym przekazać Państwu krótką informację o wydarzeniach, jakie w okresie minionego tygodnia miały miejsce i działaniach, jakie w tym czasie podjęłam.

Szanowni Państwo
W pierwszym kolejności pragnę Państwa poinformować, że 20 stycznia, tj.
 w miniony piątek miała miejsce inauguracja II edycji Ogólnopolskiej Kampanii
„ Postaw na Rodzinę ” w naszej gminie. Celem kampanii, której koordynatorem jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie, jest przekazywanie ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa. Kampania jest znakomitym sposobem, by przekazać mieszkańcom, że samorząd wspiera rodziny, a inwestowanie w relacje rodzinne to najskuteczniejsza i najlepsza profilaktyka. Kiedy relacje rodzinne są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki.
W ramach kampanii w miesiącach styczniu i lutym odbędą się w naszych szkołach wywiadówki z udziałem Pani psycholog Róży Bartela.
W ramach kampanii ogłoszony został także konkurs dla przedszkolaków i uczniów klas I – III  pn. „ Ja na gałązce drzewa genealogicznego ”.
 
Kampanię „ Postaw na Rodzinę ” uroczyście rozpoczęliśmy w Szkole Podstawowej 
w Barłogach obchodami Dnia Babci i Dziadka.  Było to bardzo piękne, wyjątkowe, bardzo rodzinne spotkanie, na które Babcie i Dziadkowie przybyli bardzo licznie
i  w trakcie którego mogliśmy przekonać się jak silne więzi łączą wnuków
z dziadkami.
W spotkaniu udział wzięłam wspólnie z Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią Anną Jaworską.
Gratulujemy i dziękujemy Panu dyrektorowi, nauczycielom i całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Barłogach przygotowania tak wspaniałego spotkania.
Dzień Babci i Dziadka, które obchodzone są 21 i 22 stycznia uroczyście świętowały wszystkie szkoły podstawowe, Przedszkole Gminne i przedszkola unijne na terenie naszej gminy.
Były to bardzo miłe spotkania, w większości których uczestniczyłam osobiście życząc, w imieniu samorządu, naszym Babciom i Dziadkom, którzy dają swoim ukochanym wnukom poczucie bezpieczeństwa i ciepła, potrafią wysłuchać i pomóc, pochwalić i przytulić – dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego.
Bezsprzecznie w ostatnich dniach, dzięki Państwu Dyrektorom i Nauczycielom naszych szkół oraz Wychowawcom przedszkoli pokazaliśmy, że w naszej gminie stawiamy na rodzinę.


Kontynuując uprzejmie informuję, że w pierwszym półroczu roku szkolnego 2011/2012 Gimnazjum w Grzegorzewie wzięło udział w konkursie „ Moja szkoła
w Unii Europejskiej ” – edycja „ Powrót do szkoły ”  organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Unię Europejską.
W konkursie brały udział trzy uczennice gimnazjum : Izabella Junkier i Aleksandra Rybarczyk z klasy III b oraz Ewa Kulig uczennica klasy III c. Opiekunem konkursu była Pani Renata Kulig. Tematem tegorocznej edycji konkursu było : Zostań wolontariuszem zmieniaj świat i siebie !
W ramach konkursu uczennice przeprowadziły i nagrały kilkanaście wywiadów
z wolontariuszami na terenie Grzegorzewa, Turku, Konina, Koła i Lichenia.
Większość z nich była bardzo poruszająca i inspirująca. Jednym z osiągnięć tych wywiadów jest nawiązanie kontaktu z Wolontariatem w Hospicjum Licheńskim.
W maju Gimnazjum w Grzegorzewie weźmie udział w akcji „ Pola nadziei ” .
Przeprowadzone wywiady stały się bazą do stworzenia filmu pt. „ Droga do szczęścia ”.  Film przedstawia zajętą sobą nastolatką, która pod wpływem wywiadów prezentowanych w filmie, przechodzi przemianę wewnętrzną i wybiera nową drogę życia, w której szczęście daje pomoc drugiemu człowiekowi.
Serdecznie dziękujemy Pani Renacie Kulig i uczennicom Gimnazjum za  udział
w tym jakże ciekawym i wyjątkowym konkursie.
Dziękujemy za podjęty wysiłek i wkład pracy włożony w przygotowanie tak bogatego i szczególnego w swych charakterze materiału konkursowego, który na pewno będzie cenną pomocą dydaktyczną i może uczyć nas wszystkich właściwych postaw życiowych i moralnych.
 
Szanowni Państwo,
Na ostatniej sesji mówiłam dużo na temat zmieniających się przepisów prawa
i nakładanych na samorządy nowych zadaniach.
Dzisiaj mam do przekazania kolejne informacje w tym względzie.
Informuję, że od 1 stycznia 2012 roku na samorządy nałożone zostały nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.
Nowela ustawy nałożyła na gminy obowiązek przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
Na przygotowanie projektu programu, jego zaopiniowanie  i uchwalenie Gminy mają czas do 31 marca br.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obejmuje zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku  poprzez zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach drogowych z udziałem zwierząt.
Projekt programu przygotowuje wójt i najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania : właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
i dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy. Wymienione podmioty w terminie 21 dni wydają opinie o projekcie.
Koszty realizacji programu ponosi gmina.
Jak więc widzicie Państwo przed nami kolejne,  trudne zadanie wiążące się
z określonymi nakładami finansowymi.
Będziemy nad gminnym programem opieki nad zwierzętami wspólnie pracować. Biorąc pod uwagę terminy wynikające z ustawy na uchwalenie programu czasu mamy niewiele.


Państwo Radni
Szanowni Państwo
Kończąc, pragnę Państwa poinformować, że realizując uchwałę Rady Gminy podjętą na ostatniej sesji o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej
w Borysławicach Kościelnych, zgodnie z obowiązującymi procedurami, które były Państwu Radnym przedstawione,  przed feriami planujemy odbycie spotkań z :
- rodzicami uczniów i Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Borysławicach,
- Radą Pedagogiczną Szkoły
- oraz Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grzegorzewie.
Wstępnie zaplanowałam, że spotkania te odbędą się w  dniach 8 i 9 lutego br.

 

          Dziękuję
        Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak