I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 27 czerwca  do 11 lipca 2012 r.

 

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

 

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj.  w okresie od 27 czerwca do 11 lipca  2012 r.

Szanowni Państwo.
Wprawdzie od ostatniej sesji Rady Gminy mijają dzisiaj równo dwa tygodnie, nie jest to więc zbyt odległy czas od kiedy składałam ostatnie sprawozdanie ze swojej działalności, niemniej jednak są sprawy i informacje, z którymi chciałabym się z Państwem podzielić.

I tak uprzejmie informuję Państwa, że :

1) Rozpoczęliśmy tak ważną dla naszego samorządu inwestycję. 29 czerwca br. została zawarta umowa na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zastała firma: P.T.H.U. Hydro-Marko Maria Pluta z Jarocina. Umowa opiewa na kwotę: 3 148 800,00 brutto zł.
Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 6 lipca 2012.
Termin wykonania zadania liczony jest od momentu przekazania placu budowy wynosi 60 dni.
W związku z rozpoczętymi pracami pragnę poinformować, że w miejscowościach, które korzystają z ujęcia wody w Bylicach, mogą występować okresowe spadki ciśnienia wody. Jest to nieuniknione na etapie realizacji tak zaawansowanej modernizacji stacji.
O rozpoczęciu realizacji zadania  oraz mogących wystąpić utrudnieniach w dostawie wody mieszkańcy  miejscowości zaopatrywanych w wodę z hydroforni Bylice są informowani w drodze okólników, które docierają do każdego domu.

 

2) 10 lipca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca robót związanych z remontem w przedszkolu gminnym. Remont dotyczy usunięcia skutków wiosennego zalania przedszkola. 28 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych.
W postępowaniu złożonych zostało 5 ofert, z którymi wystąpili :
- Oferta nr 1 :
POLBUD S.C. B.P. Piwońscy, ul. Łopuskiej 10, 62-504 Konin
Cena: 33 497,22 zł
- Oferta nr 2 :
Bud-Wat Sp. z o.o., Straszków 119, 62-604 Kościelec
Cena: 35 720,04 zł
- Oferta nr 3 :
Technika Grzewcza Hubert Olczyk, ul. Witosa 4, 62-640 Grzegorzew
Cena: 37 963,81 zł
- Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot, ul. Konarskiego 26, 62-600 Koło
Cena: 31 762,83 zł
- Oferta nr 5
Firma Budowlana KAR-BUD, ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra
Cena: 35 964,01 zł 
Wybrany wykonawca to firma : Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot, która zaproponowała najniższą cenę wykonania robót. Planowany termin zwarcia umowy to : 16 lipca 2012 r. Zgodnie z postanowieniami przetargu wykonawca ma 30 dni na wykonanie remontu.

3) Od 9 lipca br. twa w urzędzie gminy kompleksowa kontrola gospodarki finansowej naszej gminy za 2011 rok. Kontrolę przeprowadzają inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Kontrola potrwa co najmniej dwa miesiące.

4) Jesteśmy w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji  zdawczo-odbiorczych w :
- Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych,
- Szkole Podstawowej w Grzegorzewie
oraz Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie.
Powołane przeze mnie Komisje Inwentaryzacyjne rozpoczęły pracę 1 lipca br.
Planowany czasookres trwania inwentaryzacji 2 tygodnie.

5) W związku z wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Edukacyjne Borysławice  o rejestrację Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych wraz
z oddziałem przedszkolnym rozpoczynamy procedury związane z rejestracją niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej.
Uprzejmie informuję, że wniosek Stowarzyszenia w sprawie nadania szkole, która będzie prowadzona w Borysławicach, uprawnień szkoły publicznej został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

6) 29 czerwca br. podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departamentem Geodezji Kartografii i Gospodarki Mieniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Bylicach.
Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100.000 zł, co stanowi 90% ogólnych kosztów robót zaplanowanych do wykonania na tej drodze, tj. ułożenia nawierzchni asfaltowej. 

7) Rozpoczęliśmy długo oczekiwane remonty cząstkowe dróg gminnych masą na gorąco. Prace polegają na frezowaniu nawierzchni uszkodzonych, skrapianiu nawierzchni emulsją kationową, wypełnieniu ubytków masą mineralno – asfaltową w ilości 100kg/m2 tj. grubość warstwy 4 cm  oraz zasmarowaniu brzegów połączeń emulsją kationową.
Planujemy wykonanie prac w Grzegorzewie, Ponętowie Dolnym, Tarnówce, Borysławicach Kościelnych, Bylicach – Kolonii, Zabłociu.
Prace wykonuje firma M.K. STELLA z Koła, która złożyła najtańszą ofertę spośród czterech firm,  a mianowicie 78,72 zł. brutto za 1m2 nawierzchni.
Wczoraj, tj. 10 lipca firma weszła na roboty w Tarnówce i w Grzegorzewie ( Plac 1000-Lecia PP i ulica Szkolna). Dzisiaj firma pracuje na ulicy Łąkowej. 
Za utrudnienia  w ruchu drogowym przepraszamy.  

8) Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu złożę wielkie podziękowania i wyrazy uznania za społeczną pracę :
- Radnej Pani Celinie Wypychowskiej
- Panom Radnym Mariuszowi Sanigórskiemu i Mariuszowi Rybczyńskiem
oraz mieszkańcom osiedla w Grzegorzewie Panu Stanisławowi Madalińskiemu, Panu Maciejowi Madalińskiemu i Panu Krzysztofowi Kostrzewa
którzy bardzo zaangażowali się i społecznie montują siatkę ogrodzeniową na mini boisku przy ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie.
Raz jeszcze serdecznie Państwu dziękuję za zaangażowanie i wykonane prace. 

9)  Serdecznie dziękuję Wszystkim Mieszkańcom, Państwu Radnym,  za udział
w niedzielę 1 lipca w festynie „Piłkarskie Witaj Lato”.  
Przed oficjalnym rozpoczęciem festynu o godz. 11.00 odbyło się losowanie Miniturnieju Europejskiego drużyn szkolnych w piłce nożnej. Drużyny szkolne reprezentowały półfinalistów EURO 2012. W turnieju udział wzięło 8 drużyn ze Szkół Podstawowych: w Bylicach, Borysławicach Kościelnych, Barłogach
i Grzegorzewie. Mistrzem została drużyna „Zielone Giganty”, ze Szkoły Podstawowej w Barłogach reprezentująca Portugalię.  
Po raz kolejny na naszym festynie zaprezentowali się motocykliści z Klubu Knight Riders.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grzegorzewie, którzy biorą udział w zajęciach Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia „Music Story” zaprezentowali na scenie swoje umiejętności muzyczne. 
Podczas trwania festynu mecze rozgrywali uczestnicy V Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej, którzy walczyli o Puchar Wójta Gminy Grzegorzew. Pierwsze miejsce zajęli: Łukasz Burliński i Łukasz Dykta. 
Atrakcją festynu był także występ młodzieży z gimnazjum z kabaretu LOLxD
z programem kabaretowym „Tele-sekcja”. 
W konkursie „Piłkarskie playback show” uczniowie zaprezentowali utwory footbolowe.
Za udział w konkursach przygotowaliśmy liczne nagrody.
Tradycyjnie na festynie nie zabrakło atrakcji dla dzieci i młodzieży m.in. były to : dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, basen z kulami zorbingowymi, suchy basen
z kulkami, eurobungee czterostanowiskowe i inne.
Gwiazdą festynu był zespół FANATIC wykonujący przeboje „Disco Polo”.
Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „MAGIA”.
Koszt organizacji festynu wyniósł 18 798,60 zł.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział. Mam nadzieję, że miło spędziliście Państwo to niedzielne popołudnie.

Podczas niedzielnej mszy świętej 1 lipca, o godz. 12.00  odbyło się uroczyste  wprowadzenie nowego proboszcza Parafii pw. WNMP  w Grzegorzewie.
Nowym proboszczem parafii, który przejął obowiązki po księdzu Michale Pietrzaku został  Ks. Krzysztof Pietryga.
O decyzji biskupiej nominacji poinformował i uroczystego wprowadzenia nowego pasterza w progi parafii dokonał Ks. Dziekan Wojciech Szczepankiewicz.
Dekretem Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej, od 1 lipca mianowany został również nowy wikariusz  grzegorzewskiej parafii Ks. Maciej Adamski.
Nowych kapłanów bardzo życzliwie powitali parafianie, społeczność szkolna, ministranci i strażacy. W imieniu naszego samorządu powitaliśmy
Księdza Proboszcza i Księdza Wikariusza wspólnie z Panem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Mariuszem Sanigórskim.

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP oraz własnym serdecznie zapraszam Państwa na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się w najbliższą niedzielę 15 lipca. Gospodarzem tegorocznych zawodów jest jednostka OSP Grzegorzew. Zawody rozpoczniemy o godz. 14.00. Miejsce  – stadion sportowy
w Grzegorzewie. W zawodach rywalizować będzie 8 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, a więc reprezentowane będą wszystkie jednostki OSP działające
w naszej gminie oraz 11 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zarówno dziewcząt jak i chłopców.
Zawodnikom życzę powodzenia, a Wszystkich Państwa zapraszam do kibicowania naszym druhom. 

 


                Dziękuję