I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie do 25 czerwca 2013 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !


Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Dzisiejsze wystąpienie chciałabym rozpocząć od podzielenia się z Państwem refleksjami na temat przepięknej uroczystości, którą jeszcze żyjemy, a która miała miejsce w miniony piątek - 21 czerwca w Barłogach, kiedy to nasza gminna społeczność oddała hołd Bohaterom i Wydarzeniom 1863 roku – Bohaterom Powstania Styczniowego - najdłuższego, bo trwającego 2 lata, zrywu Niepodległościowego Naszego Narodu.
150 lat temu rozpoczęła się droga Narodu Polskiego do Niepodległości.
Droga ta wiodła także przez naszą gminę. My także zapisaliśmy się w historii.
Idąc po śladach historii, dokumentów historycznych, analizując mapy wydarzeń historycznych - docieramy do miejscowości Barłogi.
To właśnie w Barłogach - 28 czerwca 1863 roku miał miejsce epizod – potyczka - Powstańców Styczniowych z oddziałem kozackim.
W miniony piątek w przepiękny sposób oddaliśmy pamięć temu wydarzeniu poprzez nasz udział w uroczystej Mszy Świętej i odsłonięcie tablicy, która będzie trwałą                i materialną pamiątką uroczystości 21 czerwca oraz wyrazem hołdu dla Walczących o  Niepodległość.
Składam z tego miejsca serdeczne podziękowania Wszystkim Państwu, dzięki którym przeżyliśmy ten czas w tak wyjątkowy sposób, wspólnie z którymi przeżyliśmy tak piękną lekcję historii.
Podziękowania kieruję do Księdza Proboszcza Parafii Barłogi Andrzeja Działdowskiego  za odprawienie uroczystej Mszy Świętej, Wszystkich Kapłanów ze wszystkich Parafii naszej gminy, którzy byli razem z nami - Księdza Proboszcza Parafii Borysławice Leona Tomczyka, Kapłanów Parafii Grzegorzewskiej Księdza Proboszcza Krzysztofa Pietryga, Księdza Wikariusza Macieja Adamskiego i Księdza Kanonika Michała Pietrzaka.
Dziękuję Panu Tomaszowi Nuszkiewiczowi, który w bardzo obrazowy sposób przedstawił rys historyczny tamtych wydarzeń.
Gorące podziękowania składam Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  w Barłogach Dariuszowi Tylakowi – współgospodarzowi uroczystości, nauczycielom, pracownikom i uczniom szkoły w Barłogach za ogromne zaangażowanie                         w przygotowanie uroczystości.
Dziękuję nauczycielom, dzieciom, młodzieży naszych szkół, którzy tak licznie przybyli, zastępom harcerzy, Państwu Radnym, Mieszkańcom Barłóg i Gminy Grzegorzew  oraz wszystkim gościom, którzy przyjęli nasze zaproszenie.
To dzięki Wszystkim Państwu mogliśmy uczcić Pamięć Bohaterów tamtych czasów  i wpisać się w ogólnopolskie obchody 150 – rocznicy Powstania Styczniowego.    

Szanowni Państwo
Walka o wolność – to wartość na trwałe wpisana w historię Polski. Przybierała ona różny wymiar, różny charakter i sięga naszej najnowszej historii.
Nie sposób w miesiącu czerwcu nie wspomnieć o 4 czerwca, który to dzień ogłoszony został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Świętem Wolności.
Święto to obchodzone jest w rocznicę pierwszych w powojennej historii Polski, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych 1989 r.
To wtedy Polska pierwsza wyrwała się ku wolności.
Dało to początek wielu zmianom.
Jedną z istotniejszych zmian ustrojowych było uchwalenie 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym i ordynacji wyborczej do rad gmin, a następnie pierwsze wybory do rad gminy, które odbyły się 23 lata temu – 27 maja 1990 r.
Na pamiątkę tych wyborów dzień 27 maja obchodzony jest jako Dzień  Samorządu Terytorialnego, Święto Pracowników Samorządowych -  rocznica reaktywowania samorządu gminnego w naszym kraju.
Dzień samorządu terytorialnego, pracę samorządowców, uhonorował Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski organizując 28 maja w Pałacu Prezydenckim okolicznościowe spotkanie.
Do udziału w tym spotkaniu zostałam zaproszona. Wspólnie z Panem Burmistrzem Miasta Koła i Panem Wójtem Gminy Olszówka reprezentowałam w Pałacu Prezydenckim samorządowców Powiatu Kolskiego.
Święto samorządu obchodziliśmy w naszej gminie w tym roku w szczególny sposób, gdyż właśnie 27 maja byliśmy gospodarzami  Etapu Powiatowego XX – Jubileuszowego, Wielkopolskiego Konkursu "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" zorganizowanego przez Towarzystwo Samorządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole, Urząd Miasta Koła oraz naszą gminę.
47 uczniów z 11 gimnazjów z terenu Powiatu Kolskiego, przeszło na przełomie lutego i marca eliminacje szkolne, kwalifikując się do etapu powiatowego konkursu.
Trzech najlepszych gimnazjalistów reprezentowało Powiat Kolski na finale wojewódzkim konkursu, który odbył się 12 czerwca w Żychlinie koło Konina.
Na finale wojewódzkim naszą gminę reprezentowała Klaudia JAROSZEWSKA, która zwyciężyła eliminacje powiatowe.
Klaudia na finale wojewódzkim znalazła się wśród najlepszych, w ścisłym finale, w pierwszej ósemce laureatów konkursu.
Klaudia oraz pozostali reprezentanci Gimnazjum w Grzegorzewie – finalistki XX Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, a więc :
- Aleksandra Olczyk,
- Dagmara Fila,
- Dominika Fila
- i Klaudia Werowska
są z nami na dzisiejszej sesji.
Konkurs "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" to konkurs samorządowi szczególnie bliski, dlatego też chcielibyśmy bardzo pogratulować naszym uczennicom osiągniętego wyniku i zdobytej wiedzy  oraz wręczyć na pamiątkę dzisiejszego spotkania książki z dedykacją i wyróżnić stypendiami przyznanymi z racji udziału w konkursie.
Składamy gratulacje Pani Dyrektor Gimnazjum oraz opiekunowi naszego zespołu Radnemu Panu Józefowi Sochackiemu.

Szanowni Państwo,
Państwo Radni
Pozwólcie, że swoją informację na temat działań i prac wykonanych przeze mnie i podległy mi urząd w okresie międzysesyjnym rozpocznę od tematu, który w ostatnich miesiącach najbardziej absorbował uwagę i na którym koncentrowały się działania naszego samorządu jak  i wszystkich samorządów w Polsce,  a więc od tak zwanej rewolucji jaka następuje w gospodarce odpadami.
Drodzy Państwo, za niespełna tydzień  - 1 lipca 2013 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.
Prace organizacyjne związane z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami w naszej gminie osiągnęły finalny etap.
W miesiącach maju i czerwcu zebraliśmy od naszych mieszkańców deklaracje o wysokościach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i rozstrzygnęliśmy przetarg na odbiór odpadów.

Jeżeli chodzi o postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów przygotowała je i przeprowadziła komisja przetargowa w składzie:
1. Marek Szałek – Przewodniczący komisji
2. Arleta Nowicka – Sekretarz komisji
3. Danuta Gębka – Członek komisji
Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło 7 czerwca 2013 r.

W przetargu złożono 3 oferty,  z którymi wystąpili :

1) oferta nr: 1
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
cena: 429 600,00 zł (brutto)


2) oferta nr: 2
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dąbska 24, 62-600 Koło
cena: 410 000,00 zł (brutto)

3) oferta nr: 3
Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun
Roztoka 6, 62-513 Krzymów
cena: 348 000,00 zł (brutto)

Wybrana oferta to oferta nr: 3 Zakładu Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun.
I to właśnie firma „ BAKUN”, z  dniem 1 lipca rozpocznie realizację usługi odbioru odpadów z terenu gminy Grzegorzew.
Usługę będzie świadczyć na podstawie umowy zawartej w dniu 17 czerwca 2013 r. Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
Wynagrodzenie określono na ryczałtowe co oznacza, że miesięcznie za wywóz odpadów z terenu naszej gminy zapłacimy stałą stawkę w wysokości 29 000,00 zł
Firma :
- wyposaży wszystkie posesje w pojemniki i worki nieodpłatnie,
- wielkość pojemnika zależeć będzie od wielkości zadeklarowanej przez właściciela posesji
- odbierać będzie odpady zmieszane i posegregacyjne – 2 razy w miesiącu
- odpady selektywnie zbierane (worki) odbierane będą – 1 raz w miesiącu
- odbierzemy wszystkie odpady z posesji

Trwa dostarczanie pojemników i worków. Firma przedstawiła również harmonogram odbioru odpadów. Odpady będą odbierane wg. następujących zasad :
- odpady zmieszane i posegregacyjne – każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
- odpady segregowane – każdy drugi wtorek miesiąca
Informację o harmonogramie odbioru odpadów każdy mieszkaniec otrzyma indywidualnie do domu, dodatkowo zostanie on opublikowany na naszej stronie internetowej.
Pojemniki odbierane są u Państwa sołtysów.
Dodatkowo na dzień 1 lipca każda nieruchomość, z której zadeklarowano segregację odpadów, zostanie zaopatrzona w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Przy odbiorze odpadów segregowanych worki pozostawiane będą na wymianę, czyli ile worków wystawionych pełnych – tyle samo pustych.
Potrzebę dodatkowych worków do segregacji zgłaszać należy w Urzędzie Gminy lub u przedstawicieli firmy odbierającej odpady.

A więc w naszej gminie nie wystąpi sytuacja, że w ostatnich dniach czerwca czy też 1 lipca mieszkaniec nie będzie miał co zrobić ze śmieciami.

Jeżeli chodzi o składane deklaracje o wysokości odpłat za odpady chciałaby przede wszystkim podkreślić, że nasi mieszkańcy podeszli do sprawy bardzo odpowiedzialnie, tzn. w wyznaczonym terminie, w zdecydowanej większości deklaracje spłynęły, za co z tego miejsca serdecznie naszym mieszkańcom dziękuję. 
Informuję, że na dzień sporządzania niniejszej informacji złożono deklaracje z 1352 nieruchomości, na 1437 nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy.
W naszej gminie zameldowane są 5742 osoby.
Liczba osób zamieszkałych wynikająca z przyjętych deklaracji wynosi 4632  osoby, co stanowi 81% w stosunku do liczby osób zameldowanych.
Spośród mieszkańców, którzy złożyli deklaracje 93% zadeklarowało, że odpady będzie zbierało w sposób selektywny.
Ze złożonych deklaracji wynika także, że 50% mieszkańców odpady ulegające biodegradacji kompostuje na terenie swojej nieruchomości za pomocą kompostownika, natomiast 43% mieszkańców odpady te będzie zbierać do wyznaczonych worków. Tylko 7% mieszkańców odpady ulegające biodegradacji będzie wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Informuję także, że przygotowując się do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami 19 czerwca br.  spotkałam się z przedsiębiorcami i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w naszej gminie, podczas którego  omówiliśmy  nowe zasady odbioru  i zagospodarowania odpadów  komunalnych,          w szczególności z nieruchomości niezamieszkałych, a wytwarzających odpady, których systemem nie objęliśmy.
21 marca br., na sesji Rady Gminy, na której podejmowaliśmy uchwały regulujące system gospodarowania odpadami, a więc wybieraliśmy metodę ustalania opłat za odpady, częstotliwość odbioru opadów, itd. wskazywałam, że to początek naszej drogi  w nowej gospodarce odpadami.
Działania i prace, jakie w międzyczasie wykonaliśmy pozwalają na stwierdzenie, że od strony organizacyjnej do wdrożenia, tej bardzo poważnej zmiany systemowej, jaka następuje  w gospodarce odpadami, na dziś jesteśmy przygotowani.
Jak wiemy koszty wdrożenia nowego systemu poniesie gmina i jej mieszkańcy.
Gmina zobowiązana jest do :
- odbioru i transportu odpadów,
- ich zagospodarowania
- oraz osiągnięcia, określonego prawem unijnym, stopnia odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Staraliśmy się, aby przy jak najniższych obciążeniach dla naszych mieszkańców wywiązać się z tego zadania.
Myślę, że podjęliśmy wszelkie możliwe działania, aby jak najlepiej przygotować się i jak najsprawniej wprowadzić na terenie naszej gminy rewolucję, jaka następuje w śmieciach.
Wypracowane na ten czas rozwiązania zweryfikują się zapewne po 1 lipca, ale, jak już mówiliśmy, jeżeli będzie taka potrzeba wszystko można zmienić, udoskonalić i dostosować do faktycznych potrzeb.

Szanowni Państwo, Państwo Radni :

- 10 maja odbył się odbiór końcowy sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Grzegorzew przy ul. Brzozowej, Kasztanowej , Lipowej i Choińskiej. Wartość wykonanych robót to kwota 958 355,31 zł brutto. W ramach inwestycji wykonane zostało 326,8 mb sieci wodociągowej oraz 1095 mb kanalizacji sanitarnej w tym: 132 mb rurociągu tłocznego i 963,0 mb rurociągu grawitacyjnego.
W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z dostawą i posadowieniem studni rozprężnej oraz koniecznością zabicia ścianki szczelnej na przepompowni ścieków zwiększony został zakres rzeczowy zadania. Łączna wartość robót dodatkowych wynosi 59 837,26 zł brutto.
13 czerwca odbyła się kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole dot. odbioru wybudowanej w Grzegorzewie sieci wodociągowej                             i kanalizacyjnej, a 17 czerwca br. otrzymaliśmy pozwolenie na jej użytkowanie.

- Trwają prace remontowe w budynku przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 6 w Grzegorzewie. W ramach remontu dokonano wymiany instalacji elektrycznej, ułożono sieć komputerową, dokonano przebudowy wejść, wymieniono okna i drzwi, wykonano pomieszczenie socjalne i łazienkę, wymalowano wszystkie pomieszczenia oraz nową instalację centralnego ogrzewania. Ponadto podłączono do budynku wodę i kanalizację.
Planujemy jeszcze zagospodarowanie terenu wokół budynku i wykonanie schodów. Ze względu na fakt dofinansowania części prac z projektu POKL pod nazwą „ Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie – sposobem na skuteczna reintegrację społeczno – zawodową ” budynek przystosowywany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 39 200 zł. Planowany koszt remontu w tym roku to kwota około 87 000 zł

- 19 czerwca, w obecności Pana Marka Banaszewskiego – Wicestarosty Kolskiego             i Pana Grzegorza Kujawy – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole odbyłam spotkanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Grzegorzew – Tarnówka współfinansowanej z budżetu naszej gminy. Dokonaliśmy wspólnie wizji całego          3 kilometrowego odcinka drogi. Prezentowane przeze mnie stanowisko dotyczyło wykonania w pierwszej kolejności remontu ulic Uniejowskiej i Leśnej (nakładka i krawężniki) oraz dalszego remontu cząstkowego nawierzchni w kierunku Tarnówki. Z ustaleń wynika, że Powiat dokona oszacowania kosztów w rozbiciu na konkretne odcinki drogi i przedstawi je na posiedzeniu Zarządu Powiat celem akceptacji i podjęcia decyzji. 
Dodatkowo przekazano przedstawicielom Powiatu podania mieszkańców ulicy Uniejowskiej z roku 2009 i 2012 dotyczące konieczności remontu tych odcinków. 

- Na bieżąco naprawiamy i remontujemy drogi gminne.
Remontami objęliśmy następujące odcinki dróg :
1. Droga gminna w Borysławiach Zamkowych 960 m2  - koszt  20.160 zł
2. Droga gminna w Barłogach 1980 m2 - koszt 41.580 zł
3. Droga gminna Borysławice Kościelne – Bylice 1440 m2 - koszt 30.240 zł
4. Droga gminna w Borysławiach Zamkowych (do Państwa Jóźwiaków) 900 m2 - koszt 18.900,zł
W trakcie realizacji jest remont drogi w Barłogach – droga Pieńki
Prace polegają na wykorytowaniu drogi, nawiezieniu kruszywa drogowego – gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm i na wałowaniu.
Prace wykonuje firma z Lichenia.

- Zakończyliśmy remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych masą na gorąco. Prace polegały na frezowaniu nawierzchni uszkodzonych, skrapianiu nawierzchni emulsją kationową, wypełnieniu ubytków masą mineralno – asfaltową w ilości 100kg/m2 tj. grubość warstwy  4 cm. oraz zasmarowaniu brzegów połączeń emulsją kationową.
Prace wykonała firma M.K. STELLA z Koła, która złożyła najtańszą ofertę spośród czterech firm,  a mianowicie za cenę 78,72 zł. brutto za 1m2.
Dla porównania najwyższa oferta opiewała na kwotę 85,49 zł. brutto za 1m2
- Firma GOLMAR wykonała demontaż zużytego krawężnika na skrzyżowaniu ulic Uniejowska – Ogrodowa  - koszt  zadania wyniósł 1.230 zł brutto
Regulacji studzienki Telekomunikacyjnej na tym skrzyżowaniu dokona jej właściciel.

- Zakończyliśmy prace polegające na wykaszaniu poboczy oraz rowów przydrożnych (pobocze, skarpa i dno rowu). Prace wykonała firma PAWLO  z Chruścina. Koszt za usługę wyniósł 0,17 gr. netto/ 1m2 w sumie wykosiliśmy 109.300 m2 na łączną kwotę  20.067,48 zł
 
- Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem w Poznaniu o dofinansowanie inwestycji polegającej na wykonaniu przebudowy drogi gminnej w Borysławiach Zamkowych - droga od Pana Dębińskiego do wiaduktu kolejowego.
Nasze starania zakończyły się sukcesem.
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  139.500 zł, co stanowi 90% kosztów inwestycji. 

- Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych wystąpiliśmy także do Wojewody Wielkopolskiego. Wniosek dotyczył remontu dróg gminnych w Zabłociu - 500 mb oraz Ponętowie Dolnym - 130 mb, które uległy zniszczeniu podczas obfitych opadów deszczu. W związku z naszym wnioskiem Pan Wojewoda powołał komisję do oszacowania strat  powstałych w infrastrukturze drogowej, która przeprowadziła wizję na terenie gminy  i pozytywnie ustosunkowała się do naszego wniosku.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo
- Skierowaliśmy pismo do Wojewody Wielkopolskiego  o uznanie naszej gminy za  obszar dotknięty klęską gradobicia i powodzi. Zespół Komisji działający na terenie naszej gminy powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego od 20 czerwca 2013 roku rozpoczął szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez gradobicie, natomiast od 2 lipca 2013 r. szacować będziemy straty wywołane klęską powodzi. Wszyscy poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać straty  w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie  - pok. Nr 1.
 
- 9 maja odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów przyległych działek przy ulicy Witosa w Grzegorzewie w sprawie uporządkowania spraw własnościowych działki  nr 1928/1 i 1934. Podczas spotkania podjęta została decyzja o sprzedaży części działek : nr 1928/1 i nr 1934. Obecni na spotkaniu mieszkańcy wyrazili zgodę na wykup od Gminy części działek, które bezpośrednio przylegają do ich nieruchomości. Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej pod poszerzenie istniejących siedlisk. W celu rozpoczęcia procedury sprzedaży zainteresowani wykupem mieszkańcy składają formalne wnioski.
Następnie przystąpimy do geodezyjnego podziału działek oraz wyceny. Kolejnym krokiem będzie zawarcie aktów notarialnych.
Jednocześnie informuję, że osoba, która zajęła grunt stanowiący własność gminy została zobowiązana do przywrócenia granic i opuszczenia zajętego terenu w terminie do 28 czerwca br.
Po 28 czerwca odbędzie się wizja w terenie w celu sprawdzenia prawidłowego wykonania zobowiązania.

-  26 marca br., z wniosku  Pana Tadeusza Śliwki – Firma WIND ENERGY  wydana została  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na  budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą  na działce nr 348  w Grzegorzewie.  Jak zapewne Państwo pamiętacie i o czym już informowałam, od decyzji tej strony postępowania wniosły odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie,  a  następnie zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na postanowienie  Kolegium w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 Uprzejmie informuję, że postanowieniem z 19 kwietnia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił  wniesioną skargę.

- Gmina nasza wzięła udział w konkursie „Bezpieczna droga do zmian”  czyli „ Co oświetlenie może zmienić  w Mojej Gminie ” organizowanym przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, w którym zajęliśmy  I miejsce. W nagrodę Spółka przeprowadzi  modernizację oświetlenia  ulicznego, polegającej na wymianie 40 opraw oświetleniowych wykonanych w innowacyjnej   i energooszczędnej technologii LED, która przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo w ramach nagrody Spółka wykona  czasową iluminację wybranego obiektu użyteczności publicznej na terenie Gminy, trwającą 3 dni. 24 czerwca  odbyłam spotkanie z przedstawicielami firmy Philips Polska  Sp. z o.o.  w sprawie ustalenia terminu realizacji nagrody.

- Cały czas staramy się aktywnie działać w zakresie ochrony środowiska.
W tej dziedzinie, w ostatnim czasie przeprowadzone zostały następujące działania ekologiczne :
-  Uroczyste obchody Dnia Ziemi i Lasu  - stały one się tradycją w Powiecie Kolskim. Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem „ ELEKTROODPADY – PROSTE ZASADY” i odbyły się na terenie Szkółki Zespolonej w Kiejszach   w Gminie Babiak.
Jak co roku aktywnie uczestniczyliśmy w obchodach tego święta.
 Obchodom towarzyszyły liczne zawody, konkursy oraz mini zawody strażackie   dla  dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowane przez Zespół Szkół w Brdowie,   Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole oraz leśników.
Całość uświetnił muzycznie swoim występem zespół harcerski „Wartaki ”. 
Dużym zainteresowaniem wśród harcerzy cieszyła się „akcja sadzenia 500 drzew”. Brali w niej udział również nasi harcerze z druhnami Agnieszką Baronowską i Lidią Szurgocińską.
W klasyfikacji indywidualnej uczennice Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie : Natalia Stachowicz zajęła III , a Justyna Mituta IV miejsce.
Olimpiada zakończyła się wręczeniem nagród wszystkim jej uczestnikom. Serdecznie gratulujemy młodzieży osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy Dyrekcji i Opiekunom przygotowującym do olimpiady uczniów Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie i Barłogach za aktywne włączenie się w obchody Dnia Ziemi  i Lasu.

- 15 maja br. we współpracy ze Związkiem Międzygminnym „ Kolski Region Komunalny” zbieraliśmy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Specjalnie wyznaczony do zbiórki pojazd z konińskiego Hydrostalu  dotarł do wszystkich miejscowości naszej gminy zabierając dostarczony przez mieszkańców odpad. Łącznie zebraliśmy 1,2 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Gmina nasza czynnie włączyła się w ogólnopolską akcję ekologiczną LISTY DLA ZIEMI, której pomysłodawcą była Fundacja Ekologiczna ARKA. Głównym elementem akcji było pisanie przez uczniów tematycznych listów do dorosłych, w których uczniowie zwracają uwagę na ekologiczne problemy    i zachęcają do wspólnych działań chroniących naszą ziemię.  
W naszej gminie wszystkie szkoły i przedszkola brały udział w akcji. Łącznie uczniowie napisali 275 listów. Spośród wszystkich listów Komisja Konkursowa wybrała jeden najładniejszy, który napisała Weronika Litwin z klasy  V  Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borysławicach, drugie miejsce zajęła Oliwia Janczak ze Szkoły Podstawowej w Barłogach, a trzecie  miejsce Konrad Janikowski z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borysławicach.
W nagrodę za napisanie najładniejszego listu Weronika Litwin odczytała go  w Radio Konin  w dniu 15 maja br.
Gratulujemy Weronice pomysłowości, a wszystkim tym, którzy chętnie włączyli się w akcję, serdecznie dziękujemy za twórcze i piękne prace.
Niech wiara w to, że razem możemy wpłynąć na naszą rzeczywistość będzie dla nas wszystkich motywacją do nowych ekologicznych inicjatyw.
- 14 czerwca  w Zespole Szkół  w Kościelcu odbyło się podsumowanie akcji „ Zbiórka zużytych baterii ”. Jak każdego roku brały w niej udział wszystkie szkoły i przedszkola z naszej gminy. Łącznie w Gminie Grzegorzew  zebraliśmy 237,5 kg   ( w roku 2012 -195,84 kg ), a w całym powiecie prawie 3 tony tego niebezpiecznego odpadu.
Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali dyplomy, książki  i drobne upominki ufundowane przez sponsorów oraz Związek Międzygminny „ Kolski Region Komunalny „.

Szanowni Państwo
Kontynuując uprzejmie informuję, że :

- W maju zostały wydane decyzje przyznające uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Grzegorzew pomoc materialną  o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.  Ze stypendium szkolnego skorzysta 182 uczniów.
Łączna kwota przyznanych stypendiów szkolnych za okres  od stycznia do czerwca 2013 r. zamknęła się kwotą 114.934,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu naszego samorządu zabezpieczyliśmy na wypłaty stypendiów 20 % środków własnych.
W w/w miesiącu przyznaliśmy również 2 zasiłki szkolne uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło w rodzinie.

- Uczniowie naszych szkół, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz osiągnęli znaczące sukcesy sportowe, jak co roku otrzymają, wypłacane z budżetu gminy, stypendia motywacyjne. Stypendia te otrzyma łącznie 136 uczniów naszych szkół, a wręczane będą one podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

- 10 czerwca br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego będącego własnością Gminy Grzegorzew. Przetarg odbędzie się 10 lipca w siedzibie Urzędu Gminy, cena wywoławcza pojazdu, to zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy kwota 20 900,00 zł. Wysokość postąpienia została ustalona w wysokości nie mniejszej niż 500,00 zł.
Mówiąc na temat innych spraw z zakresu funkcjonowania naszych szkół i oświaty gminnej pragnę poinformować, że 15 maja br. zatwierdziłam arkusze organizacyjne  placówek oświatowych.
Zmiana w organizacji pracy naszych szkół, na którą chciałabym wskazać i o której chciałabym dziś powiedzieć to utworzenie dodatkowego oddziału zerowego, który z dniem 1 września br. uruchomiony zostanie w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie.
Wypracowane wspólnie z Panem Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie oraz rodzicami dzieci, z którymi odbyliśmy spotkanie, rozwiązanie spowodowało, że bieżący rok jest pierwszym rokiem, w którym do przedszkola w Grzegorzewie przyjęte zostały wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola, tj. łącznie 90 dzieci. 
Było to możliwe dlatego, że w nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie prowadzić będziemy jeden oddział klasy I.
Od nowego roku szkolnego zmniejsza się także o jeden oddział liczba oddziałów prowadzonych w Gimnazjum w Grzegorzewie.
Zmniejszenie liczby oddziałów w gimnazjum powoduje, że nie będzie już potrzeby korzystania z salek Domu Parafialnego.
Z dniem 1 lipca br. umowa zawarta z Księdzem Proboszczem Parafii Grzegorzew na wynajem sal katechetycznych na potrzeby Gimnazjum zostaje rozwiązana.

Szanowni Państwo, 
- Uruchomienie oddziału zerowego w szkole w Grzegorzewie pociąga za sobą konieczność wykonania prac związanych z adaptacją klas na parterze szkoły na potrzeby najmłodszych dzieci celem stworzenia im jak najlepszych i bezpiecznych warunków do nauki. Zamierzamy m.in. wykonać zabudowę korytarza w związku          z wydzieleniem pomieszać na zerówkę, zakupić szafki do szatni, itp.
W zmianach do budżetu gminy, które wprowadzane będą na dzisiejszej sesji zabezpieczamy środki finansowe na te cele i inne prace remontowe, jakie w okresie wakacji zamierzamy wykonać w szkołach.
Związane są one m.in. z :
- przebudową instalacji elektrycznej polegającej na wyniesieniu liczników na zewnątrz budynku oraz wymianą podłóg w kolejnych klasach w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie,
- wymianą podłóg w kolejnych klasach w gimnazjum,
- modernizacją schodów wejściowych do szkoły w Bylicach.
Szczegółową informację na temat prac wykonanych w naszych placówkach oświatowych przedstawię Państwu po ich zakończeniu.  


Kontynuując swoje wystąpienie pragnę podzielić się z Państwem informacjami na temat spotkań, w których w ostatnim okresie czasu wzięłam udział oraz ważniejszych wydarzeń, jakie w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji miały miejsce i tak uprzejmie informuję, że :
- 28 kwietnia wzięłam udział  w Walnym Zebraniu Członków Klubu Sportowego „Orzeł” Grzegorzew,  na którym władze Klubu przedłożyły sprawozdanie                         z działalności finansowej i sportowej klubu za 2012r.
Mówiąc na temat działalności klubów sportowych pragnę podkreślić, że staramy się podejmować działania celem pozyskania dodatkowych, pozabudżetowych środków na działalność sportową.
Mam w tym przypadku na myśli m.in. wniosek o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animatora sportu dzieci i młodzieży”, który złożyliśmy do  Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego  w Warszawie.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Animatorem został p. Andrzej Sobański
 Zajęcia  sportowe są prowadzone. Rozpoczęły się 1 marca  i trwać będą do 30 listopada 2013r.
Wartość realizowanego projektu to kwota 4 550,00 zł.

Celem stworzenia naszym mieszkańcom jak najlepszych warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu dokonaliśmy renowacji kortu oraz boiska do siatkówki plażowej funkcjonujących na stadionie sportowym w Grzegorzewie 
- 19 maja 2013 roku w Ruszkowie Pierwszym odbyły się XIII Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego. Organizatorem imprezy był Starosta Kolski i Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Kole. Celem zawodów było podnoszenie kwalifikacji strzeleckich pracowników samorządowych oraz integracja środowiska samorządowego z instytucjami, zakładami pracy, inspekcjami i służbami z nimi współpracującymi z powiatu kolskiego.
Naszą Gminę reprezentowały dwie drużyny w składzie:
I drużyna :
- Pan Józef Sochacki,
- Pan Kazimierz Sołtysiak
- Pan Wiktor Sołtysiak
II drużyna :
- Pan Andrzej Badyński
- Pan Jędrzej Durkiewicz
- Pan Grzegorz Wawrzyniak
Serdecznie dziękujemy naszym Drużynom za udział w zawodach i gratulujemy osiągniętego, bardzo dobrego wyniku. 
-Samorządowcy okazję do sprawdzenia swoich umiejętności, tym razem sportowych, mieli także w minioną sobotę – 22 czerwca, kiedy to na stadionie w Grzegorzewie rozegrane zostały II Mistrzostwa Powiatu Kolskiego w tenisie ziemnym i siatkowej piłce plażowej. W mistrzostwach w tenisie ziemnym pierwsze miejsce zajął przedstawiciel naszego samorządu Pan Mariusz Wilamowski – nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie. W rozgrywkach sitkowej piłki plażowej uczestniczyło pięć drużyn. Pierwsze miejsce zajęli reprezentanci z Gminy Osiek Mały. Zwycięscy rozgrywek otrzymali puchary,  a wszystkie drużyny pamiątkowe puchary.
- Piękna uroczystość odbyła się 1 maja br. w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponętowie Dolnym. Tego dnia Jednostka OSP Ponętów Dolny obchodziła Jubileusz 20 – lecia istnienia.  Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Barłogach, którą  w intencji Druhów Strażaków odprawił Ksiądz Proboszcz Andrzej Działdowski. Następnie odbyło się spotkanie w Domu Strażaka w Ponętowie Dolnym.  Prezes Jednostki – Druh Lucjan Nowicki przedstawił historię powstania i działalności organizacji.  Druhowie zostali odznaczeni złotymi                       i srebrnymi "Medalami za zasługi dla pożarnictwa", odznakami "Strażak Wzorowy" oraz odznaczeniami za wysługę lat – głównie były to odznaczenia za 20, 15 i 10 lat służby.
Wielką radością były również brązowe odznaki dla członków Drużyny Młodzieżowej.
W imieniu naszego samorządu podziękowałam Jubilatom za piękną służbę, za społeczną pracę, za strażacką zaradność i gospodarność oraz partnerską współpracę, życząc jednocześnie dalszego rozwoju jednostki i wytrwałości                       w strażackiej służbie. 

- 17 czerwca odbyło się zebranie z mieszkańcami Barłóg. Na zebraniu miały miejsce konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w tej miejscowości.
Zaproponowane przez mieszkańców nazwy ulic zostały przyjęte większością głosów  uczestniczących w zebraniu.
Omówiliśmy także zagadnienia związane z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami i inne problemy występujące w sołectwie.
Przedkładany pod dzisiejsze obrady sesji projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Barłogach odpowiada wypracowanym wspólnie z mieszkańcami propozycjom

- Szanowni Państwo. Z przykrością informuję, że sołtys sołectwa Ponętów Dolny Pan Piotr Kukuła złożył rezygnację z zajmowanej funkcji.
Powyższe powoduje konieczność przeprowadzenia wyborów nowego sołtysa.
Zebranie mieszkańców Sołectwa Ponętów Dolny poświęcone wyborom nowego sołtysa odbędzie się 9 lipca br.

- 18 czerwca wzięłam udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP  podczas którego podsumowano odbyte zebrania sprawozdawcze w jednostkach oraz przedyskutowano potrzeby występujące w poszczególnych jednostkach.
Omówiliśmy także sprawy dot. zawodów sportowo-pożarniczych, którego odbędą się w tym roku w Zabłociu – 14 lipca. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam.

- „W hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II” pod takim hasłem 25 maja br. odbył się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu V Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr Dętych na którym spotkały się zespoły ludowe i śpiewacze (55 zespołów) oraz orkiestry dęte (107 orkiestr ZOSP) z całej Polski. Powiat Kolski na zlocie w kategorii zespołów ludowych  i śpiewaczych reprezentowały nasze  „Grzegorzewianki”. Wśród kilkunastu utworów, które zostały wykonane, znalazły się m.in. „Rota”, „Abba ojcze”, „Santo Subito” czy „Mazurek 3 Maja” oraz wiele innych. Nie mogło oczywiście zabraknąć ukochanej pieśni Jana Pawła II – „Barki”.

Nasz zespół działa bardzo aktywnie, aktywnie promuje naszą gminę i może pochwalić się kolejnymi sukcesami, których chciałabym zespołowi w tym miejscu serdecznie pogratulować.
Otóż nasz Zespół „Grzegorzewianki” uczestnicząc w III Edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów o „Złoty Chodak”, który odbył się  w Chodowie w dniu  2 czerwca 2013 r., zdobył  „Złotego Chodaka”.  W przeglądzie wzięło udział 10 zespołów ludowych i śpiewaczych z Powiatu Kolskiego. Jury wysoko oceniło zaprezentowane przez „Grzegorzewianki” wraz z kapelą regulaminowe dwa utwory : „Weź serce me”  oraz „W ogródeczku”.

Piosenkami ludowymi i znanymi przebojami strażacki Zespół Ludowy  „ Grzegorzewianki” zainaugurował XVIII Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciechocinku 17 czerwca. Udział w festiwalu to znaczące wyróżnienie dla naszego zespołu, który na festiwalu w Ciechocinku reprezentował Powiat Kolski i Wielkopolskę Wschodnią.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy wielu, wielu sukcesów.
9 czerwca 2013 roku przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu odbył się Festiwal Młodych Talentów Wielkopolski Wschodniej powiązany z konkursem kulinarnym Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”. W festiwalu udział wzięło 11 solistów        i 4 zespoły muzyczne. Naszą Gminę reprezentowało Gimnazjum w Grzegorzewie wraz z opiekunem Panem Jackiem Czaplewskim. Podczas festiwalu swoje umiejętności wokalne w kategorii soliści zaprezentowały Anna Piskorska i Natalia Czupryńska zaś umiejętności wokalno – instrumentalne kategorii zespół muzyczny: Helena Kołodziejczak, Agata Zapała i Michał Czajkowski. Nasi uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. W konkursie kulinarnym Kół Gospodyń Wiejskich udział wzięło Koło Gospodyń Wiejskich z Kiełczewka i Koło Gospodyń Wiejskich z Grzegorzewa. Konkurs organizowany był w trzech kategoriach: I kategoria to danie mięsne,   II kategoria – wypiek, III kategoria – nalewka. Koło Gospodyń Wiejskich w Grzegorzewie zajęło I miejsce w kategorii na najlepszą nalewkę „Eliksir młodości” otrzymując w nagrodę kuchenkę mikrofalową. Natomiast Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kiełczewku zajęły III miejsce w kategorii danie mięsne, za które otrzymały robot kuchenny. Przygotowane przez Panie dania były wyśmienite  i cudownie przystrojone. Wszystkim Paniom gratulujemy wspaniałych pomysłów  i mistrzowskiego wykonania wykwintnych dań.
Okres międzysesyjny to czas, w którym jak zawsze wiele działo się w naszych szkołach.     To czas w którym odnotowaliśmy kolejne osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów i których wszystkim laureatom, uczestnikom, nauczycielom, dyrekcjom szkół serdecznie gratuluję. To czas wielu ważnych wydarzeń szkolnych - wystawionych spektakli, przedstawień, spotkań, zorganizowanych przez szkoły festynów rodzinnych, w których wspólnie z Państwem Radnymi starałam się uczestniczyć i za zaproszenie na które chciałabym z tego miejsca serdecznie podziękować.  Wszystkim naszym szkołom dziękuję za aktywność, za zaangażowanie i gratuluję umiejętności i wielu talentów, jakimi z nami się dzielą.
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy, a przede wszystkim Kochani Uczniowie naszych szkół, po roku intensywnej pracy wielkimi krokami zbliżają się zasłużone wakacje.
Chciałabym już dzisiaj życzyć Wam udanego, a przede wszystko bezpiecznego wypoczynku. Wypoczywajcie, bawicie się, jak najatrakcyjniej spędzajcie czas letnich wakacji, aby z nowymi siłami stanąć przed kolejnymi wyzwaniami 1 września.

Mam nadzieję, że tak jak co roku dobrą zapowiedzią udanych wakacji będzie organizowany przez naszą gminę festyn rekreacyjny na powitanie wakacji WITAJ LATO ! , na który wszystkich serdecznie zapraszam.
Tradycyjnie festyn odbędzie się na stadionie sportowym w Grzegorzewie, w najbliższą niedzielę – 30 czerwca. Spotykamy się o godzinie 16.00, a hasłem przewodnim festynu jest „ Bezpieczne Witaj Lato ”.
Na festynie zainaugurujemy kampanię Bezpieczny Przejazd – „ Zatrzymaj się i Żyj ”  z udziałem Posterunku Straży Ochrony Kolei.  Będzie miał miejsce pokaz pierwszej pomocy „ Ratujmy – Uczmy Ratować ”, pokaz ratownictwa medycznego i drogowego, symulacja wypadku samochodowego w Kinie 5D. Przy udziale instruktorów nauki jazdy będziemy mogli sprawdzić, jakimi jesteśmy kierowcami.
Mam nadzieję, że ciekawie i miło spędzicie Państwo czas.
Raz jeszcze wszystkich serdecznie zapraszam !