Dbając o czystość posesji i gospodarstw Gmina Grzegorzew w czerwcu 2016r. przeprowadziła nieodpłatną zbiórkę folii rolniczych, ogrodniczych, budowlanych, worków po nawozach, worków typu big bag, worków po paszy,  sznurka rolniczego, wiaderek plastikowych po premiksach, pojemników po chemii udojowej oraz przepracowanego oleju silnikowego w tym filtrów olejowych, powietrza oraz baniek po olejach.

Zbiórką został objęty teren całej Gminy Grzegorzew.

Osoby zainteresowane zbiórką wpisały się na listę, którą miał sołtys. Każda zainteresowana osoba została telefonicznie poinformowana przez firmę odbierającą odpady o terminie zbiórki.

Łącznie zebrano 3 tony i 600 kg odpadów rolniczych.

Oleju silnikowego – 260 litrów.

Dziękuję wszystkim, którzy dbają o czystość naszej „małej ojczyzny”.

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak