SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY GMINY GRZEGORZEW

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu dotyczącym problematyki ochrony środowiska, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2017r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 w sali 102.
 Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Celem szkolenia będzie przedstawienie obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska, jakie muszą być spełnione przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności:
- opłaty za korzystanie ze środowiska tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi i składowania odpadów,
- sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej. 

Zachęcam do skorzystania z zaproszenia.

Wójt Gminy Grzegorzew
 /-/ Bożena Dominiak