INFORMACJA
o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie od 28 listopada do 29 grudnia 2017 r.

Panie Przewodniczący, Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 28 listopada 2017 r.

Państwo Radni, Szanowni Państwo, Drodzy Goście

Spotykamy się dziś na najważniejszej sesji  w roku – sesji budżetowej.
Za chwilę Radni Rady Gminy kadencji 2014-2018 uchwalą czwarty swój budżet – budżet na 2018 rok - budżet na ostatni rok tej kadencji.
Na nim opierać będziemy działalność naszego samorządu w 2018 roku.
Dzisiaj po raz kolejny sfinalizujemy naszą wspólną pracę nad tym fundamentalnym dla działalności samorządu dokumentem.
Prace nad projektem uchwały budżetowej rozpoczęliśmy 22 listopada br..
Dużo uwagi projektowi budżetu gminy na rok przyszły poświęciliśmy 12 grudnia 2017 r. uczestnicząc, na zaproszenie Pana Przewodniczącego Jarosława Czerczaka, w posiedzeniu Komisji Planu i Budżetu.
Szczegółowo na tematy budżetowe dyskutować będziemy dzisiaj, w kolejnych punktach porządku obrad sesji. 

Szanowni Państwo,

Projekt budżetu na 2018 rok, nad którym za moment będziemy dyskutować, śmiało możemy nazwać budżetem proinwestycyjnym.
Takim też był bieżący budżet mijającego, 2017 rok.
Kumulacja realizacji zaplanowanych inwestycji przypadła na II półrocze bieżącego roku.
Grudzień br. to czas, w którym finalizujemy ostatnie z nich.

I tak uprzejmie informuję :

- 15 grudnia 2017 r. Firma MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański zgłosiła  gotowość do odbioru technicznego Budowy mostu na rzece Rgilewce w Grzegorzewie.
22 grudnia 2017 r. osobiście uczestniczyłam, przy udziale Pana Wicestarosty Kolskiego, wykonawcy, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, inspektorów nadzoru,  w odbiorze technicznym mostu.
Na dzień odbioru nie były dokończone jeszcze bariery ochronne i inne drobne roboty.
Zarządca drogi udostępnił most do użytku publicznego, co prawda w ograniczonym stopniu, bo wahadłowo.  Na tę chwilę możemy przejechać przez most jednym pasem jezdni. Jest to duże ułatwienie dla mieszkańców.  Wkrótce uda się uruchomić cały most.

- Kończymy remont ośrodka zdrowia w Grzegorzewie.
Przystępujemy do prac porządkowych, aby w weekend sprawnie przenieść urządzenia i sprzęt, tak by od 8 stycznia 2018 r. realizować świadczenia lecznicze w wyremontowanym budynku.
Remont ośrodka zdrowia, łącznie z robotami dodatkowymi, zamknął się kwotą 324 047,57  zł.
Dostosowaliśmy nasz ośrodek zdrowia do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności został  on przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Warunki pracy personelu medycznego i opieki medycznej dla mieszkańców gminy na pewno się poprawią.

- Kończymy prace adaptacyjno-remontowe budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby utworzenia Klubu Seniora.
Było to dla nas wielkie wyzwanie.  Na remont budynku wydaliśmy 152.918,83 zł.
Wyposażyliśmy pomieszczenia klubu, zgodnie z wytycznymi Programu Senior +, w nowe meble, sprzęt RTV i AGD.
Realizując wytyczne urządziliśmy pomieszczenie ogólnodostępne, aneks kuchenny, łazienkę i szatnię.
Łącznie na zakup wyposażenia przeznaczona jest kwota 32.064,17 zł.
Zamontowane zostały nowe okna, drzwi, wykonano nową instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, na dachu ułożono nową papę. Wykonano centralne ogrzewanie i zakupiono do budynku nowy piec na ekogroszek.
Na roboty dodatkowe, które za zgodą Państwa Radnych zostały wykonane, polegające na zrzuceniu gliny i ułożeniu na suficie płyt z wełny mineralnej wydatkowaliśmy 9.875 zł.
Ogółem całkowity koszt zadania to kwota 184.983 zł, z tego dotacja Wojewody Wielkopolskiego – 147.986,40 zł (80%), środki własne gminy – 36.996,60 zł (20%).
Ponadto gmina sfinansowała koszty nadzoru inwestorskiego.
Do 30 stycznia 2018 r. musimy rozliczyć zadanie i złożyć sprawozdanie z jego realizacji Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Aby wywiązać się z warunków umowy zobowiązani jesteśmy do prowadzenia  Klubu Seniora przez 3 lata i składania corocznych sprawozdań z trwałości projektu.
Podejmujemy starania, aby pozyskać na funkcjonowanie klubu pieniądze zewnętrzne. Już złożyliśmy wniosek o udzielenie dofinansowania na ten cel.
 
- Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa środowiskowej hali sportowej. Postęp robót jest widoczny gołym okiem.
W ostatnim czasie zamontowana została stolarka okienna, drzwiowa zewnętrzna, oraz instalacje : elektryczna i teletechniczna. Co najważniejsze zrealizowany został plan zamknięcia obiektu pod dachem. Montaż dźwigarów dachowych z drewna klejonego świerkowego, pokrycie dachu płytą warstwową, jego docieplenie, a następnie ułożenie papy podkładowej daje możliwość prowadzenia robót wewnątrz budynku, nawet wtedy gdy będą niskie temperatury. Wykonano tynki wewnętrzne w części hali, obecnie trwa tynkowanie ścian w części socjalnej.
Tempo budowy wskazuje, że obiekt zostanie oddany do użytku zgodnie z podpisana umową, czyli do końca czerwca 2018 roku.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

- W dniu 27 grudnia br. w Kancelarii Notarialnej Pani Doroty Jędrychowskiej został podpisany akt notarialny pomiędzy Gminą Grzegorzew a Panem Tadeuszem Kurdkiem i Panem Rafałem Czajkowskim. Gmina Grzegorzew sprzedała na rzecz zainteresowanych osób działki położone  w Barłogach o numerach geodezyjnych:
- działkę nr 411/3 o pow. 150 m2  za cenę 6 336,00 zł,
- działkę nr 411/5 o pow. 147 m2 za cenę 6 263,00 zł,
- działkę nr 405/4 o pow. 72 m2 za cenę 4 430,00 zł,
Działki te przeznaczone zostały pod poszerzenie działek stanowiących własność kupujących.

- W okresie, jaki minął od ostatniej sesji wydałam 3 zarządzenia.
Dwa z nich dotyczyły wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
Ponadto powołałam Komisję Inwentaryzacyjną i zarządziłam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy.

- 15 grudnia 2017 r. uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP. Członkowie Zarządu ustalili terminarz zebrań sprawozdawczych na 2018 rok.
Uprzejmie informuję, że pierwsze zebranie sprawozdawcze odbędzie się w Jednostce OSP Kiełczewek-Boguszyniec w dniu 27 stycznia 2018 r.. Cykl zebrań sprawozdawczych zakończy zebranie w OSP Tarnówka, które zaplanowane zostało do odbycia na 17 marca 2018 r.

- Od 1 stycznia 2018 r. w całym kraju zostaje wprowadzony jednolity standard selektywnej zbiórki odpadów.
Oznacza to, że w naszej gminie zmienia się kolor worków na szkło z białego na zielony.
Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2016r. poz.19).

- Po 1 stycznia 2018 r. będziemy płacić opłatę recyklingową za torby foliowe.
Od nowego roku za foliówki zapłacimy 20 gr.
Opłatę tę wprowadza nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wdraża ona unijną dyrektywę, której celem jest ograniczenie stosowania plastikowych toreb. Nowe przepisy mają też uszczelnić krajowy system gospodarowania odpadami.

Szacuje się, że w Polsce zużywa się 11 miliardów toreb foliowych rocznie, co daje na statystycznego mieszkańca średnią 250-300 zużytych toreb rocznie, podczas gdy średnio na Europejczyka – jest to 200 toreb, Niemcy – zużywają średnio 70 toreb, a Obywatele Finlandii czy Danii – tylko 4 torby.
Nie będziemy musieli płacić za tzw. zrywki - torby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem, tj. warzyw, owoców, mięsa.

Państwo Radni, Szanowni Państwo, 

Bardzo cieszy mnie, że każdorazowo składając informację o pracy naszego samorządu mogę dzielić się z Państwem informacjami o sukcesach naszych dzieci i młodzieży, które wspaniale reprezentują i promują naszą gminę.
Dziś pragnę Państwa poinformować, że 14 grudnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kolskiego   w Warcabach dla uczniów szkół podstawowych. W zawodach wzięło udział  50 uczniów z 4 szkół z terenu powiatu.
W zawodach, w kategorii dziewcząt,  triumfowały uczennice Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie.
Mistrzostwo powiatu zdobyła Marika Rogacka, zaś II miejsce zajęła Anastazja Rybak. Są to uczennice klasy VIa.
Marika i Anastazja wezmą udział w Mistrzostwach Wielkopolski, które planowane są na marzec 2018 r.
Gratulujemy i życzymy sukcesów na mistrzostwach naszego województwa.
Gratulujemy Panu Dyrektorowi Józefowi Sochackiemu oraz Panu Mariuszowi Wilamowskiemu, który przygotowywał naszych uczniów do turnieju.
 
Drodzy Państwo,

Spotykamy się w szczególnym czasie.
Świętujemy czas Bożego Narodzenia. Za dwa dni pożegnamy Stary i powitamy Nowy, 2018 Rok.
Okres świąteczny to wyjątkowy czas.
To czas,  który skłania do organizowania akcji służących pomocą i wsparciem dla osób i rodzin tego potrzebujących.
Z jednej strony są Ci, którzy mogą i chcą pomagać, a z drugiej są Ci, którzy tej pomocy potrzebują.
Jak co roku nasza gmina włączyła się aktywnie w takie działania.
Ludzi Wielkiego Serca nie brakuje w naszej gminie.
W dniach od 1 do 3 grudnia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Bankiem Żywności w Koninie po raz kolejny zorganizował świąteczną zbiórkę żywności „Pogotowie św. Mikołaja”.
Radość obdarowywania przyniosła w tym roku 528 kg żywności.
W tegorocznej akcji uczestniczyli uczniowie:
-  Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie – 28 wolontariuszy zebrało 238 kg żywności,
- 18 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Barłogach zebrało 195 kg żywności
- Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii – zebrała 95 kg żywności (6 wolontariuszy).
Pracownicy socjalni wraz z asystentem rodziny przygotowali 112 paczek, które  przed świętami trafiły do rodzin z dziećmi i osób starszych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, dyrektorom szkół, nauczycielom oraz właścicielom sklepów uczestniczącym w świątecznej zbiórce żywności  za  ogromne zaangażowanie, które świadczą o tym, jak bardzo zależy nam na osobach potrzebujących pomocy.

Tradycyjnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie przygotowała 100 świątecznych paczek dla dzieci.

Nasza gmina aktywnie włączyła się także w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych poprzez współpracę z Towarzystwem Samorządowym w Koninie, koło Gminne w Grzegorzewie oraz Bankiem Żywności  w Koninie.
W okresie od września do grudnia pracownicy socjalni wydali 99 skierowań. Pomocą objęte są 274 osoby.
W okresie przedświątecznym ponad 2,5 tony żywności o wartości 13.000 zł trafiło do osób objętych Programem.

W tym roku przeprowadziliśmy nową, wspólną akcję DAR SERCA Parafii w Grzegorzewie i Gminy Grzegorzew „TYTKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”.
Polegała ona na wypełnieniu torby artykułami spożywczymi i chemicznymi. W akcję chętnie zaangażowali się parafianie i mieszkańcy naszej gminy, którzy puste tytki zabierali z Kościoła w Grzegorzewie, aby wypełnić potrzebnymi artykułami, a następnie dostarczyć do Kościoła. Zabrano 100 tytek.
Torby pęczniały wypełnione produktami. To Triumf Dobrych Ludzkich Serc.
W akcję włączyli się radni Rady Gminy i pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy GOPS w Grzegorzewie.
Dary serca zostały przekazane osobom potrzebującym wsparcia, a przede wszystkim osobom starszym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom niepełnosprawnym z terenu Parafii i Gminy Grzegorzew.

Grupa Pań z Konina przygotowała paczkę z odzieżą i obuwiem dla rodziny z terenu gminy Grzegorzew.

Dziękujemy Wszystkim za wrażliwe serca.
Pamiętajmy, że dobro łączy !
Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koła i wraca do nas.

Wójt Gminy
/-/  Bożena Dominiak