Szanowni Mieszkańcy Gminy,


Wójt Gminy Grzegorzew zawiadamia, że na podstawie uchwały nr VII/49/2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 maja 2019r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. U. Woj. Wlk. 2019r. poz. 5432), od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


    1. Nieruchomości zamieszkałe:
- 11,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

    2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- pojemnik o pojemności 120l – 28,00 zł
- pojemnik o pojemności 240l – 53,00 zł
- pojemnik o pojemności 1100l – 142,00 zł
- pojemnik o pojemności 7000 l – 700,00 zł.

    3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- pojemnik o pojemności 120l – 40,00 zł
- pojemnik o pojemności 240l – 81,00 zł
- pojemnik o pojemności 1100l – 201,00 zł
- pojemnik o pojemności 7000l – 1058,00 zł

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.


Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak