Lp.

Nazwa firmy

 

Adres siedziby firmy

Miejsca

 

 

 

 

 

 

zagospodarowania

 

 

 

 

 

 

zmieszanych odpadów

 

 

 

 

 

 

komunalnych, odpadów

 

 

 

 

 

 

zielonych oraz

 

 

 

 

 

 

pozostałości z sortowania

 

 

 

 

 

 

odpadów

1.

Miejski Zakład Usług

ul Dąbska 24

Miejski Zakład

 

Komunalnych

 

62-600 Koło

Gospodarki Odpadami

 

 

 

 

 

tel. 63 272-21-39

Komunalnymi Sp. z o.o

 

 

 

 

 

 

ul. Sulańska 13, 62-510

 

 

 

 

 

 

Konin

2.

Zakład Oczyszczania

Roztoka 6

Miejski Zakład

 

Terenu  BAKUN

 

62-513 Krzymów

Gospodarki Odpadami

 

 

 

 

 

tel. 63 249-38-98

Komunalnymi Sp. z o.o

 

 

 

 

 

 

ul. Sulańska 13, 62-510

 

 

 

 

 

 

Konin

3.

PreZero Service Centrum

ul.Łąkoszyńska 127,

Miejski Zakład

 

Sp. z o.o.

 

 

99-300 Kutno

Gospodarki Odpadami

 

 

 

 

 

Oddział : ul. Sosnowa

Komunalnymi Sp. z o.o

 

 

 

 

 

1, 62-600 Koło

ul. Sulańska 13, 62-510

 

 

 

 

 

tel. 63 261-96-87

Konin

 

 

 

 

 

4.

Przedsiębiorstwo

 

ul. Toruńska 72

Miejski Zakład

 

Produkcyjno-Handlowo-

62-600 Koło

Gospodarki Odpadami

 

Usługowe ,,VITRO”

tel. 63 272-00-15

Komunalnymi Sp. z o.o

 

 

 

 

 

tel. 63 261-68-54

ul. Sulańska 13, 62-510

 

 

 

 

 

 

Konin

5.

Przedsiębiorstwo

 

ul.  Zjazd  23,  62-800

Miejski Zakład

 

Oczyszczania

Miasta

Kalisz

Gospodarki Odpadami

 

,,EKO” Jerzy Rudowicz,

tel. 62 760-39-02

Komunalnymi Sp. z o.o

 

Sławomir

Rudowicz

tel. 62 764-22-96

ul. Sulańska 13, 62-510

 

sp.j.,

 

 

 

Konin

6.

Przedsiębiorstwo

 

ul. M. Dąbrowskiej 8,

Miejski Zakład

 

Gospodarki

Komunalnej

62-500 Konin

Gospodarki Odpadami

 

i

Mieszkaniowej

Spółka

tel. 63 242-82-76

Komunalnymi Sp. z o.o

 

z

o.o.

 

 

 

ul. Sulańska 13, 62-510

 

 

 

 

 

 

Konin