Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit.f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.),

 

 

Wójt Gminy Grzegorzew informuje:

 

Lp.

Nazwa i adres

Numer telefonu

Rodzaj zbieranych odpadów

 

podmiotu

 

z działalności rolniczej

 

 

 

 

folia

sznurki

 

opony

1.

PHU ,,SO-MASZ”  s.c.

(43) 675 15 385

x

 

 

 

 

Janusz i Krzysztof

 

 

 

 

 

 

Socha

605 684 846

 

 

 

 

 

ul. Leśników Polskich

 

 

 

 

 

 

62, 98-100 Łask

 

 

 

 

 

2.

Agro OPC

601 236 867

x

x

 

 

 

ul. Izdby 5,88-300

 

 

 

 

 

 

Mogilno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ekopack Sp. z o.o.

63 249 79 79

x

x

 

 

 

ul. Hurtowa 1,

 

 

 

 

 

 

62-510 Konin

 

 

 

 

 

4.

Jopek recykling Dawid

667 429 619

x

x

 

x

 

Jopek Fabianów

 

 

 

 

 

 

ul. Przemysłowa 12,

 

 

 

 

 

 

63-330 Dobrzyca

 

 

 

 

 

5.

Grupa RECYKL S.A.

(61) 281 06 11

 

 

 

x

 

ul. Letnia 3,63-100 Śrem