Informacja
o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie od 20 grudnia do 28 stycznia 2020 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Szanowni Mieszkańcy,

Witam serdecznie Wszystkich Państwa na obradach XVI Sesji Rady Gminy Grzegorzew, pierwszej sesji w Nowym 2020 Roku.
Spotykamy się na jednej z ważniejszych sesji  – sesji budżetowej.
Za chwilę Radni Rady Gminy kadencji 2018-2023 uchwalą swój drugi budżet – budżet na 2020 rok.
Na nim opierać będziemy pracę naszego samorządu.
Nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok pracowała Komisja Planu i Budżetu, która do udziału w swoim posiedzeniu zaprosiła wszystkich Państwa Radnych.
Posiedzenie to odbyło się 8 stycznia br.
Uczestniczyłam w nich wspólnie z Panią Skarbnik Gminy.
Szczegółowo na tematy budżetowe dyskutować będziemy w kolejnych punktach dzisiejszej sesji. 

Państwo Radni, Drodzy Goście

Rozpoczynamy 2020 rok – kolejny rok, w którym świętujemy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.
Planując kolejne tygodnie 2020 roku, przypomnijmy sobie wydarzenia okresu dwudziestolecia międzywojennego, niech wzbudzą w nas ciekawość historii. 
Rok 2020 – to rok historycznych rocznic.
- 18 maja będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, znanego światu, jako Ojciec Święty Jan Paweł II, naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce  o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu.
Święty Jan Paweł II, który na mocy uchwały sejmowej ustanowiony został Patronem roku 2020, zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy.
- W roku 2020 mija 100. rocznica Bitwy Warszawskiej,
- 80 lat od Zbrodni Katyńskiej.
- Wczoraj, 27 stycznia, byliśmy świadkami ogólnoświatowych odchodów  75. rocznicy  wyzwolenia Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz.

Dla nas samorządowców 2020 rok to czas, w którym świętować będziemy 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.
Reforma samorządowa z 1990 r. rozpoczęła decentralizacji naszego państwa.
8 marcu 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym.  Na jej podstawie wprowadzono w ponad dwóch tysiącach istniejących gmin prawdziwy samorząd, a w miejsce istniejących w PRL-u  rad narodowych wprowadzono rady gmin o znacznie większych uprawnieniach.
27 maja 1990 roku przeprowadzone zostały  wybory do rad gmin.
Dla wszystkich, zaangażowanych na przestrzeni minionych 30 lat w działalność  samorządową, w pracę na rzecz swoich lokalnych społeczności, to wielkie wydarzenie i ważna rocznica.

Szanowni Państwo,

Nowy rok  rozpoczęliśmy od Spotkania Noworocznego Samorządu Gminy Grzegorzew. Spotkaliśmy się 17 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Jana  Pawła II w Bylicach-Kolonii.
W otoczeniu licznie zgromadzonych gości podsumowaliśmy pierwszy rok wspólnej pracy w kadencji 2018-2023 – nasz samorządowy „ roczek ”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym gościom, na czele z Panią Anetą Niestrawską Wicewojewodą Wielkopolskim, Panem Zbigniewem Hoffmannem Posłem na Sejm RP oraz Panem Starostą Kolskim Robertem Kropidłowskim, którzy  zaszczycili swoją  obecnością naszą uroczystość.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Iwonie Ziętek i Całej Społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii za serdeczne przyjęcie  w progach szkoły oraz ujmującą część artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły. Wszyscy czuliśmy się bardzo dobrze w progach szkoły. Dziękujemy
 
W miniony piątek, 24 stycznia, byliśmy gospodarzami Spotkania Noworocznego Zarządów Oddziałów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w Kole.
Wspólnie z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Starostą Kolskim Panem Robertem Kropidłowskim -  współgospodarzem spotkania – gościliśmy w Domu Strażaka w Grzegorzewie blisko 200 przedstawicieli braci strażackiej, samorządowców i przyjaciół straży z terenu Powiatu Kolskiego.
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć wieloletniego prezesa powiatowego i starosty Ś. P. Wieńczysława Oblizajka oraz wieloletniego prezesa i naczelnika OSP Grzegorzew Ś. P. Kryspina Cieślaka. Statuetką św. Floriana uhonorowano zasłużonego byłego prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP druha Zdzisława Domańskiego.
Z uwarunkowaniami zabezpieczenia operacyjnego powiatu kolskiego i priorytetami działalności w 2020 r. zapoznał zebranych Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole Pan Krzysztof Żurawik.
Serdeczne podziękowania za służbę pełnioną przez druhów złożyli posłowie  na  Sejm RP : Pan Leszek Galemba i Pan Zbigniew Hoffmann oraz Pani Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska. Życzenia w imieniu Zarządu Głównego Związku OSP RP złożył Druh Piotr Opas.
Noworoczne słowo skierował do zebranych Kapelan strażaków powiatu kolskiego ks. Radosław Kobiela.
Pięknym występem artystycznym uraczyły zebranych nasze mieszkanki Paulina Lewandowska i Julia Łęgoszewska.

Wizyta Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Hoffmanna oraz Pani Anety Niestrawskiej Wicewojewody Wielkopolskiego w naszej gminie stała się okazją do odwiedzenia Klubu Senior +  i spotkania z naszymi seniorkami.
Przedstawiliśmy naszym gościom prace adaptacyjne budynku. Było to możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu. Członkinie Klubu Seniora zaprezentowały swoje aktywności na różnorakich płaszczyznach prowadzonej działalności.
 
Orkiestra Czerwonych Serc zagrała w Grzegorzewie.
W niedzielę, 12 stycznia gmina nasza włączyła się do 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku zbieraliśmy pieniądze „ Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Zebraliśmy rekordową kwotę 18.290,20 zł. 
Dziękuję wszystkim naszym sponsorom, wolontariuszom oraz całej społeczności naszej gminy za zaangażowanie i serca otwarte na potrzebujących.
  
Państwo Radni
Szanowni Państwo,
  
W związku ze stwierdzeniem w miejscowości Zalesie, Gmina Dąbie, ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy, pierwsze dni stycznia tego roku były dla nas trudnym czasem, bardzo obawialiśmy się o naszych hodowców drobiu, z niepokojem czekaliśmy na kolejne informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii.
W Zalesiu służby weterynaryjne podjęły działania w celu likwidacji ogniska choroby. Zagazowanych zostało ok.6.500 sztuk gęsi reprodukcyjnych.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole 15 stycznia 2020 r. wydał rozporządzenie  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Powiatu Kolskiego. 
W strefie zagrożonej wirusem znalazły się cztery miejscowości naszej gminy : Ladorudzek,  Tarnówka, Ponętów Dolny i Grodna.
Na podstawie wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole oraz Starosty Kolskiego podjęliśmy działania w celu ostrzeżenia naszych mieszkańców, szczególnie czterech wymienionych sołectw, w przypadku których informacja dotycząca występującego zagrożenia oraz postepowania dla minimalizowania ryzyka przemieszczania wirusa dotarła do każdego domu.
Poinformowaliśmy mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez okólniki.
Wykonaliśmy tablice ostrzegawcze, komunikat ostrzegawczy znajduje się na stronie internetowej gminy,  dyrektorzy szkół poproszeni zostali o przeprowadzenie wśród uczniów pogadanek na temat występującego zagrożenia.
Zagrożenie wirusem ptasiej grypy nadal istnieje i obowiązuje do czasu jego uchylenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
Policzyliśmy wynagrodzenia nauczycieli. Wyliczenia te dotyczą otrzymanych wynagrodzeń w 2019 roku. Obowiązek dokonania wyliczeń nakłada na nas 30a ust 5 ustawy Karta nauczyciela. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 rok zostało przesłane do  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, przekazane Państwu Radnym, Państwu dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
Rok 2019 jest pierwszym rokiem w którym nauczyciele w naszej gminie, na wszystkich stopniach awansu zawodowego, osiągnęli wymagane przepisami prawa wynagrodzenia.
W związku z tym nie będziemy wypłacać jednorazowych dodatków uzupełniających.
Szczegółowe dane na ten temat przedstawię Państwu podczas dzisiejszej sesji.

Rozpoczęliśmy cykl walnych zebrań sprawozdawczych w ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Zebrania odbywają się od 18 stycznia i potrwają do 21 marca 2020 r. Aktualnie odbyły się dwa spotkania. Za nami zebrania w Jednostkach OSP Bylice oraz Kiełczewek-Boguszyniec.
 
Od 1 lutego do 2 marca 2020 r.  przyjmować będziemy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej.
Ażeby otrzymać pomoc należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do  31 stycznia 2020 roku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 100 zł na 1 hektar użytków rolnych oraz 30 zł przeliczonych na średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Szanowni Państwo,

Tydzień temu, 21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci, a dzień później  - 22 stycznia - Dzień Dziadka. Składamy Wszystkim naszym Babciom i Dziadkom, którzy są drogowskazem oraz skarbnicą życiowej wiedzy i mądrości najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha oraz wielu radosnych chwil.
 
Rozpoczęły się ferie zimowe.
Dla zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży na hali sportowej w Grzegorzewie odbywają się zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej, koszykówki oraz piłki siatkowej.
Zajęcia organizowane są codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00.
W zajęciach uczestniczy młodzież z terenu naszej gminy oraz sąsiedniej Gminy Koło.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w dniu 31 stycznia br. organizuje wycieczkę dla dzieci do Łodzi. W programie przewidziane jest wyjazd  do kina i na lodowisko.
Koszt wycieczki to 75 zł od uczestnika.
Z budżetu gminy sfinansujemy koszty transportu dzieci.
Zapisy na wyjazd przyjmuje Dyrektor Biblioteki Pani Agnieszka Malesza.

Wszystkim naszym uczniom i nauczycielom życzymy udanego zimowego wypoczynku.

Dziękuję
Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak