W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) informuję, że wyłożony do publicznego wglądu projekt „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap IB” obejmujący wybrane tereny w obrębach: Grzegorzew, Grodna, Bylice Kolonia, Ponętów Dolny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew pod linkiem http://bip.grzegorzew.pl/?a=3604

Od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 22 kwietnia 2020 r. można dodatkowo kierować zapytania w sprawie wyłożonego planu drogą telefoniczną pod numerem telefonu 63 2718 255 w.123 oraz elektroniczną – w formie zapytań kierowanych na adres e-mail danuta.gebka@grzegorzew.pl

Odpowiedzi będą udzielane w tej samej formie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie http://bip.grzegorzew.pl/


WÓJT GMINY GRZEGORZEW
/-/   BOŻENA DOMINIAK