Szanowni Państwo

W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W dniu 31 marca 2020 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zawierała pakiet przepisów regulujących pomoc dla podmiotów gospodarczych m.in. ze środków publicznych. Zakres pomocy „Pierwszej Tarczy” został oceniony jako niewystarczający dla skutecznego przeciwdziałania negatywnym trendom w gospodarce narodowej wywołanych pandemią COVID-19.

Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 303) stanowi rozwinięcie Tarczy Antykryzysowej. Biuro Ekspertyz Kapitałowych przedstawia krótkie opracowanie dotyczące nowych zasad pomocy dla przedsiębiorców w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2.0”. Liczymy, że to krótkie opracowanie pozwoli lepiej zrozumieć nowe instytucje i mechanizmy prawne. Nasze opracowanie miało na celu przełożenie  informacji z skomplikowanego języka ustawy na możliwie prosty do zrozumienia komunikat. Czy nam się to udało, ocenicie Państwo sami.

Życzymy powodzenia w tych niełatwych czasach.

Adwokat dr Paweł Bała
Dyrektor Departamentu Prawnego w Biurze Ekspertyz Kapitałowych

 

DOWNLOAD:  Biuro Ekspertyz Kapitałowych- TARCZA 2