Wójt Gminy Grzegorzew uprzejmie informuje, że od dnia 25 maja 2020r. Urząd Gminy w Grzegorzewie przywraca bezpośrednią obsługę Mieszkańców przy zachowaniu niezbędnych procedur sanitarnych. Od poniedziałku 25 maja 2020r. zostaje otwarta również kasa Urzędu. Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust (noszenia maseczek). W korytarzu budynku Urzędu należy skorzystać ze środków do dezynfekcji rąk.

Proszę, aby w dalszym ciągu, jeżeli to możliwe korzystać z możliwości załatwiania spraw urzędowych telefonicznie pod nr tel. 63 27 18 255, 693 602 300 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej grzegw@grzegorzew.pl lub wojt@grzegorzew.pl.

 

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak