Szanowni Mieszkańcy!

W związku z pojawiającym się problemem zanieczyszczania przestrzeni publicznej tj. ulic, chodników przez zużyte środki ochrony osobistej stosowane przez obywateli podczas pandemii, zwracam się z prośbą, aby po użyciu jednorazowych maseczek i rękawiczek, bezzwłocznie wyrzucić je do przeznaczonych do tego celu pojemników lub do worka na odpady zmieszane. W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak