PF.523.1.3.2021

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii podmiotów sektora pozarządowego.

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie działające na rzecz Gminy Grzegorzew.

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

 

Z prośbą o opinię zwrócono się do:

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej  w Borysławicach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej  w Bylicach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej  w Grzegorzewie
 • Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kiełczewku-Boguszyńcu
 • Ochotniczej Straży Pożarnej  w Ponętowie Dolnym
 • Ochotniczej Straży Pożarnej  w Tarnówce
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu
 • Klubu Sportowego ORZEŁ Grzegorzew
 • Klubu Sportowego LZS SPARTA Barłogi
 • Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ponętów Dolny
 • Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Bylicach
 • Banku Żywności w Koninie.

Konsultacje trwały w okresie od 25 października do 5 listopada 2021 r. zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew nr 148/2021  z dnia 25 października 2021r. Konsultacje były przeprowadzone w następujący sposób:

 1. Urząd Gminy w Grzegorzewie przekazał działającym na terenie Gminy Grzegorzew organizacjom pozarządowym projekt programu wraz z formularzem zgłoszenia uwag.
 2. Zamieszczono projekt programu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

W terminie do 5 listopada 2021 r.. nie wpłynęła do Urzędu Gminy opinia dotycząca programu współpracy.                                                                                                             

 

Wójt Gminy

/-/Bożena Dominiak