Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam serdecznie Państwa na obradach XXVII Sesji Rady Gminy Grzegorzew. Poświątecznie i serdecznie Wszystkich Państwa pozdrawiam.

Spotykamy się dziś na ostatniej sesji, w kończącym się 2020 roku.

Państwo Radni, Drodzy Państwo. Za nami rok trudny. Pandemia koronowariusa porządkowała nasze życie. Szerząca się od miesięcy epidemia wyhamowała świat. Pomimo wywołanych tym licznych ograniczeń, jako samorząd staraliśmy się elastycznie dostosowywać do sytuacji i wdrażać rozwiązania, które pozwalały na kontynuowanie zaplanowanych wcześniej działań, realizację zaplanowanych inwestycji. Sytuacja jest nadal bardzo zmienna i trudna. Izolacja coraz mocniej odbija się na psychice. Siłą rzeczy ma to również odzwierciedlenie w naszej gminie.

Drodzy Państwo, Kończący się rok to czas refleksji i podsumowań, ale to też czas planów na przyszłość. Spotykamy się na jednej z ważniejszych sesji w pracy samorządu – sesji budżetowej. Za chwilę Państwo Radni kadencji 2018-2023 będą dyskutować nad projektem uchwały budżetowej – wierzę, że przedłożony przez nas plan finansowy Państwo Radni uchwalą. Będzie to już trzeci budżet Rady Gminy obecnej kadencji. Nad projektem uchwały budżetowej na 2021 rok pracowała Komisja Planu i Budżetu, która do udziału w swoim posiedzeniu zaprosiła wszystkich Państwa Radnych. Posiedzenie to odbyło się 15 grudnia br. Uczestniczyłam w nich wspólnie z Panią Skarbnik Gminy oraz Panią Dyrektor. Szczegółowo na tematy budżetowe dyskutować będziemy w kolejnych punktach dzisiejszej sesji. Stan finansów gminy, fakt, że zachowujemy płynność finansową oraz, że na dziś na koncie gminy mamy lokaty w wysokości 1.000.000 zł pozwala nam ze spokojem planować przyszłoroczne zadania.

Szanowni Państwo,

Pozwólcie, że przejdę do przedstawienia informacji o bieżących działaniach, jakie zrealizowaliśmy w przeciągu ostatnich 2 tygodni, jakie minęły od ostatniej sesji Rady Gminy, tj. od 15 grudnia do dziś.

Drodzy Państwo, Pomimo pandemii zaplanowane przez Państwa Radnych inwestycje zostały zrealizowane. Koniec roku, to czas finalizowania ostatnich z nich. I tak : Wczoraj, tj. 29 grudnia br. odbył się odbiór techniczny robót na ulicy Rzecznej w Barłogach. W odbiorze uczestniczyliśmy wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Sosnowskim oraz Przewodniczącym komisji Planu i Budżetu Panem Rafałem Kotkowskim. Koszt zadania wyniósł 399.951,35 zł. Na wykonawcy spoczywał obowiązek wykonania pełnej dokumentacji technicznej, w tym wykonania badania gruntu, uzgodnień z gestorami sieci oraz wykonania prac na podstawie otrzymanego pozielenia na budowę. W ramach prac wykonano przebudowę drogi o długości 218,10 mb, wykonano kanał deszczowy z rur f300 o długości 159,85 m z trzema studniami połączeniowymi o f1000mm wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na powierzchni 2071.68 m2.

21 grudnia br. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „ Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzek : rzeki Rgilewki, rzeki Tralalki, Strugi Kiełczewskiej, Kanału Bylice, Kanału Dzierzbickiego poprzez odbudowę jazów na rzece Rgilewce oraz remont niektórych budowli piętrzących rzeka Tralalka, rzeka Orłówka, Kanał Bylice, Kanał Dzierzbicki. W obiorze udział wzięli Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Kole Pana Jan Bartczaka, Kierownik Bartosz Rygas oraz wykonawca zadania Pan Wojciech Ferenc właściciel Zakładu Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych z Ozimka wraz z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru. Łącznie na terenie gminy Grzegorzew wybudowane zostały 4 jazy. Ogólna wartość inwestycji zrealizowanych przez Wody Polskie na terenach gminy Grzegorzew oraz Miasta i Gminy Kłodawa to kwota ponad 9 mln.zł.

Finalizujemy prace, jakie w ramach wygospodarowanych oszczędności, realizowaliśmy w naszych szkołach.

Zakończył się montaż nowego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii. Zrealizowane zostały pozostałe prace zaplanowane do wykonania w tej szkole. W ostatnim dniach zamontowany został podest w kotłowni, na ukończeniu są prace związane z remontem budynku gospodarczego

W Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie zamontowaliśmy 7 okien Ułożone zostało ok.40 m2 kostki brukowej.

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach wykonane zostało odwodnienie placu przed szkołą i połącznie z istniejącym już odwodnieniem znajdującym się w drodze przy budynku szkoły.

Jutro, tj. 31 grudnia podpisujemy umowę na wykonanie prac związanych z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Ogrodowej oraz przebudową kanalizacji sanitarnej na ulicy Ks.Sz. Starkiewicza w Grzegorzewie. Firma wykonująca zadanie to BUD-AN Sp. z o.o. z Kalisza Koszt wykonania wodociągu to kwota 44.157,00, koszt wykonania kanalizacji 48.831,00. Planowany termin wykonania prac, w tym opracowania dokumentacji, to listopad 2021 r. Przypominam że powyższe zadanie dofinansowane jest środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uprzejmie informuję, że do przetargu na Budowę świetlicy wiejskiej w Grodnej przystąpiła tylko 1 firma, tj. Zakład Usług remontowo – budowlanych ,,REMBUD” z Tuliszkowa. Zaoferowana kwota to 750 tys.zł. Podpisanie umowy nastąpi w pierwszych dniach nowego rok.

Szanowni Państwo, Pomimo pandemii Mikołaj się spisał. Pamiętał o potrzebujących, o osobach starszych i samotnych. Wszystkim, którzy stali się w tym świątecznym czasie Świętymi Mikołajami dziękujemy. Cieszymy się owocami wrażliwości ludzkich serc.

Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Jutro pożegnamy rok 2020 i powitamy Nowy, 2021 Rok. Na ten Nowy Rok życzę Państwu dużo, dużo zdrowia i wszelkiego powodzenia. Niech Nowy 2021 rok przyniesie nam same dobre dni, same dobre myśli, a nade wszystko poczucie bezpieczeństwa. Niech świat zwycięży z koronawirusem i pandemia odejdzie w zapomnienie. Wszystkim Państwu życzymy, aby nadszedł dzień, że zobaczymy się bez ograniczeń. Niech to będzie dobry rok dla naszych rodzin, dla naszego samorządu, dla naszej małej Ojczyzny.

Wszystkiego dobrego!

Dziękuję bardzo