Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam serdecznie Państwa na obradach XXXII Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Szanowni Państwo, Państwo Radni

Pozwólcie Państwo, że zacznę od tego, że przychodzi nam żyć, pracować i funkcjonować w „ nowej normalności ”, wchodzimy w kolejne etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

Pozwala nam to na spotkanie się, na odbycie sesji Rady na sali ku temu przeznaczonej, a więc po ponad roku wróciliśmy do świetlicy gminnej. Nie musieliśmy organizować już obrad na hali sportowej.

31 maja dzieci wróciły do szkół.

To ważny dzień w kalendarzu roku szkolnego. W końcu pełny tryb nauki stacjonarnej.

Wierzymy, że uczniowie wrócili do szkół na stałe i ostatecznie.

Od 6 czerwca możliwe będzie organizowanie wesel i zgromadzeń do 150 osób, a także targów i konferencji przy zachowaniu limitu – 1 osoba na 15 m2. Otwarte zostaną również sale zabaw dla dzieci. Z transportu publicznego będzie mogło skorzystać więcej pasażerów.

Coraz większa liczba osób zaszczepionych oraz odpowiedzialne zachowanie nas wszystkich sprawia, że spada liczba chorych na COVID-19.

Na dziś w naszym ośrodku zdrowia zaszczepiło się 1106 osób, z czego pierwszą i drugą dawką 640 osób.

Cieszymy się, że sytuacja zdecydowanie poprawia się, że systematyczne luzowanie obostrzeń, z jakim mamy do czynienia od ponad półtora miesiąca, nie wywołuje negatywnych skutków w postaci przyśpieszania pandemicznego, że cały czas mamy do czynienia ze spadkiem liczby zachorowań.

Pamiętajmy, że COVID-19 to nadal groźna choroba, która zagraża naszemu życiu i zdrowiu. Dlatego mimo luzowania obostrzeń nie zapominajmy o tym, żeby dbać o siebie i innych. Zakrywajmy nos i usta w zamkniętych pomieszczeniach, trzymajmy dystans oraz dezynfekujmy ręce.

Szanowni Państwo, Państwo Radni

Przygotowując się do dzisiejszej sesji Radni Rady Gminy, 13 maja, spotkali się na posiedzeniu wspólnym komisji stałych.

Państwo Radni dyskutowali na temat zaplanowanych do realizacji w latach 2021 - 2022 zadań inwestycyjnych i rzeczowych.

Ocenili stan finansów gminy.

Stan finansów gminy zapewnia nam nie tylko realizację zaplanowanych zadań, ale dzięki wypracowanym wolnym środkom możemy do budżetu wprowadzić nowe przedsięwzięcia.

Sprawy omawiane na posiedzeniu znajdują odzwierciedlenie w dzisiejszych zmianach do budżetu.

I tak w zmianach do budżetu przedkładanych pod obrady dzisiejszej sesji proponujemy zabezpieczenie środków finansowych na :

- dokończenie budowy chodnika przy ulicy Uniejowskiej w Grzegorzewie wspólnie z Powiatem Kolskim – zabezpieczamy na ten cel 87.500 zł, czyli 50% wartości zadania

- przebudowę odcinka chodnika przy ulicy Góry w Grzegorzewie,

- w dzisiejszych zmianach do budżetu zaplanowaliśmy 173.600 zł na remonty na drogach, w tym na zakup destruktu,

- w ramach dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzamy do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy nowe zadanie dotyczące przebudowy ulicy Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie .

Zadanie to realizować będziemy w latach 2021 – 2022, na rok 2021 zabezpieczamy na to zadanie 50.000 zł.

Razem na zadania na drogi wygospodarowaliśmy 223.600 zł.

Na wniosek Radnego Pana Janusza Dorabiały od jutra rozpoczynamy remont drogi gminnej Borysławice Kościelne – Bylice ( Byliczki )

O proponowanych do wprowadzenia zmian do budżetu szczegółowo dyskutować będziemy w dalszym toku obrad.

Realizujemy i przygotowujemy zaplanowane inwestycje.

28 maja odbył się odbiór techniczny inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu” oraz „ Remont odcinka drogi powiatowej nr 3199P Grzegorzew - Boguszyniec”. Na odbiorze Starostwo Powiatowe reprezentował Pan Waldemar Banasiak - Członek Zarządu Powiatu Kolskiego. Odbiór odbył się z udziałem Pana Włodzimierza Koźlarka - Inspektora branży drogowej, Pana Grzegorza Kujawy - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

i Zastępcy Dyrektora PZD Pani Anny Orchowskiej oraz Pana Pawła Andrzejczaka – wykonawcy robót - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo -Mostowych w Kole.

Kolejny raz, dzięki dobrej współpracy z Powiatem Kolskim mogliśmy zrealizować ważną inwestycję, która podniesie poziom infrastruktury drogowej w naszej gminie.

Wczoraj, 7 czerwca, oficjalnym, uroczystym otwarciem obiektu na Rgilewce w Barłogach zakończyły się prace przy budowie jazów na rzece w gminach Grzegorzew i Kłodawa.

Do naszej gminy przybyli Pan Leszek Galemba – Poseł na Sejm RP, Pan Starosta Robert Kropidłowski wraz z członkiem Zarządu Powiatu Kolskiego Panem Waldemarem Banasiakiem Gościliśmy Pana Przemysława Dacę – Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, Pana Bogumiła Nowaka – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Pana Jana Bartczaka – Dyrektora Zarządu Zlewni RZGW Wód Polskich w Kole wraz z pracownikami Zlewni.

Dziękuję za udział w uroczystym odbiorze jazu Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Tadeuszowi Sosnowskiemu oraz Radnym Panom Rafałowi Kotkowskiemu i Krzysztofowi Durkiewiczowi.

W ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wybudował 6 jazów na rzece Rgilewce, w tym 4 na terenie Gminy Grzegorzew. Koszt inwestycji wyniósł 10 630 817 zł. Uzyskana dzięki temu retencja wyniesie 21 tys. m3.

Bezpośrednim zasięgiem oddziaływania objęty zostanie obszar o powierzchni 284 ha, a pośrednim - obszar o powierzchni blisko 3 tys.

Susza rolnicza jest obecnie bardzo dużym wyzwaniem dla Polski.

Przeciwdziałanie jej skutkom obliguje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do administrowania zasobami wód w sposób zrównoważony i kompleksowy.

Na pewno działania retencyjne zrealizowane na rzece Rgilewce przyczynią się do złagodzenia niekorzystnego zjawiska polegającego na obniżaniu się poziomu wód w naszym regionie.

31 maja br. odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–

Mostowych S.A.,

ul. Toruńska 200, 62-600 Koło,

1) cena oferty - 163.354,76 zł brutto

2) okres gwarancji - 60m-cy

Oferta nr 2

Trans-Spili Sp. z o.o., ul. Graniczna 18a,

62- 563 Licheń Stary ,

1) cena oferty 157.358,06 zł brutto

2) okres gwarancji - 49m-cy

Dobiega końca proces oceny złożonych dokumentów. Powiatowy Zarząd Dróg zmierza do podpisania umowy.

Całkowitą wartość realizacji przedmiotu umowy ustalono na kwotę 175.000 zł. Gmina przekaże 60% kosztów zadania, tj. 105.000 zł, a Powiat Koło 40% a więc 70.000 zł .

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na naszych drogach przystąpiliśmy do wykaszania traw z poboczy dróg gminnych.

Roboty wykonuje firma z naszej gminy. Z uwagi na duży obszar na których realizowane będą prace proszę o cierpliwość i ostrożność w przemieszczaniu się po naszych drogach.

7 czerwca ruszyły prace na stadionie gminnym w Grzegorzewie. Wykonawca Firma GROBUD Turek realizuje budowę oddzielnego wejścia dla kibiców i oddzielenia od płyty głównej boiska. Jest to realizacja wymogów, jakie stawia Komisja do spraw Licencyjnych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Koszt zadania to 37.230 zł. Zadanie sfinansowane jest w całości z środków funduszu sołeckiego sołectwa Grzegorzew.

Poza tymi pracami Klub ORZEŁ Grzegorzew przy współpracy z Urzędem Gminy rozpoczął wymianę ogrodzenia stadionu.

W ramach prac porządkowych przed sezonem zrewitalizowana została nawierzchnia kortu tenisowego.

Zachęcamy naszych mieszkańców do korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy.

1 czerwca Klub Sportowy ORZEŁ Grzegorzew zorganizował obchody Dnia Dziecka. W wydarzeniu wzięły udział dzieci nie tylko na stałe związane z klubem.

W tym dniu grupa ORLIKÓW, pod opieką trenera Damiana Korasadowicza, rozegrała swój mecz ligowy pokonując WARTĘ Kramsk 5:3. Najmłodsi adepci z grupy ŻAKÓW trenera Waldemara Sikorskiego rozegrali mecz, w którym ich przeciwnikami byli rodzice.

Spotkanie zakończyło się wspólnym grillem i wspólnymi zabawami.

Warto podkreślić zaangażowanie rodziców najmłodszych grup zawodników w życie i funkcjonowanie klubu.

Dziękujemy działaczom Klubu ORZEŁ Grzegorzew i rodzicom za zaangażowanie i wspólną organizację tego wydarzenia.

Serdecznie gratulujemy Mateuszowi Michalskiemu oraz Partykowi Korasadowiczowi – zawodnikom naszego ORLIKA, którzy otrzymali powołania do kadry Powiatu Kolskiego.

Gratulujemy Trenerowi i rodzicom.

O naszych najmłodszych pamiętała także Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie, która z okazji Dnia Dziecka zorganizowała warsztaty z bursztynu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach Kolonii. Warsztaty poprowadził Pan Konrad Kołodziejski z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się skąd pochodzi bursztyn, obejrzeć wystawę bursztynów, poznać szlaki handlowe związane z bursztynem, które od starożytności przecinały Europę, łącząc narody i kraje. Uczniowie chętnie uczestniczyli w doświadczeniach, zadawali dużo pytań i z zainteresowaniem słuchali opowieści. Na zakończenie warsztatów dzieci ozdobiły białe styropianowe serca pyłem bursztynowym. Serduszka te były idealnym prezentem z okazji Dnia Dziecka.

Szanowni Państwo

10 maja 2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu pn.: „ Ogólnopolski program finansowania i usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r.

Uprzejmie informuję, że 1 czerwca 2021 r. złożyliśmy wniosek o dotację w kwocie 52 500,00 zł na odbiór, transport i utylizację 150 ton wyrobów azbestowych. W ten sposób, na dzień złożenia wniosku, wszystkie prośby mieszkańców o odbiór azbestu zostałyby zrealizowane.

Od 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Aktualnie z uwagi na pandemię, spis jest prowadzony wyłącznie metodą telefoniczną.

W ostatnim czasie, często media donoszą o próbach podszywania się pod ankietera spisowego i wyłudzenia danych osobowych oraz usiłowania wejścia do mieszkania pod pretekstem dokonania spisu osób w nim przebywających.

Wobec powyższego w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy zorganizowany został „GMINNY PUNKT SPISOWY”.

Aby zostać spisanym należy telefonicznie uzgodnić termin spisu z pracownikami Urzędu – Panią inspektor Danutą Gębką lub Panią Kamilą Sendziak pod nr tel. 63 27 18 255 wew. 123.

Informacja powyższa została szeroko rozpropagowana na terenie gminy w formie okólników.

Wierzę, że w tym trudnym czasie pandemii, uda się nam dotrzeć do jak największego grona naszych mieszkańców, abyśmy do 30 września 2021 r. wywiązali się z nałożonego na nas wszystkich obowiązku udziału w narodowym spisie powszechnym.

Szanowni Państwo,

Kontynuując pragnę Państwa poinformować o nowym zadaniu, jakie od 1 lipca 2021 roku nałożone zostało na gminy.

Uprzejmie informuje, że powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, natomiast osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej w Urzędzie Gminy, która następnie zostanie przesłana do CEEB.

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych tj. budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych w całej Polsce.

Do CEEB będzie trzeba zgłosić każdego rodzaju źródła ciepła, zarówno kocioł grzewczy na paliwo stałe, piec kaflowy, piec wolnostojący, kuchnię węglową, czy kominek gazowy, jak i pompy ciepła, sieć ciepłowniczą, kolektory słoneczne, ogrzewanie elektryczne , olejowe lub gazowe.

Licząc od 1 lipca br. mamy termin 12-stu miesięcy na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących oraz termin 14-dniowy dla nowopowstałych.

Za powstanie CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który jako beneficjent projektu pt. ”Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji” (ZONE), który uzyskał wsparcie z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt ma być rozwijany wieloetapowo, osiągnięcie stanu docelowego jest planowane na 2023 r.

CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce, będzie rejestrem źródeł ciepła w poszczególnych budynkach. Dla osób, które będą starały się ukryć fakt korzystania z „kopciucha”, wolą palić w piecu śmieciami i zatruwać powietrze, przepisy przewidują kary.

Aktualnie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego organizuje cykl szkoleń zwianych z obsługą systemu wprowadzania deklaracji do CEEB. Pierwsze szkolenie w tym temacie już odbyliśmy. Odbyło się ono 26 maja br.

1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus .

Dlatego też przypominamy rodzicom, iż trwa przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Do 26 maja 2021 r. złożonych zostało 605 wniosków dla 960 dzieci, z tego: drogą elektroniczną 321, w formie papierowej 284.

Uprzejmie informuję w tym miejscu, że samorządy nie będą już realizować programu "Dobry start". Zajmie się tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych - takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którą 1 czerwca br. podpisał prezydent Andrzej Duda. Wnioski o świadczenie będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Nowelizacja przewiduje, że Rada Ministrów wyda rozporządzenie, zgodnie z którym wnioski o świadczenie "Dobry start", czyli tzw. wyprawkę szkolną, będą składane wyłącznie przez internet. Dotychczas było to możliwe także bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie większej efektywności w realizacji programów skierowanych do rodzin z dziećmi. Rząd przekonuje, że dzięki takiemu rozwiązaniu w latach 2021-2031 koszty obsługi programu "Dobry start" będą niższe o blisko 488 mln zł. Świadczenie "Dobry start" jest wypłacane raz w roku w kwocie 300 zł na każde dziecko, bez względu na dochód rodziny. Obecnie z programu korzysta ok. 4,45 mln dzieci w naszym kraju.

W związku z możliwością dodatkowej rekrutacji do projektu Cyfrowa Wielkopolska, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, gmina Grzegorzew we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej z Poznania ponownie przystąpiła do realizacji projektu.

Do udziału w kursie komputerowym zgłosiło się 8 mieszkańców naszej gminy w wieku 65+.

Zajęcia realizowane były od 10 do 31 maja 2021 r. w świetlicy gminnej w Grzegorzewie.

Seniorzy poznali funkcjonalne narzędzia oraz rozwinęli swoje umiejętności cyfrowe w kontekście codziennego życia.

5 maja 2021 r. gmina nasza otrzymała od Powiatu Kolskiego darowiznę w postaci bogatej w witaminy i pożywnej żywności.

 Po dokonaniu rozeznania przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie - 575,70 kg żywności zostało nieodpłatnie przekazane 126 osobom potrzebującym wsparcia.

Serdecznie dziękujemy Staroście Powiatu Kolskiego oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za możliwość skorzystania z darowizny na rzecz mieszkańców naszej gminy.

To nie jedyna forma wsparcia w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych, jaką kierujemy do naszych mieszkańców.

Realizując Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, w okresie od stycznia otrzymaliśmy 7.634,34 kg żywności o wartości 36.074,40 zł, która trafiła do 210 osób objętych programem.

Pomocą żywnościową z programu objęte są osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej m.in. bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Dystrybucja artykułów spożywczych z Programu potrwa do września 2021 r.

Ponadto otrzymaliśmy z Banku Żywności w Koninie 3.481,68 kg żywności różnej ( jogurty, napoje, owoce, zupy) o wartości 19.461,74 zł.

Szanowni Państwo,

21 maja br. na hali sportowej w Grzegorzewie odbyła się kolejna Akcja Poboru Krwi, którą zorganizowaliśmy wspólnie z Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole, a krew pobierał niezawodny zespół Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Krew oddało 28 dawców. Pozwoliło to pozyskać 12,6 litrów bezcennego leku ratującego życie i zdrowie ludzkie.

Krwi nie da się wyprodukować ! Trzeba ją oddać !

Dziękujemy wszystkim naszym mieszkańcy, którzy po raz kolejny pokazali Wielkie Serca i podzielili się darem życia, jakim jest krew.

W dniu 6 czerwca 2021 r. w naszej Hali Sportowej w Grzegorzewie odbył się Wielkopolski Turniej OYAMA Karate, w którym udział wzięło blisko 100 zawodniczek i zawodników, reprezentujących kluby Oyama Karate z Wrocławia, Łodzi, Legionowa, Andrychowa, Konina, Turku i Koła. Wśród uczestników nie zabrakło również reprezentantów Gminy Grzegorzew, na co dzień zrzeszonych w Kolskim Klubie Sportów Walki.

Organizatorem Turnieju był Zarząd Kolskiego Klubu Sportów Walki pod kierownictwem p. Marleny Wojewody i sensei Krzysztofa Wojewody 4 dan.

Gościliśmy 100 uczestników do 14 roku życia z terenów powiatu Kolskiego, Konina, Turku, Kłodawy, Łodzi, Legionowa, Andrychowa oraz Wrocławia.

Gminę Grzegorzew godnie prezentowali jej mieszkańcy zrzeszeni w Kolskim Klubie Sportów Walki, którzy osiągnęli następujące rezultaty:

Konkurencja kata

Ignaczak Kacper /Grzegorzew/ - 1 miejsce

Wróblewski Adrian /Grzegorzew / - 1 miejsce

Kowalewska Lena /Grzegorzew / - 3 miejsce

Konkurencja kumite /walki/- lekki kontakt

Ignaczak Kacper /Grzegorzew/ - 3 miejsce

Bardzo dziękuję