Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew.

Witam serdecznie Państwa na obradach XXXV Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Szanowni Państwo,

Przystępuję do przekazania informacji na temat wykonanych czynności, podjętych działań oraz wydarzeń i uroczystości, jakie miały miejsce od ostatniej sesji Wysokiej Rady, którą odbyliśmy 21 września br.

Pozwólcie Państwo, że uczynię to chronologicznie, zgodnie z kalendarium wydarzeń.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 24 września - w Klubie Senior + odbył się wykład z okazji przypadającej w tym roku 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prelekcję wygłosił Pan Tomasz Nuszkiewicz Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Dziękujemy za organizację wydarzenia, a Panu Dyrektorowi Tomaszowi Nuszkiewiczowi gratulujemy wielce intersującego referatu.

27 września – miała miejsca II Powiatowa Gala Mistrzów. Podczas gali swoje wyróżnienia odebrali reprezentanci naszej gminy, a wśród nich znaleźli się sportowcy i działacze z Klubu Sportowego Orzeł Grzegorzew, a także mieszkanka naszej gminy Pani Nina Jóźwiak reprezentująca Zespół Taneczny MUZA. Jesteśmy z naszych mieszkańców dumni i wierzymy, że to wyróżnienie będzie motorem napędowym do dalszych działań!

Panu Staroście i pracownikom Starostwa Powiatowego w Kole gratulujemy przygotowania wyjątkowej uroczystości, a nade wszystko cennej inicjatywy nagradzania zasłużonych, uzdolnionych i wyróżniających się osób i organizacji z terenu naszego powiatu.

Cieszymy się, że gala odbyła się na terenie naszej gminy w Zajeździe Leśnym w Borysławicach Kościelnych

29 września świętowaliśmy dwa doniosłe jubileusze.

Był to Jubileusz 25 - lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Kolskiego. W uroczystości, która z tej okazji odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych w Powierciu, osobiście wzięłam udział.

Historię samorządu rolniczego na naszym terenie przedstawił Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Pan Tomasz Nuszkiewicz.

Cieszymy się, że wśród wyróżnionych znaleźli się Delegacji do Izb Rolniczych z terenu naszej gminy Pan Piotr Bednarkiewicz, Pan Zygmunt Cheliński oraz Pan Adam Jaskólski.

Tego dnia XXV-lecie działalności świętował Koniński Bank Żywności.

Na uroczystości reprezentowała naszą gminę Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Wawrzyniak.

Raz jeszcze gratulujemy dostojnym jubilatom pozostając z nadzieją na dalszą, owocną współpracę.

5 października br. – odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie.

8 października br. – gościliśmy ekipę filmową z Telewizji Leszno, która na zlecenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego przygotowuje materiał promocyjny na temat inwestycji zrealizowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku naszej gminy jest to stacja uzdatniania wody wraz kanalizacją sanitarną i wodociągową oraz budowa świetlicy w Grodnej.

14 października – świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Dziękujemy Państwu Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom, Wszystkim Pracownikom naszych szkól za troskę i trud wnoszony w wychowanie młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy.

Drodzy Państwo - Wychowanie młodego człowieka to wielka odpowiedzialność. To od nauczycieli i wychowawców zależy, jak będzie wyglądała przyszłość naszej Ojczyzny, bo jak pisał Jan Zamoyski „ Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie …”

Raz jeszcze pozdrawiamy i dziękujemy. Szczególnie dziękujemy za miniony rok szkolny, rok zdominowany przez naukę zdalną, rok wielkiego wyzwania dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

15 października – w świetlicy gminnej w Grzegorzewie odbyło się spotkanie w ramach akcji NOC BIBLIOTEK 2021. Tegoroczna edycja Nocy Bibliotek odbyła się pod hasłem „ Czytanie wzmacnia ”. Gmina nasza po raz szósty wzięła udział w akcji i po raz kolejny też, za sprawą mnóstwa atrakcji, Biblioteka Gminna przyciągnęła swoich najmłodszych czytelników. Dla 30 osobowej grupy dzieci zorganizowane zostały różnorakie atrakcje. Jedną z nich było spotkanie z Panem Radosławem Miśko, który w interesujący sposób opowiadał o swojej pasji, jaką jest historia i kultura plemion indiańskich.

W podziękowaniu za uczestnictwo wszystkie dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz książkami. Wszyscy bawili się wyśmienicie i zapowiedzieli swoją obecność na Nocy Bibliotek w przyszłym roku. Bardzo dziękujemy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie Pani Agnieszce Malesza za zorganizowanie tego wydarzenia.

15 października – w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczewku spotkali się członkowie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kole na „ Dniu Białej Laski ”.

Cieszymy się, że mogliśmy gościć członków Koła w naszej gminie.

15 października obfitował w wydarzenia. Tego dnia wzięłam udział w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu.

W imieniu naszej samorządu pogratulowałam naszym sąsiadom – Gminie Koło - kolejnego osiągnięcia życząc dalszych sukcesów.

16 października - odbyły się II Kłodawskie Spotkania z Folklorem podczas których wystąpił nasz Zespół Ludowy „ Grzegorzewianki ” wraz z Kapelą pod kierunkiem naszego Kapelmistrza Pana Mariusza Andrzejewskiego.

Bardzo dziękujemy za piękne promowanie naszej gminy.

18 października – odbyło się XXXVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”.

Przedmiotem zgromadzenia było m.in. przeprowadzenie uzupełniających wyborów Członków Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.

Uprzejmie informuję, że na członka Zarządu Stowarzyszenia wybrany został Pan Piotr Bednarkiewicz, który reprezentował będzie interesy naszej gminy w zarządzie w zamian za Pana Artura Głowacza.

Gratulujemy Panu Piotrowi i cieszymy się bardzo na współpracę, jaka przed nami.

18 i 19 października - Mistrzostwach Powiatu Kolskiego w Unihokeju w ramach XXIII Igrzysk Dzieci 2021/2022.

Serdecznie gratulujemy młodym sportowcom z terenu naszej gminy oraz ich nauczycielom wychowania fizycznego za liczny udział i wyniki
Szczególne wyrazy uznania kierujemy dla reprezentacji Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach, która zajęła pierwsze miejsca zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców dzięki czemu będzie reprezentować Powiat Kolski w Mistrzostwach na szczeblu Rejonowym Bardzo dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie - Panu Mariuszowi Wilamowskiemu oraz Pani Dorocie Knapczyk za organizację i przeprowadzenie zawodów.

21 października – w byłym niemieckim Obozie Zakładu Kulmhof w Chełmnie na terenie Miejsca Pamięci w Lesie Rzuchowskim odbyły się uroczystości upamiętniające siostry pisarza Franza Kafki. Odsłonięto tablicę upamiętniającą zamordowane w tym obozie siostry pisarza. Osobiście uczestniczyłam w tym wyjątkowym wydarzeniu.

23 października - odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Gospodarzem zjazdu była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bylicach. Na ręce Pana Prezesa Łukasza Łuczyńskiego składamy podziękowania za przygotowanie zjazdu i serdeczne przyjęcie.

Gratulujemy nowo wybranym władzom Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Panu Prezesowi Zarządu druhowi Józefowi Danielskim, Panu Komendantowi Gminnemu OSP druhowi Michałowi Sucina oraz Wiceprezesom druhom Kamilowi Misiakowi oraz druhowi Pawłowi Materla. Sekretarzem Zarządu Gminnego wybrany został druh Pan Józef Sochacki, funkcje Skarbnika sprawował będzie druh Dariusz Tylak. Członkiem Zarządu wybrany został druh Krzysztof Durkiewicz.

Delegaci podjęli uchwałę o nadaniu druhowi Tadeuszowi Cieślakowi oraz druhowi Kazimierzowi Sendziakowi godności Honorowego Prezesa.

Bardzo dziękujemy ustąpującym władzom Zarządu Gminnego, a nowy Zarząd zapraszamy do współpracy.

Ochotnicze Staże Pożarne to organizacja ze 100-letnią tradycją, niosąca pomoc drugiemu człowiekowi ratujące jego życie i mienie, dlatego tak nam wszystkim zależy na dobrej współpracy.

Szanowni Państwo,

Przygotowując się do dzisiejszej sesji, 14 października, Państwo Radni spotkali się na posiedzeniu Komisji Planu i Budżetu.

Państwo Radni ocenili stopień realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych ujętych w tegorocznym planie inwestycyjnym oraz dyskutowali na temat podstawowych założeń do projektu budżetu na przyszły, 2022 rok.

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że realizujemy zaplanowane inwestycje.

12 października - nastąpiło przekazanie placu budowy pod świetlicę wiejską w Grodnej.

Długo wyczekiwana przez Mieszkańców Sołectwa Grodna i Samorząd Gminny inwestycja stała się faktem.

Wykonawcę prac, którym jest Zakład Usług Budowlano-Remontowych „REMBUD” z Tuliszkowa, podczas przekazania placu budowy reprezentował Pan Dariusz Szewczyk przy udziale Inspektorów wszystkich branż budowlanych.

Nie zabrakło również mieszkańców na czele z Sołtysem Panem Tadeuszem Kamińskim.

Był z nami Pan Radny Janusz Dorabiała. Dziękujemy Panu Radnemu.

22 października br. wykonane zostały już ławy fundamentowe.
Przewidywany termin zakończenia prac i oddanie obiektu do użytku to II kwartał 2022 r.

Trwają roboty modernizacyjne budynku Urzędu Gminy. Z uwagi na to, iż budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej roboty prowadzone są pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.

Wykonawcą zadania jest Spółka z o.o. ALBUILDING z Osieka Małego.

Dzisiaj dokonaliśmy odbioru zadania dotyczącego „Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”. Wykonawcą zadania była firma BUD-AN Sp z o.o z siedzibą w Kaliszu. Wartość umowy 48 831,00 zł. Długość przebudowanego odcinka – 100 mb.

Realizując zadania z funduszu sołeckiego :

15 października podpisaliśmy umowę na wykonanie podbitki sufitowej w budynku remizy OSP w Ponętowie Dolnym.

Wykonawcą zadania jest firma MAR-DOM z ZABŁOCIA. Termin wykonania zadania - do 15 listopada 2021 r.

15 października br. zawarliśmy umowę z FIRMĄ EURO-PŁOT z Bukowa na zakup materiałów do wykonania bramy i ogrodzenia wokół działki położonej za budynkiem remizy OSP w Bylicach. Termin dostarczenia ogrodzenia – do 10.11.2021 r. natomiast bramy – do 8 tygodni od momentu uregulowania faktury.

Ponadto zakupione zostały materiały na remont sceny świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Borysławicach.

Poprawiamy stan infrastruktury drogowej.

11 października 2021 roku odebraliśmy chodnik na ulicy Uniejowskiej w Grzegorzewie. Jest to kolejna wspólna inwestycja Gminy Grzegorzew i Powiatu Kolskiego sfinansowana w proporcji 60% - 40%. W odbiorze chodnika uczestniczyli: Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Członek Zarządu Powiatu Kolskiego Waldemar Banasiak, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Włodzimierz Koźlarek, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa wraz ze Specjalistą Działu Technicznego PRD Anną Orchowską oraz Państwo Sławomir i Agnieszka Zalasowie - właściciele firmy Perfekt Posesja jako wykonawcy robót.
Dziękujemy za kolejną wspólnie zrealizowaną inwestycję. Prace te bez wątpienia wpłyną na poprawę wizerunku Grzegorzewa oraz zwiększą bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców. 
 Realizując decyzję Wysokiej Rady wykonaliśmy odcinek chodnika na ulicy Góry w kierunku cmentarza. Wykonawcą prac była Firma Perfekt Posesja. Chodnik ułożony został na odcinku 100 mb. 
Koszt zadania wyniósł 64.083,00 zł. 
Przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie został zamontowany Radarowy Wyświetlacz Prędkości, którego zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi. Wyświetlana na urządzeniu w kolorze czerwonym zbyt wysoka prędkość pojazdu oraz komunikat „ZWOLNIJ” mają za zadanie wpływać na umysły kierowców, co w przełożeniu ma skutkować dostosowaniem prędkości i zmniejszeniem potencjalnego zagrożenia drogowego.
To kolejne zadanie, jakie zrealizowaliśmy dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatem Kolskim. Koszt zadania wyniósł 16.000 zł, z czego gmina współfinansowała to przedsięwzięcie w 50%. 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole odtworzył rowy przydrożne wzdłuż drogi powiatowej w Borysławicach Kościelnych. Zarządca drogi planuje na tym odcinku remont nawierzchni poprzez wykonanie nakładki oraz uzupełnienie poboczy.
 Wybudowaliśmy chodnik w kierunku szkoły w Borysławicach Kościelnych. Dzięki temu stworzyliśmy ciąg pieszy od drogi powiatowej do szkoły. Roboty wykonała firma z Grzegorzewa. Koszt wykonania 155 mb chodnika wyniósł 50 608,35 zł.

Omawianie bloku tematycznego dotyczącego realizacji zaplanowanych inwestycji chciałabym zakończyć podzieleniem się z Państwem informacją na którą z niecierpliwością czekaliśmy. Otóż zakończyła się ocena wniosków składanych przez samorządy do Programu Polski Ład – Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Wczoraj, Pan Premier ogłosił listę zadań, które otrzymają rządowe dofinansowanie w ramach pilotażowej edycji programu Polski Ład.

Z radością informujemy, że w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymaliśmy środki w łącznej kwocie 2 130 000 zł

Dzięki temu będziemy mogli zrealizować dwie kolejne inwestycje :

  1. Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Grzegorzewie – wartość inwestycji: 1 200 000 zł – kwota dofinansowania 1 140 000 zł ( 95 % )
  2. Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie – wartość inwestycji 1 100 000 zł – kwota dofinansowania : 990 000 zł ( 90 % ).

Bardzo cieszymy się, że wraz z pozostałymi Gminami możemy wspólnie zmieniać wizerunek Powiatu Kolskiego i realizować kolejne projekty.

Gratulujemy Samorządowcom z całego Powiatu wraz z Panem Starostą na czele.

Gratulujemy Panu Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu Kolskiego otrzymanego dofinansowania z programu na łączną kwotę 11 100 100 zł.

Cieszymy się bardzo, ponieważ Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie na „ Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Leśnica – Grzegorzew” w kwocie 5 700 000 zł.

To bardzo oczekiwana przez naszych mieszkańców inwestycja.

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego pieniądze na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 171 882,46 zł.

Wprowadzamy je w dzisiejszych zmianach do budżetu.

Pieniądze te do końca października trafią na konta naszych rolników.

W dzisiejszych zmianach do uchwały budżetowej zabezpieczamy środki dla OSP Grzegorzew i OSP Barłogi w łącznej wysokości 37 416,60 zł ( po 18 708,30 zł dla każdej jednostki ) na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi w związku z otrzymanym przez te jednostki dofinansowaniem z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu.

Zabezpieczamy pieniądze w kwocie 57 000 zł na modernizację budynku – poprawę bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie – pieniądze te przeznaczamy na zakup i montaż 2 sztuk drzwi przeciwpożarowychognioodpornych - jest to częściowa realizacja decyzji nałożonej na szkołę przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W ten sposób zrealizujemy wymóg zabezpieczenia właściwej długości drogi ewakuacyjnej w szkole, a tym samym realizację jednego z podstawowych zaleceń zawartych w decyzji.

Zaplanowaliśmy także środki w kwocie 15 500 zł na zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki szkolnej w Grzegorzewie.

Realizujemy V, ostatnią, edycję projektu pn. ,,Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej’’. Bierze w niej udział 12 mieszkańców naszej gminy, którzy aktualnie są w trakcie odbywania staży. Łącznie projektem objętych zostało 60 uczestników.

Szczegółową informację na temat realizowanego projektu przedstawię Państwu po jego zakończeniu.

Państwo Radni,

Szanowni Państwo

30 września 2021 r. zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Nie sposób nie podkreślić, że 30 września 2021 r. to data szczególna dla statystyki publicznej, ponieważ w dniu zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 obchodziliśmy 100. rocznicę pierwszego spisu powszechnego w odrodzonej Polsce. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 był najnowocześniejszym spisem ze wszystkich przeprowadzonych dotąd w Polsce, ponieważ został zrealizowany w całości z wykorzystaniem internetowej aplikacji do zbierania danych. Zgodnie z instrukcją organizacyjną, GUS wyznaczył limit rachmistrzów w poszczególnych gminach. Gminie Grzegorzew zostało przydzielonych dwóch rachmistrzów spisowych. Były to osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów na egzaminie przeprowadzonym przez GUS. Były to Panie Martyna Wąsik i Natalia Majkowska.

Udział w spisie był obowiązkowy.

Aby wypełnić ten obowiązek mogliśmy spisać się sami dokonując tzw. samospisu za pomocą internetu albo za pośrednictwem rachmistrzów, którzy telefonicznie kontaktowali się z naszymi mieszkańcami i uzgadniali sposób przeprowadzenia spisu tj. telefonicznie lub bezpośrednio w terenie.

O obowiązku spisania się informowaliśmy szeroko mieszkańców naszej Gminy poprzez:

·         zamieszczanie informacji na stronie internetowej w Biuletynie informacji Publicznej

·         na facebooku

·         obwieszczenia na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach naszej Gminy

·         zorganizowanie punktów mobilnych w każdej miejscowości naszej gminy, w których rachmistrze dokonywali spisu do godziny 19.00, aby osoby pracujące mogły spisać się

·         za pomocą SMS powiadomiliśmy indywidualnie 1202 osoby

 Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięli udział w spisie uznając, że zebranie dokładnych i szczegółowych informacji o liczbie ludności naszego kraju, o podziale jej pod względem płci, wieku, narodowości, wyznania, zawodu, stopnia wykształcenia i zdolności do pracy, jest potrzebą społeczną i gospodarczą.

 Serdecznie dziękujemy naszym rachmistrzyniom, które profesjonalnie, z pełnym zaangażowaniem i osobistym staraniem docierały do mieszkańca, niejednokrotnie nie raz pod ten sam adres, aby dopełnić formalności spisowych.

 Dziękujemy również naszym sołtysom, którzy jak zawsze służyli pomocą, w szczególności w uruchomieniu mobilnych punktów spisowych w remizach i świetlicach wiejskich.

Dowody osobiste z odciskami palców

Od 7 listopada br. będą obowiązywały nowe dowody osobiste, na których będą nasze odciski palców i własnoręczny podpis posiadacza dowodu osobistego.
W wyniku zmiany składanie online wniosków o dowód jest możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12 roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane. W związku z wprowadzeniem nowych dowodów nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów.
Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy dzieci prawidłowych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą na terenie obejścia.
Wśród dzieci, które ukończą kurs i prześlą swoje zgłoszenie do KRUS w terminie do 31 października 2021r., zostanie rozlosowanych 100 hulajnóg.
Link do strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje:
https://www.krus.gov.pl/…/Nowy_regulamin_-_zasady_hulajnogi…

W imieniu Pani Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kole Moniki Banasiak serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Jednostka OSP Grzegorzew wraz z Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kole, w najbliższą sobotę, 30 października, organizuje mobilny punkt szczepień.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Dziękuję