Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam serdecznie Państwa na obradach XXXVI Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Bardzo nam miło gościć na obradach sesji Pana dr Marka Waszkowiaka, który w kolejnym punkcie sesji przedstawi opracowaną dla naszej gminy Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021-2025.

Serdecznie Pana witamy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to bardzo ważny dokument. Na pewno będzie on pomocy w ubieganiu się o pieniądze na przedsięwzięcia z zakresu redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz realizacji obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego ustawą o efektywności energetycznej.

Szanowni Państwo,

Przedstawiam informację o wykonanych czynnościach i działaniach podjętych od 26 października do dziś, tj. w okresie półtora tygodnia, jaki minął od ostatnio odbytej sesji Wysokiej Rady.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z budową świetlicy w Grodnej.

03 listopada br. została wykonana wylewka, tak zwany „ chudziak ”.

Trwają roboty modernizacyjne budynku Urzędu Gminy w Grzegorzewie, tak jak już Państwo wiedzą pod ścisłym nadzorem Konserwatora zabytów.

Rozpoczęliśmy prace związane z wykonaniem podbitki sufitowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponętowie Dolnym. Wykonawcą zadania jest firma MAR-DOM z ZABŁOCIA.

Zgodnie z umową z 15 października br. FIRMA EURO-PŁOT z Bukowa dostarczyła panele ogrodzeniowe do ogrodzenia działki położonej za budynkiem remizy OSP w BYLICACH. Czekamy na wykonanie i dostarczenie bramy, co ma nastąpić w przeciągu 8 tygodni.

Dobiega ku końcowi remont sceny świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Borysławicach. Jednostka OSP Borysławice realizuje to zadanie z udziałem dofinansowania z Programu Odnowa Wsi.

Przekazaliśmy plac budowy pod „ Przebudowę sieci wodociągowej przy ulicy Ogrodowej w Grzegorzewie.”

Wykonawcą zadania jest firma BUD-AN Sp z o.o z siedzibą w Kaliszu.

Realizację zadania rozpoczynamy w przyszłym tygodniu.

Drodzy Państwo,

Gratulujemy Panu Prezesowi, Zarządowi oraz członkom Klubu Sportowemu „ Orzeł ” Grzegorzew, który pozyskał dotację w wysokości 10.000 zł. Dotacja pochodzi z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Otrzymaną dotację Klub przeznaczył na wykonanie nowego, niezbędnego ogrodzenia stadionu, które pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć i zawodów, zabezpieczy również płytę boiska przed niechcianymi wizytami zwierzyny leśnej.
Prace montażowe zostały wykonane przez członków klubu we własnym zakresie.

Dziękujemy i raz jeszcze gratulujemy pozyskanej dotacji.

30 października br. w świetlicy gminnej w Grzegorzewie odbyła się akcja szczepień zorganizowana przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kole oraz Gminą Grzegorzew.
Dostępna była jednodawkowa szczepionka Johnson&Johnson, oraz 3. dawka szczepionki firmy Pfizer.

Podczas akcji zaszczepiło się 14 osób, głównie byli to mieszkańcy naszej gminy, ale nie tylko.

Serdeczne podziękowania za wzorową współpracę i opiekę medyczną kierujemy do Pani Iwony Wiśniewskiej - Dyrektor kolskiego Szpitala i personelu.

Przypominamy, że trwa rejestracja na szczepienie 3. dawką szczepionki przeciwko COVID-19!
Wszystkie osoby pełnoletnie, w pełni zaszczepione, u których od szczepienia minęło minimum 6 miesięcy mogą zarejestrować się na szczepienie przypominające.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę i możliwa jest przez: bezpłatną infolinię 989; SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333; punkt szczepień; oraz stronę
www.pacjent.gov.pl.

Szanowni Państwo,

W tym miesiącu wspólnie z Powiatem Kolskim wykonamy remont drogi powiatowej w Borysławicach Kościelnych i Borysławicach Zamkowych. Remont będzie polegał na odtworzeniu rowu przydrożnego, wykonaniu nakładki bitumicznej oraz uzupełnieniu poboczy.

Odcinek 650 m. będzie sfinansowany przez Gminę Grzegorzew w kwocie 50.000 zł a Powiat Kolski w 100.000 zł. Inwestycja będzie realizowana od skrzyżowania z drogą do torów w kierunku kościoła.

Na wnioski mieszkańców poprawiliśmy stan techniczny nawierzchni drogi gminnej w Ladorudzku w kierunku Banachowa. Roboty na odcinku 500 m polegały na podcięciu krzaków wrastających w pas drogowy, nawiezieniu kruszywa drogowego oraz profilowaniu z zagęszczeniu.

Roboty wykonała firma z Grzegorzewa.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

Dzięki zabezpieczonym na ostatniej sesji przez Wysoką Radę środkom finansowym jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Barłogach i w Grzegorzewie otrzymają na swoje wyposażenie nowoczesne zestawy hydrauliczne narzędzi ratowniczych.

Uroczyste przekazanie sprzętu odbędzie w najbliższy wtorek, 9 listopada, w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

29 października br. przeprowadziliśmy dla mieszkańców naszej gminy nieodpłatną zbiórkę zużytych opon od samochodów osobowych, elektrośmieci oraz odpadów wielkogabarytowych.

W wyniku zbiórki odebraliśmy:

- zużyte opony - w ilości 11 ton i 300 kg – koszt utylizacji tych odpadów wyniósł 7 322,40 zł./brutto

- odebrane odpady wielkogabarytowe to - 46 ton i 400 kg – koszt utylizacji – 10 007,56 zł./brutto

- ponadto zebraliśmy 2 tony i 360 kg elektrośmieci - za utylizację tego odpadu nie płacimy.

Łączny koszt utylizacji powyższych odpadów 17 329,96 zł./brutto

Uprzejmie informuję, że od 12 do 24 listopada 2021r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.

Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021r. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 20219r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.

Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Szanowni Państwo,

Obywamy dzisiaj bardzo ważną sesję.

Za chwilę organ stanowiący, jakim jest Rada Gminy uchwali wysokość podatków i opłat lokalnych, jakie obowiązywały będą w naszej gminie w 2022 roku.

Po dwóch latach proponujemy zmianę podatków i opłat lokalnych.

W przypadku ceny 1 kwintala żyta stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego proponujemy przyjęcie wartości na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli 61,48 zł za kwintal.

Pamiętając o tym że cena rynkowa żyta wynosi średnio 80 zł za kwintal, jest to jak widzimy w stosunku do podatku zupełnie inna kwota, dlatego też proponujemy Wysokiej Radzie pozostawienie tej ceny.

Rolnik w naszej gminie zapłaci za 1 ha przeliczeniowy 153,70 zł, a więc 13 % więcej.

Podatek rolny stanowi w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych – 19%.

Podatek od nieruchomości z działalności gospodarczej proponujemy podwyższyć o 1,24 zł w stosunku do obowiązującej stawki, gdzie maksymalna wynosi 25,74 zł. U nas będzie to 21 zł za 1 m2.

Dodam, że podatek od nieruchomości z działalności gospodarczej nie był podwyższany od 9 lat.

Pozostałe stawki podatki od nieruchomości proponujemy podwyższyć, tak jak podatek rolny, o 13%.

Dużym udziałem w dochodach gminy jest podatek od środków transportowych. Proponujemy pozostawienie go na obecnym poziomie, również od 9 lat na tym samym poziomie.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj. podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, podatku leśnego w dochodach gminy ogółem stanowią 7 %.

Maksymalne stawki podatków , które Rada Gminy ma prawo obniżać z roku na rok systematycznie wzrastają, dlatego też ażeby uniknąć drastycznych podwyżek proponujemy rozsądną podwyżkę.

Efekt podwyższenia podatków to 149 733, 32 zł.

Analizując nasze dochody, z tytułu tej daniny na rzecz gminy zauważamy rosnącą liczbę wniosków o udzielenie ulg inwestycyjnych np. z tytułu montażu paneli fotowoltaicznych.

Naszym zadaniem jest dbanie o stabilność finansową i realne dochody, gdyż każda obniżka to niższa subwencja dla gminy.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Przed nami 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Za niespełna tydzień świętować będziemy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Radosna to data, bo przecież przyniosła nam Polakom zwycięstwo i upragnioną wolność. Tak właśnie chcemy ją czcić – radośnie.

Zapraszam Wszystkich Państwa, Wszystkich Mieszkańców Gminy Grzegorzew do udziału w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Pokażmy wspólnie, że w kolejną rocznicę odzyskanie niepodległości jesteśmy jedną Biało-Czerwoną Rodziną.

 

Dziękuję

Wójt Gminy Grzegorzew

 /-/ Bożena Dominiak