Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam serdecznie Państwa na obradach XXXVII Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Dołączam się do powitań, jakie Pan Przewodniczący Rady Gminy skierował do Pana Adama Godzwa Prezesa Zarządu Spółki Pro Eko Natura Dwa z Warszawy. Pan Prezes po zakończeniu mojego wystąpienia podzieli się z Państwem informacjami na temat działalności Spółki, którą kieruje oraz ewentualnymi planami Firmy co do naszej gminy.

Raz jeszcze serdecznie Pana Prezesa witamy.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

Przystępuję do przekazania informacji na temat wykonanych czynności, podjętych działań oraz wydarzeń i uroczystości, jakie miały miejsce od czasu odbywania ostatniej sesji , tj. od 5 listopada do dziś.

Uprzejmie informuję, że 8 listopada gościliśmy w naszej Gminie Panią Anetę Niestrawską – I Wicewojewodę Wielkopolski, której w wizycie towarzyszyła Dyrektor Biura Poselskiego Ministra Zbigniewa Hoffmanna - Pani Joanna Szczechowska. Radością dla nas były odwiedziny Pani Wicewojewody w naszym Klubie Seniora, gdzie nasze Seniorki z dumą zaprezentowały swoje własnoręcznie wykonane prace.

Bardzo dziękujemy za pamięć i docenienie artystycznych zdolności naszych, tak aktywnie działających Seniorów.

Szanowni Państwo, dzień 8 listopada obfitował w wydarzenia.

Tego dnia, w Poznaniu, odbyła się uroczysta Gala Konkursu „ Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego ”. Jesteśmy bardzo dumni, ponieważ nasza gmina została wyróżniona w tym konkursie. Otrzymaliśmy nagrodę w kwocie 4.000 zł za projekt „Budowanie postaw ekologicznych w Gminie Grzegorzew poprzez zorganizowanie konkursu zbiórki odpadów rolniczych ”. To nasza kolejna nagroda w ramach działań proekologicznych. Serdecznie dziękujemy Kapitule Konkursu na czele z Panem Jackiem Bogusławskim Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Nagroda zachęca nas do prowadzenia dalszych starań w tym zakresie. Z racji wizyty Pani Wojewody nie mogłam wziąć udziału w tym wydarzeniu. Nagrodę w naszym imieniu odebrał Pan Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński. Dziękujemy.

8 listopada wzięłam udział w uroczystym poświęceniu i przekazaniu nowego samochodu ratowniczno-gaśniczego dla OSP Wrząca Wielka. Pogratulowałam naszym sąsiadom pozyskania nowoczesnego sprzętu, który w zdecydowany sposób przyczyni się do poprawy skuteczności operacyjnej Jednostki, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa naszych lokalnych społeczności. Raz jeszcze gratulujemy.

Serdecznie dziękujemy naszym druhom z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Grzegorzew oraz Jednostki OSP Barłogi, którzy we wtorek, 9 listopada, uczestniczyli w przekazaniu sprzętu do ratownictwa drogowego zakupionego przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Otrzymany sprzęt na pewno podwyższy gotowość bojową naszych jednostek i wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Bardzo dziękujemy za udzielone dofinansowanie.

11 listopada świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dla nas Polaków – dzień 11 listopada jest symbolem miłości do kraju, wolności, wiary i zwycięstwa. Cyprian Kamil Norwid pisał, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” i pod takim właśnie tytułem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie przedstawili nam montaż słowno-muzyczny. Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi Nauczycielom oraz Młodzieży bezpośrednio zaangażowanej w przygotowanie programu. Gratulujemy pomysłu i wspaniałego wykonania.

Nasze gminne uroczystości swoją obecnością zaszczycili - Poseł na Sejm RP Pan Leszek Galemba wraz z małżonką, Wójt Gminy Koło Pan Mariusz Rybczyński, Członek Zarządu Powiatu Kolskiego Pan Waldemar Banasiak, Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Pan Tomasz Nuszkiewicz, Prezes KHBC Pan Grzegorz Fiałkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Sosnowski wraz z Radnymi. Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych Pan Tomasz Nuszkiewicz odczytał nazwiska poległych parafian grzegorzewskich w latach 1918-1920, a delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Jak zawsze licznie przybyli druhowie ze wszystkich jednostek OSP naszej Gminy, którzy dumnie niosąc sztandary uczestniczyli w uroczystości. Dziękujemy za obecność naszym sąsiadom z OSP Leśnica i OSP Przybyłów, Pocztom Sztandarowym z Koła Łowieckiego nr 6 „Ryś” w Barłogach, Gminnego Związku Kółek Rolników i Organizacji Rolniczych, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” oraz Klubu Sportowego Orzeł Grzegorzew.
Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił proboszcz grzegorzewskiej parafii ksiądz kanonik Krzysztof Pietryga, a uroczystość uświetniła nasza Orkiestra Dęta.


Wspólnie z całą Polską przeżywaliśmy te same emocje – śpiewając razem, o godz. 12.00 hymn, włączając się tym samym w ogólnopolską akcję – „Niepodległa do Hymnu”.

Sołectwo Borysławice Zamkowe jako jedna z najbardziej aktywnych miejscowości w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi” zostało wyróżnione podczas uroczystej gali - „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, która odbyła się 13 listopada w Rychwale. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Gmina Rychwał.

Serdecznie gratulujemy Radnemu Panu Andrzejowi Sikorskiemu – Sołtysowi Borysławic Zamkowych, który podczas uroczystości odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego wyróżnienie i pamiątkową statuetkę.

Bardzo dziękujemy Pani Annie Zielińskiej – Sołtysowi Sołectwa Kiełczewek, która wspólnie z Panem Radnym Andrzejem Sikorskim reprezentowała nasz samorząd na uroczystości.

12 listopada, a wcześniej tj. 5 listopada 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie wspólnie z Klubem Senior + zorganizowała warsztaty z wyplatania świątecznych dekoracji – MAKRAMY. Warsztaty poprowadziła pani Stefania Dorabiała. Zima to czas wyciszenia, nadrabiania książkowych zaległości, ale długie wieczory oznaczają także więcej czasu na rozwój nowych pasji i umiejętności.
Każdy z uczestników stworzył jedną dekorację – którą zabrał do domu.
Warsztaty z wyplatania świątecznych dekoracji – MAKRAMY stworzyły niezwykłą świąteczną atmosferę, którą było można czuć na warsztatach. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Agnieszce Malesza za tę inicjatywę.

W tym miejscu chciałabym pogratulować Pani Dyrektor Biblioteki, ponieważ, Drodzy Państwo, nasza biblioteka znalazła się w gronie nagrodzonych w akcji Firmy Kinder Polska pn. „ Przerwa na wspólne czytanie”. W imieniu Pani Dyrektor i własnym dziękujemy wszystkim osobom, które głosowały na Bibliotekę w Grzegorzewie. Dzięki temu nasza Biblioteka znalazła się wśród 300 nagrodzonych bibliotek i otrzymała książki o wartości 440 zł. W tym roku grzegorzewska biblioteka po raz pierwszy brała udział w akcji, więc tym bardziej cieszymy fakt, że nasi Czytelnicy zmobilizowali się do głosowania i „wyklikali” dla naszej biblioteki nagrodę.

14 listopada świętowaliśmy Światowy i Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkim naszym drogim seniorom składamy najserdeczniejsze życzenia, życzymy zdrowia, sił i spokoju ducha. Dziękujemy za aktywność. Dziękujemy za przekazywaną każdego dnia mądrość życiową. Życząc rozwijania pasji zapewniamy, że zawsze mogą liczyć na wsparcie naszego samorządu.

O tym, że w naszych seniorach drzemią piękne talenty mogliśmy przekonać się wielokrotnie. 16 listopada odbył się wernisaż prac malarskich wykonanych przez naszych seniorów. Organizatorem wernisażu był Klub Senior+ oraz Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej. W spotkaniu udział wzięła Pani Dyrektor Katarzyna Fila. Raz jeszcze gratulujemy wyjątkowych umiejętności.

19 listopada uczestniczyłam w uroczystościach pogrzebowych ŚP. Stanisława Kaszyńskiego, które odbyły się w Brudzewie. Śp. Stanisław Kaszyński był najmłodszym synem Stanisława i Karoliny Kaszyńskich, którzy za próbę powiadomienia świata o zbrodniach dokonywanych na Żydach, Romach i Sinti w obozie zagłady Kulmhof zostali zamordowani przez hitlerowców.

Świadectwo o tamtych, nieludzkich czasach przekazywane przez ŚP. Stanisława Kaszyńskiego na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Szanowni Państwo, 19 listopada nastąpiło formalne przekazanie kluczy do budynku gospodarczego zakupionego dla Klubu Sportowego LZS SPARTA Barłogi. Klucze zostały przekazane Prezes Klubu Pani Annie Durkiewicz.

20 listopada na zaproszenie Zarządu Koła Łowieckiego Nr 6 „ Ryś” w Barłogach oraz Kapelana Koła Księdza Kanonika Andrzeja Piesika Proboszcza Parafii Najświętszej Maryi Panny w Borysławicach Kościelnych wzięłam udział w Uroczystościach Św. Huberta. Po Mszy Świętej Ks. Proboszcz Andrzej Piesik poświęcił Kaplicę Św. Huberta, do której wniesiono Relikwie Św. Huberta. Historię Koła, które Prezesem jest Maciej Zając, przedstawił Łowczy Koła Pan Stanisław Zając. Była to bardzo piękna i wyjątkowa uroczystość.

W niedzielę, 21 listopada w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole odbył się coroczny, siódmy już „ Cecyliański Koncert Chórów” zorganizowany przez Chór Farny „ Lutnia” im. Stanisława Moniuszki oraz Proboszcza Parafii Księdza Kanonika Eugeniusza Strzecha. Chórzyści pod dyrekcją Pana Jana Kordylewskiego zaprezentowali pieśni religijne i patriotyczne. Jak zawsze koncert Chóru Lutnia był, dla nas słuchaczy, źródłem wyjątkowych doznań podczas którego mogliśmy podziwiać kunszt oraz umiejętności artystyczne i śpiewacze kolskich chórzystów.

Dziękuję za zaproszenie. Na ręce Pani Prezes Chóru Agnieszki Chojnackiej gratulujemy sukcesów, a nade wszystko składamy podziękowania za popularyzowanie, jakże wyjątkowej i pięknej muzyki chóralnej.

21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego – święto wszystkich pracowników służb socjalnych.

Praca socjalna jest piękną w swej ofiarności, ale też bardzo wymagającą służbą na rzecz najbardziej potrzebujących

Pani Kierownik Jolancie Wawrzyniak oraz Wszystkim Pracownicom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie składamy najlepsze życzenia oraz najwyższe wyrazy uznania.

Dziękujemy za profesjonalne rozwiązywanie problemów społecznych Gminy Grzegorzew szczególnie obecnie - w dobie pandemii koronawirusa, która jest czasem wzmożonych działań w obszarze pomocy społecznej.

Doceniając codzienny trud życzymy Paniom wielu powodów do satysfakcji, zawodowego i osobistego spełnienia oraz pomyślności na każdy dzień.

Drogie Panie, niech nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej niezwykle szlachetnej i ofiarnej służby !

Szanowni Państwo, Przygotowując się do dzisiejszej sesji, Państwo Radni 17 listopada br. spotkali się na posiedzeniu wspólnym Komisji stałych Rady Gminy.

Państwo Radni przedyskutowali projekty uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji. Szeroko dyskutowaliśmy na temat stanu finansów gminy oraz na temat stopnia realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych.

Realizujemy zaplanowane inwestycje.

18 października odbył się odbiór prac związanych z wykonaniem podbitki sufitowej w budynku remizy OSP w Ponętowie Dolnym.

Wykonawcą zadania była firma MAR-DOM z ZABŁOCIA.

Rozpoczęły się prace związane z budową stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie.

Jak informowałam na poprzedniej sesji zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z budową świetlicy w Grodnej.

Trwają roboty modernizacyjne budynku Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

Na ręce Pana Prezesa Jednostki OSP Bylice Radnego Łukasza Łuczyńskiego składam podziękowania dla wszystkich druhów i mieszkańców Bylic zaangażowanych w termomodernizację budynku remizy OSP.

Druhowie z Panem Prezesem na czele własnymi siłami wykonują prace.

Przypominam, że na termomodernizację budynku strażnicy Jednostka pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 29.700 zł . Ogólna wartość zadania to kwota 33.000 zł. My z naszego budżetu zabezpieczyliśmy środki na udział własny w przedsięwzięciu w kwocie 3.300 zł.

Panie Prezesie – gratulujemy pozyskanych pieniędzy i dziękujemy za osobiste zaangażowanie.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że nasza gmina przystąpiła do ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Programu „ Laboratoria Przyszłości.

Program zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Na wsparcie szkół Rząd przeznaczył łącznie ponad 1 miliard złotych – w pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół niepublicznych.

Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na ucznia. Mniejsze szkoły dostaną dodatkowe wsparcie finansowe odzwierciedlające ich potrzeby, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań. Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

Aby otrzymać wsparcie, szkoły zgłosiły się do swoich organów prowadzących, które następnie wystąpiły do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. We wnioskach szkoły i samorządy podawały jedynie podstawowe dane, a cały proces odbywał się elektronicznie.

Wsparcie przekazywane będzie w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Jednocześnie, co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot planowane jest do wydatkowania do końca 2021r. a nie więcej niż 40% - w 2022 r. Zgodnie z planem, wnioski przyjmowane były pomiędzy początkiem października a końcem listopada.

Planowane kwoty wsparcie dla poszczególnych szkół podstawowych z terenu Gminy Grzegorzew przedstawiają się następująco :

1.   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii – 30.000 zł

2.   Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Barłogach – 60.000 zł

3.   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie – 71.100 zł

Planowane łączne wsparcie dla 3 szkół publicznych z terenu Gminy Grzegorzew – 161.100,00 zł.

Decyzji przyznającej wsparcie spodziewamy się w granicy 15 grudnia br.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w NZOZ „ MEDICUS” w Grzegorzewie dostępne są bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla wszystkich po ukończeniu 18 roku życia.

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości i zaszczepienia się!

Dziękuję