Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam serdecznie Państwa na obradach XXXVIII Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Dołączam się do powitań, jakie skierował do Państwa i do Mieszkańców Gminy. Witam i pozdrawiam Państwa śledzących obrady.

Witam Państwa serdecznie.

Państwo Radni, Drodzy Państwo,

Pierwsze dni grudnia to czas, który zapisał się tragicznie w historii naszego narodu. Pamięcią wracamy do Grudnia’70, - krwawej rozprawy komunistycznego reżimu z robotnikami Wybrzeża -wydarzenia te na zawsze zapadły w pamięć mieszkańców Wybrzeża i całej Polski.

 13 grudnia 2021 roku minęła 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. To wyjątkowo ponury moment dla naszej Ojczyzny. 13 grudnia, 40 lat temu, o północy, na obszarze całego kraju zaczął się stan wojenny, który trwał 586 dni.

Wielu z nas ten dzień doskonale pamięta...

Pamiętajmy o ludziach i wydarzeniach, które zmieniły Polskę.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Pozwólcie, że zanim przejdę do dalszej części mojego wystąpienia podzielę się z Państwem bardzo ważną dla nas Wielkopolan informacją.

27 grudnia - dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego z lat 1918/1919 został ustanowiony świętem państwowym. W tym roku cały kraj pierwszy raz będzie świętować Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 23 listopada, w Poznaniu, Prezydent RP Andrzej Duda, podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dla mieszkańców naszego regionu Powstanie Wielkopolskie – największy na terenie zaborów, zakończony zwycięstwem, zryw niepodległościowy - jest niezwykle ważnym wydarzeniem historycznym.

 Samorządom gminnym i powiatowym, które w formule uchwały bądź stanowiska przyłączyły się do inicjatywy uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym przyznany został tytuł Ambasadora Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Gmina Grzegorzew znalazła się w gronie wielkopolskich samorządów, które tytuł ten otrzymały.

Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. To dla nas powód do dumy.

Tytuł ten będzie przypomnieniem dla kolejnych pokoleń naszych mieszkańców, że Rada Gminy Grzegorzew kadencji 2018-2023 podjęła tak historyczną uchwałę i macie Państwo swój wkład w ustanowieniu tego święta.

Drodzy Państwo,

Spotykamy się na jednej z ważniejszych sesji w pracy samorządu – sesji budżetowej. Za chwilę Państwo Radni będziecie dyskutować nad planem finansowym na 2022 rok.

Będzie to już czwarty budżet Rady Gminy obecnej kadencji.

Nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok pracowała Komisja Planu i Budżetu, która do udziału w swoim posiedzeniu zaprosiła wszystkich Państwa Radnych. Uczestniczyłam w nim wspólnie z Panią Skarbnik Gminy oraz Panią Dyrektor. Posiedzenie to odbyliśmy 2 grudnia br.

Szczegółowo na tematy budżetowe dyskutować będziemy w kolejnych punktach dzisiejszej sesji.

Zapewniam, że stan finansów gminy pozwala nam odważnie i ze spokojem planować przyszłoroczne zadania. Będzie to zdecydowanie proinwestycyjny budżet.

        

Państwo Radni, Szanowni Państwo

Przedstawiam informację o bieżących działaniach i wydarzeniach, jakie miały miejsce w okresie minionych 3 tygodni, jakie upłynęły od ostatniej sesji Rady Gminy, tj. od 23 listopada do dziś.

27 listopada - na Hali Sportowej w Grzegorzewie odbyło się zgrupowanie Kadry Narodowej, rocznika 2007-2009, w Korfballu. W zgrupowaniu wzięło udział 36 zawodników reprezentujących najlepsze Kluby w Polsce. Gościliśmy w naszej gminie Uczniowski Klub Sportowy Wesoła – Warszawa, Circus Konstancin, Olimpic Słupia, Ukiel Olsztyn, Maratończyk Koło oraz zawodników z Wrocławia. Dumni jesteśmy, że w gronie zawodników biorących udział w zgrupowaniu znaleźli się zawodnicy z Gminy Grzegorzew: Zuzanna Sosnowska, Adam Malesza, Bartosz Sornat.

Sztab trenerski stanowili: Pani Agnieszka Tarasiewicz-Aid oraz Pan Sławomir Malesza.

Zgrupowanie było podzielone na trzy bloki tematyczne :

I trening – ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami poszczególnych technik korfballowych

II trening – ćwiczenia specjalistyczne: rzuty z biegu , odejścia, zagrania sytuacyjne

III trening – gra mono korfball

29 listopada odbył się odbiór wybudowanej wspólnie z Powiatem Kolskim drogi Borysławice Kościelne - Borysławice Zamkowe.

Realizowane prace obejmowały :
 - wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 600 m,
- ważną rzeczą w tym zadaniu było odtworzenie rowu i wykonanie przepustu pod jezdnią, co spowoduje odprowadzenie nadmiaru wody.

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 149 780,18 zł, w tym środki budżetu gminy to kwota 49 921,73 zł, tj. 33% poniesionych nakładów.

30 listopada – odbyło się Zgromadzenie Spółki Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Koninie. Zgromadzenie odbyło się w trybie online.

2 grudnia – wzięłam udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu,

Informuję, że Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe realizuje nasze plany. Do świąt zostanie zamontowana lampa przy ul. Piaski w Grzegorzewie. Ponadto Spółka zleciła zamontowanie trzech opraw oświetlenia ulicznego w Ponętowie Dolnym.

3 grudnia uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Program inwestycji Strategicznych. Spotkanie odbyło się w Koninie i zorganizowane zostało przez Pana Ministra Zbigniewa Hoffmanna, Pana Michała Zielińskiego Wojewodę Wielkopolskiego oraz Pana Tomasza Robaczyńskiego członka Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Na spotkaniu omawiane kwestie, które sprawiały problemy przy pierwszym naborze. Przedstawiono statystki dotyczące funduszu jak i przybliżony termin drugiego naboru. Rząd zapowiada, że II nabór wniosków do programu zostanie ogłoszony jeszcze przed świętami.

W sobotę, 4 grudnia, na Hali Sportowej w Grzegorzewie, Klub Sportowy LZS Sparta „Barłogi”, w ramach środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Kole na „ Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej”, przy udziale naszej gminy, zorganizował Mikołajkowy Turniej Piłkarski dla najmłodszych drużyn. W turnieju udział wzięły trzy kluby sportowe: K.S. „Orzeł” Grzegorzew, MKS „Olimpia” Koło oraz LZS „Sparta” Barłogi wystawiając do rozgrywek po dwie drużyny.

Młodzi piłkarze rozegrali dużo ciekawych akcji, a przede wszystkim mieli okazję sprawdzić się na tle kolegów z innych klubów. Było dużo dobrej gry, pozytywnej energii i sportowej rywalizacji. Podczas zmagań nie była prowadzona klasyfikacja, nie były liczone również bramki, a na koniec każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar i dyplom, które to w imieniu organizatorów wręczyli Pani Anna Durkiewicz Prezes Klubu Sportowego LZS Sparta Barłogi oraz Pan Waldemar Banasiak Członek Zarządu Powiatu Kolskiego.
Organizatorzy wszystkim uczestnikom zapewnili poczęstunek, a nad bezpieczeństwem całego turnieju czuwali druhowie z OSP Barłogi. Dziękujemy Pani Prezes, Zarządowi i członkom Klub Sportowy LZS Sparta „Barłogi” za zorganizowanie tego wydarzenia, a władzom Powiatu Kolskiego za udzielone na ten cel wsparcie finansowe.

W dniach 4-5 grudnia 2021 r. odbyło się w Grzegorzewie zgrupowanie Kadry Narodowej U17/19 w Korfballu. W zgrupowaniu pod okiem holenderskiego trenera Jantinusa Scholtmeijera oraz trenera Kadry Narodowej Tamary Siemieniuk wzięło udział 15 zawodników z całej Polski, w tym zaproszony przez Trenera Jantinusa Scholtmeijera zawodnik z gminy Grzegorzew Adam Malesza. Podczas zgrupowania trener holenderski pokazał dużą grupę ćwiczeń specjalistycznych poprawiających ogólną sprawność fizyczną oraz ćwiczenia pozwalające rozwijać poszczególne elementy techniczne niezbędne do gry w korfball.

6 grudnia – podczas spotkania Mikołajkowego w Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie dzieci obdarowane zostały zabawkami w ramach dotacji w kwocie 1.000 zł przekazanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie.

6 grudniaKlub Sportowy ORZEŁ Grzegorzew zakończył sezon zajęć dla dzieci. Spotkania odbyło się w świetlicy gminnej w Grzegorzewie.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale i koszulki treningowe. Wszystkim Dzieciom oraz Rodzicom gorąco dziękujemy za zaangażowanie. W imieniu Samorządu Gminy Grzegorzew gratulujemy Klubowi Sportowemu ORZEŁ Grzegorzew sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą. Życzymy dalszego rozwoju i wielu spektakularnych osiągnięć.

6 grudnia wpłynęła jedna oferta w ogłoszonym przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Grzegorzew w 2022 roku.

Jest to oferta od Zakładu Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun, na kwotę 430 515,00 zł brutto Oferta jest tańsza jak dotychczas. Obecnie za odbiór 1 tony odpadów płacimy 366,12 zł brutto. Przedstawiona oferta na odbiór odpadów to 287 zł brutto za 1 tonę tj. o 79,12 zł mniej niż dotychczas.

7 grudnia – wspólnie z Panią Dyrektor Katarzyną Fila oraz Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jolantą Wawrzyniak spotkałyśmy się z naszymi seniorkami i seniorami na Spotkaniu Wigilijnym w Klubie Senior+

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i przemiłe spotkanie.

8 grudnia - na terenie Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem odbyły się uroczystości upamiętniające pierwsze ofiary Kulmhof w 80. rocznicę uruchomienia obozu. Uroczystości towarzyszyła promocja publikacji pt. „ Nazwali to, że biorą na robotę…”, która jest nieznanym do tej pory świadectwem ostatnich więźniów obozu. Warto byłoby, aby ta publikacja znalazła się na półkach bibliotek szkolnych oraz naszej Gminnej Biblioteki.

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięłam udział osobiście.

W miniony piątek, 10 grudnia – wzięłam udział w posiedzeniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie.

Pod nieobecność Przewodniczącego GSW, naszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Lewandowskiego, posiedzenie Zarządu GSW zwołał i poprowadził Zastępca Przewodniczącego GSW Pan Kryspin Świątek.

Drodzy Państwo,

Gminną Spółkę Wodną w Grzegorzewie dotknęła bardzo trudna sytuacja losowa. Nie zdarzyło się jeszcze, aby na posiedzeniu Zarządu nie było naszego Przewodniczącego Pana Marka, ale też Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole Pana Andrzeja Załęskiego.

Życzymy Panom szybkiego powrotu do zdrowia.

Decyzją Zarządu od 1 grudnia 2021 roku obowiązki Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych pełni Pan Kryspin Świątek.

Deklaruję naszą pomoc i daleko idące wsparcie dla Gminnej Spółki Wodnej w tym, jakże trudnym dla niej czasie.

Wczoraj, tj. 14 grudnia, 41 dzieci z terenu naszej gminy i Powiatu Kolskiego w wieku od 8 do 13 lat wzięło udział w wycieczce do Wnioski Św. Mikołaja w Skansen Bicz. Stare Miasto.

Wycieczka była możliwa dzięki środkom pozyskanym od sponsorów z terenu gminy Grzegorzew oraz Powiatu Kolskiego.

Dziękujemy Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie Pani Agnieszce Malesza za zorganizowanie wycieczki.

 Szanowni Państwo, Realizujemy i przygotowujemy się do realizacji zaplanowanych inwestycji.

Mamy trudne z gatunku tych ( SUW, świetlica ), co nie zakończą się w tym roku, dlatego rozważne podejście do inwestycji jest konieczne ! Bo jednak Covid trwa… cały rok, np. trudności z zakupem materiałów budowalnych, stolarki okiennej, drzwi, itp.

Przechodzimy etapy realizowanych zadań. Zawsze wiąże się to z okolicznościami, które mogą się pojawić niezależnie od nas.

Dlatego też odstępujemy od formuły „ zaprojektuj i wybuduj „ przy zaplanowanej na 2022 rok budowy boiska przy szkole w Grzegorzewie.

Kontynuując ten wątek informuję, że 6 grudnia spotkałam się z projektantami z Biura Projektowego Rzemiosło Architekci z Poznania, które wykonywało będzie dla naszej gminy projekt techniczny na budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Grzegorzewie.

Drodzy Państwo,

Na etapie prac przygotowawczych do tego zadania, które realizować będziemy przy 90% dofinansowaniu z Rządowego Programu „ Polski Ład ”, spotkaliśmy się z poważną kolizję dotyczącą konieczności przeprojektowania i przełożenia sieci kanalizacyjnej na terenie przyszkolnym, na którym boisko będzie usytuowane. Tylko przełożenie sieci kanalizacyjnej pozwoli nam na wybudowanie pełnowymiarowego boiska sportowego tj. 62 x 38 m. Musimy te prace wykonać. Dlatego też równolegle z projektem technicznym na budowę boiska projektować będziemy przebudowę sieci kanalizacyjnej na tym terenie.

Koszty przebudowy sieci kanalizacyjnej na tym odcinku sfinansujemy z środków, jakie gmina nasza otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

9 grudnia – odbyła się Rada Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzewie. Prace związane z budową stacji przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zgodnie z planem prowadzone są prace związane z budową świetlicy w Grodnej.

Dobiega końca przebudowa wodociągu przy ulicy Ogrodowej w Grzegorzewie. Należy jedynie uzupełnić ubytki w jezdni powstałe w toku przebudowy.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ProgramuLaboratoria Przyszłości.

Wsparcie, jakie otrzymały nasze szkoły wynosi :

1.   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii – 30.000 zł

2.   Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Barłogach – 60.000 zł

3.   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie – 71.100 zł

Nasze trzy szkoły wzbogacą się o nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 161.100 zł.

Kolejna bardzo dobra informacja, którą chciałam się z Państwem podzielić i na którą z niecierpliwością czekaliśmy jest taka, że otrzymaliśmy informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, iż nasz wniosek złożony na usuwanie folii rolniczej otrzymał ocenę pozytywną. W dalszym etapie będziemy podpisywać umowę z NFOŚiGW i wyłonimy wykonawcę, który odbierze folię od naszych rolników. Planowany termin odbioru folii to miesiące marzec-kwiecień przyszłego roku.

Szanowni Państwo,

Z postaw naszych mieszkańców możemy być dumni w różnych dziedzinach naszego samorządowego życia.

Gratulujemy Pani Kazimierze Sendziak – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Borysławicach Zamkowych, którą została laureatką ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego konkursu „ Viva! Wielkopolski Senior – edycja 2021”.

Celem konkursu było nagrodzenie oraz wyróżnienie ponadprzeciętnych postaw seniorów i promowanie zrealizowanych inicjatyw w roku 2021, które były bezpośrednio związane z trwającą pandemią wirusa SARS-Cov-2.

Zgłaszając, w imieniu Gminy Grzegorzew, Panią Kazimirę do konkursu podkreśliłam jej aktywność w podtrzymywaniu kontaktów z seniorami oraz zaangażowanie w akcję szczepień, jaka została przeprowadzona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Borysławicach Zamkowych.

Jesteśmy dumni, że starania Pani Kazimiery Sendziak zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego docenione. Pani Kazimiera zajęła w konkursie III miejsce otrzymując tytuł „ Viva! Wielkopolski Senior ” i nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł. Gratulujemy !

Sołectwo Borysławice ma szczęście do dzielnych, pełnych inspiracji osób.

Z uwagi na obecną sytuację i obostrzenia związane z trwającą pandemią poproszona zostałam o przekazanie laureatce statuetki i pamiątkowego dyplomu.

Uroczystość ta odbędzie się 21 grudnia o godz. 11.00.

Szanowni Państwo,

Od świątecznej radości dzieli nas tylko chwila.

Przed nami szczególny i wyjątkowy czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Spędźmy ten czas razem.  Jak każdego roku pamiętamy w tym czasie o potrzebujących, o osobach samotnych.

Bardzo dziękujemy uczniom klasy V Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” w Grzegorzewie, którzy we współpracy z pedagogiem szkolnym Panią Magdaleną Pospieszyńską zorganizowali przedświąteczną zbiórkę żywności.

Zebrano 115 kg żywności, która we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej trafi do osób starszych i samotnych.

Dziękujemy organizatorom akcji za wielkie zaangażowanie oraz wszystkim uczniom szkoły w Grzegorzewie za ofiarność.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie przygotowała 100 świątecznych paczek dla dzieci.

Paczki dla osób samotnych i starszych przygotowali Radni Rady Gminy Grzegorzew.

Dziękujemy za Wielkie Serca!

Jesteśmy dumni z postawy naszych mieszkańców, których serce i kieszeń nigdy nie są puste.

Wielka próba, jakiej doświadczamy w czasie pandemii – trzeba patrzeń ludziom w oczy, słuchać ich … Im bardziej cierpimy, tym bardziej chcemy być blisko. Budujmy wspólnotę ludzi dobrych i wrażliwych niezależnie od poglądów

Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew. Wszystkim życzymy Spokojnych, Spokojnych Czasów! Pokoju na świecie! To będzie bardzo ważny prezent pod choinkę w tym roku! Dużo zdrowia i Wszelkiego dobra!

Dziękuję

Wójt Gminy

/-/Bożena Dominiak