Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam Państwa serdecznie w ostatni wtorek mijającego 2021 roku, na obradach XXXIX Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Dołączam się do powitań, jakie skierował do Państwa i do Mieszkańców Gminy Pan Przewodniczący Rady Gminy.

Witam i pozdrawiam Państwa śledzących obrady.

Poświątecznie, serdecznie Wszystkich Państwa pozdrawiam.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Na terenie naszej gminy, w miejscowości Barłogi wystąpiło ognisko ptasiej grypy, jedna jednostka epizootyczna i jedno gospodarstwo kontaktowe.

W gospodarstwach tych przeprowadzono gazowanie 91 tysięcy jedno i dwutygodniowych kurczaków rzeźnych, 39 tysięcy trzytygodniowych kurczaków rzeźnych i 20 630 sztuk trzytygodniowych kaczek.

W gospodarstwie, gdzie stwierdzono ognisko ptasiej grypy utylizacji poddana została pasza oraz sprzęt stanowiący wyposażenie kurników.

W związku z zaistniałą sytuacją, 17 grudnia, w trybie pilnym zwołane zostało posiedzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z udziałem Pana Starosty Roberta Kropidłowskiego, w którym uczestniczyłam wspólnie z samorządowcami z terenu naszego powiatu.

Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, jakim jest Pan Starosta Kolski, wraz z całym zespołem wydali odpowiednie dyspozycje do realizacji. Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny i Komendant Państwowej Straży Pożarnej - w tym składzie spotkaliśmy się wszyscy po to, żeby w całym powiecie wraz z samorządowcami przygotować się do tej sytuacji.

My, jako Gmina Grzegorzew jesteśmy w centrum tej pandemii, w centrum tego ogniska.

Wykonując dyspozycje Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego musieliśmy w trybie pilnym poinformować mieszkańców, musieliśmy szybko przygotować tablice informacyjne o obszarze zapowietrzonym i obszarze zagrożonym.

To trudna sytuacja, jaka dotknęła naszych rolników.

To wielomilionowe straty.

Zostały one oszacowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i rzeczoznawców, których z ramienia gminy powołałam.

Wszystkie trzy gospodarstwa dotknięte chorobą otrzymają odszkodowania, ponieważ w tym gospodarstwach zostały zachowane zasady bioasekuracji, czyli zabezpieczono drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami, stosowano maty dezynfekujące oraz odzież i obuwie ochronne, zadbano o izolację każdego z kurników, zabezpieczono i dezynfekowano ściółkę, itd.

Okoliczność, że cała nasza gmina znajduje się na obszarze zapowietrzonym oraz zagrożonych nakłada na nas określone zakazy i obowiązki, które obowiązywać będą przez najbliższe 30 dni do czasu odwołania.

Obszar zapowietrzony i zagrożony oznakowaliśmy tablicami ostrzegawczymi.

Dziękuję Wszystkim mieszkańcom naszej gminy, który stosują się do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysokiej zjadliwej grypy ptaków ( HPAI ), której ogniska stwierdzono na terenie naszej gminy i Powiatu Kolskiego.

Dziękujemy Państwu Sołtysom, którzy spisali drób, tj. kury, indyki, kaczki, gęsi i inne ptactwo domowe w gospodarstwach naszej gminy.

Do 12 stycznia 2022 roku na terenie Gminy Grzegorzew obywają się wzmożone kontrole Powiatowego Lekarza Weterynarii i Policji.

Dlatego też proszę i apeluję, aby : drób pozostawał w zamkniętych pomieszczeniach, na zewnątrz nie znajdowały się pasza i woda, w obszarze zapowietrzonym przed gospodarstwami powinny być powykładane maty dezynfekujące.

Właściciele gospodarstw, którzy zauważą zwiększone upadki drobiu proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole - tel. nr alarmowego 603 807 707.

Szanowni Państwo,

21 grudnia miało miejsce ważne wydarzenie w Naszej Społeczności.
Mieszkanka naszej Gminy Pani Kazimiera Sendziak została wyróżniona w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - „Viva! Wielkopolski Senior – edycja 2021
W imieniu Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Sosnowskim wręczyliśmy nagrody przyznane Pani Kazimierze.

W tym wyjątkowym dniu Pani Kazimierze towarzyszyły dzieci z rodzinami, wnuczki, druhowie z jednostki OSP Borysławice, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Borysławic, Panie z Klubu Senior w Grzegorzewie, Państwo Radni oraz główny inicjator udziału w konkursie Sołtys Borysławic Zamkowych Pan Radny Andrzej Sikorski.

Składamy serdeczne gratulacje Naszej Laureatce, życząc dużo zdrowia i dalszych tak wspaniałych pomysłów i inicjatyw.

Drodzy Państwo,

Wczoraj, 27 grudnia 2021 r., świętowaliśmy 103. rocznicę Powstania Wielkopolskiego - największego zwycięskiego, polskiego zrywu niepodległościowego. To dzięki temu zrywowi Wielkopolska została włączona w granice niepodległego państwa polskiego.

Dla nas Wielkopolan to bardzo ważna data. Cieszymy się z niedawnego ustanowienia dnia 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Dla uczczenia 103. rocznicy wybuchu Wielkopolskiej Insurekcji oraz w hołdzie bohaterom - uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej wywiesiliśmy flagę powstańczą przed budynkiem Urzędu Gminy. O godzinie 16:40 we wszystkich 8 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy zawyły syreny alarmowe.

Państwo Radni, Drodzy Państwo,

Spotykamy się dziś na ostatniej sesji, w kończącym się 2021 roku.

Na dzisiejszej sesji, tak jak każdego roku, dokonamy ostatnich, porządkujących zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Dokonujemy ostatnich płatności.

Składamy wnioski o płatność na rozpoczęte inwestycje realizowane z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – mam tutaj na myśli świetlicę w Grodnej i stację uzdatniania wody.

W Szkole Podstawowej w Grzegorzewie trwa montaż ognioodpornych drzwi przeciwpożarowych IP60 na parterze i I piętrze budynku. Jest to częściowa realizacja zaleceń Komendanta Państwowej Straży Pożarowej w Kole dotyczących drogi ewakuacyjnej. Koszt około 55 tys.zł.

Realizujemy projekt Labolatoria Przyszłości.

Dziś Państwo dyrektorzy naszych szkół podpisują umowy.

Po nowym roku nastąpi dostarczenie sprzętu do wszystkich szkół.

Szanowni Państwo

Kończący się rok to czas refleksji i podsumowań.

Za nami kolejny, trudny rok, rok naznaczony pandemią koronawirusa.

Pomimo pandemii zaplanowane przez Państwa Radnych zadania zrealizowaliśmy i realizujemy.

Prawidłowo przebiega realizacja dochodów podatkowych.

Sytuacja finansowa gminy jest dobra i stabilna.

Pozwoliła ona ze spokojem przyjąć plan finansowy na 2022 rok, który Wysoka Rada uchwaliła na ostatniej sesji, 15 grudnia br.

Znamy jaki będzie nasz portfel na 2022 rok.

Na koncie gminy mamy środki w kwocie 3.000.000 zł.

To dobra baza pod przyszłoroczne inwestycje, które zaplanowaliśmy na ponad 9 mln zł.

Państwo Radni z ambitnymi planami wchodzą w 2022 rok.

Zaplanowane inwestycje w naszej gminie w dużej części będą dofinansowywane tak ze środków unijnych ( PROW ) jak i z Polskiego Ładu.

Równie ambitne plany mamy wspólnie z Powiatem Kolskim.

Wierzy, że tak jak dotychczas, obecny wśród nas, Pan Waldemar Banasiak – członek Zarządu Powiatu Kolskiego, będzie orędownikiem naszych spraw w powiecie.

Życzymy pełnej ich realizacji dla dobra Wszystkich Mieszkańców.

Państwo Radni,

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Za trzy dni pożegnamy rok 2021 i powitamy Nowy, 2022 Rok.

Kończący się rok to czas podsumowań, ale i ambitnych planów na przyszłość. Mamy nadzieję, że nasze plany, które mamy, zostaną zrealizowane

Szanowni Państwo,

Za cały rok pracy i współpracy serdecznie dziękuję Wszystkim Państwu.

Dziękuję Pracownikom Urzędu Gminy na ręce Pani Dyrektor Katarzyny Fila.

Dziękuję Pani Skarbnik Renacie Dopierała za dbałość o budżet gminy,

Dziękuję Kierownikom i Pracownikom Gminnych Jednostek Organizacyjnych, całej Oświacie, druhom strażakom, sportowcom, naszym aktywnym seniorkom,

Dziękuję wszystkim instytucjom i jednostkom współpracującym z naszym samorządem.

Życzymy dużo zdrowia i pozdrawiamy całą Radę Powiatu Kolskiego, Panów Starostów i Wszystkich Pracowników Starostwa Powiatowego.

Ambitne plany, które mamy przed sobą w 2022 roku, tylko przy dobrym zdrowiu i naszej partnerskiej dobrej współpracy mogą być zrealizowane.

Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Na ten Nowy Rok życzymy Państwu nade wszystko dobrego zdrowia i wszelkiego powodzenia.

Niech Nowy 2022 rok przyniesie nam same dobre dni, same dobre myśli, a nade wszystko poczucie bezpieczeństwa.

Niech to będzie dobry rok dla naszych rodzin, dla naszego samorządu, dla naszej małej Ojczyzny – Gminy Grzegorzew.

Bardzo dziękuję za dziś i zapraszam na jutro, do Nowego Roku.

Wszystkiego najlepszego każdemu z Państwa i dla Waszych Rodzin.

Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w Nowym Roku.

Wszystkiego dobrego! Szczęśliwego nowego roku

Dziękuję

Wójt Gminy

/-/Bożena Dominiak