Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Dołączam się do powitań, jakie skierował do Państwa i do Mieszkańców Gminy Pan Przewodniczący Rady Gminy.

Witam i pozdrawiam Państwa śledzących obrady.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Dzisiejszą informację rozpoczynam od trudnej sytuacji kryzysowej jaka dotknęła naszą gminę (podobnie jak w całym kraju). Czwartkowy huragan spowodował zniszczenia.

Największy ogrom zniszczeń dotknął sołectwo Bylice-Kolonia. W dwóch gospodarstwach zniszczone zostały całkowicie budynki gospodarcze. W pozostałych gospodarstwach naruszone zostały dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych.

W sobotę kolejna wichura o dużej prędkości spowodowała uszkodzenie dachu na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barłogach.

To był ciężki weekend dla wszystkich służb, dla naszych druhów, którzy wyjeżdżali kilkanaście razy ratując i pomagając naszym mieszkańcom.

Na szczęście nie ucierpieli mieszkańcy i ratownicy.

Na ręce Pana Komendanta, druha Radnego Michała Suciny składam wyrazy uznania i podziękowania dla wszystkich strażaków.

W jedności siła

Pragnę też podziękować mieszkańcom, którzy bezinteresownie pomagali i pomagają, przyszli z sąsiedzką pomocą.

Trwa szacowanie strat. Moim zarządzeniem powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sporządzamy protokoły, które zostaną przekazane do Pana Wojewody.

Jeszcze wczoraj przyjęliśmy 11 zgłoszeń od mieszkańców, którzy zgłaszali nam uszkodzenia w budynkach mieszkalnym lub gospodarczych.

Z niepokojem spoglądamy w niebo, na szczęście dzisiaj aura trochę się uspokoiła.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

Przedstawiam informację o bieżących działaniach i wydarzeniach, jakie miały miejsce w okresie minionych 2 miesięcy.

14 stycznia w Świetlicy Gminnej w Grzegorzewie odbyło się spotkanie noworoczne Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Grzegorzewie.

Dziękuję całemu Zarządowi za zorganizowanie spotkania i tak liczne przybycie.

16 stycznia zakończyły się rozgrywki Grzegorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Mecze rozgrywane były na Hali Sportowej w Grzegorzewie. Liga rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku, do udziału zgłosiło się 5 drużyn. Każdy zespół rozegrał 8 spotkań.

Wszystkie drużyny biorące udział w Lidze otrzymały nagrody rzeczowe, pierwsze trzy miejsca zostały dodatkowo wyróżnione pamiątkowymi dyplomami i pucharami.

Nagrodę specjalną za pomoc w prowadzeniu rozgrywek otrzymali Mateusz Górecki i Bartosz Bednarkiewicz.

Królem strzelców ligi został Kamil Szurgot z drużyny „Dzieci Romana”, który strzelił 21 bramek. Najlepszym bramkarzem wybrany został Szymon Czupryński z drużyny „Królewscy”.

Mistrzem Grzegorzewskiej Ligi Halowej została drużyna „Dzieci Romana”, 2 miejsce zajęli „Królewscy”, 3 miejsce „Jakieś Granie”, 4 miejsce „Dobre Mordy” i 5 miejsce „Tango Mango”.

Puchary i dyplomy wręczyli: Grzegorz Pietrzak – wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Krzysztof Jurkiewicz – członek zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i Katarzyna Fila Dyrektor ds. administracyjnych Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

Od 17 do 30 stycznia na Hali Sportowej w Grzegorzewie zorganizowane zostały ferie zimowe. Podczas ferii w każdy wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 9.30 – 12.30 organizowane były dla dzieci zajęcia: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, piłkarzyki, gry i zabawy ogólnorozwojowe.

Dziękujemy pracownikom hali za zorganizowanie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych.

22 stycznia (w sobotę) na Hali sportowej w Grzegorzewie, w godzinach od 9.00 do 12.00 odbyła się kolejna Akcja Poboru Krwi, którą zorganizowaliśmy wspólnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole oraz Klubem Sportowym Orzeł Grzegorzew.

Tym razem krew oddało 29 osób co pozwoliło zebrać 13,05 litra krwi.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację oraz naszym mieszkańcom, którzy po raz kolejny pokazali jak Wielkie mają Serca i podzielili się darem życia, jakim jest krew.

Krwi nie da się wyprodukować! Trzeba ją oddać!

27 stycznia podczas ferii zimowych w Klubie Senior+ zorganizowane zostały warsztaty artystyczne przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Grzegorzewie.

28 stycznia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Grzegorzewie zorganizowana została wycieczka do Łodzi dla 46 dzieci z Gminy Grzegorzew. Podczas wycieczki dzieci skorzystały z lodowiska oraz spędziły czas w kinie.

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Agnieszce Malesza za tę inicjatywę.

Trwają zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Zebrania potrwają do 26 marca br.

30 stycznia w naszej gminie odbył się jubileuszowy XXX Finał WOŚP .

Tegoroczny finał odbył się pod hasłem „Przejrzyj na oczy”.

Skoncentrowaliśmy się na licytacji internetowej, na której można było wylicytować zamieszczone gadżety. Nasi uczniowie, którzy zostali zgłoszeni jako wolontariusze, przeprowadzili niedzielną zbiórkę wśród mieszkańców gminy. W Świetlicy Gminnej w Grzegorzewie dla mieszkańców Gminy przygotowana była przepyszna grochówka.

W tym roku udało nam się zebrać kwotę 14 333,00 zł.

Na ręce Radnego Pana Andrzeja Sikorskiego serdeczne podziękowania dla całego Sztabu WOŚP, wolontariuszy, wszystkich sponsorów oraz całej społeczności naszej gminy za zaangażowanie i serca otwarte na potrzebujących.

Szanowni Państwo,

Przygotowując się do dzisiejszej sesji, Państwo Radni spotkali się 15 lutego br. na posiedzeniu wspólnym Komisji stałych Rady Gminy.

Państwo Radni przedyskutowali projekty uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji. Szeroko dyskutowaliśmy na temat stanu finansów gminy oraz na temat stopnia realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych.

W kwestii stanu finansów naszej gminy uprzejmie informuję, że obserwujemy i analizujemy zmiany dotyczące podwyżek stóp procentowych i tak np. spłata odsetek od kredytu, która w grudniu 2021r. wynosiła 569,04 zł w styczniu odsetki te wyniosły 1 859,52 zł tj. wzrost o 1 290, 48 zł (co stanowi 220%).

Natomiast odsetki od obligacji naliczane są w półrocznym okresie rozliczeniowym. I tu tez zaobserwowaliśmy procentowy i kwotowy wzrost.

Przykładowo było 1 850,70 zł w nowym okresie rozliczeniowym będzie 5 688,50 zł wzrost o 3 837,80 zł tj. o 207%.

Szanowni Państwo,

Na rachunku gminy mamy pieniądze, które zapewniają stabilną spłatę kredytów i zobowiązań, jak również zapewniają nam płynność finansową.

Szanowni Państwo,

Realizujemy zaplanowane inwestycje.

Trwa budowa Świetlicy Wiejskiej w Grodnej.

25 stycznia 2022 r. odbyła się Rada Budowy.

W obecności inspektorów nadzoru wszystkich branż, wykonawcy i pracowników urzędu omówiono stan zaawansowania robót.

Na dziś zaawansowanie robót jest następujące :

·        stan surowy zamknięty tj. ściany z konstrukcją dachową i pokryciem blachodachówką ,

·        zamontowane zostały okna z profili PCV,

·        elewacja została ocieplona styropianem zatartym zaprawą klejową na siatce z zagruntowaniem,

·        zamontowane zostały rynny z PCV,

·        wewnątrz budynku wykonane zostały instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, instalacja do klimatyzacji i rekuperacji, zamontowany został piec gazowy w kotłowni,

·        wykonane zostały również media tj. przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne wraz z zbiornikiem na ścieki oraz przyłącze gazowe ze zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700 l.

Aktualnie trwają roboty związane z ociepleniem stropu wełną mineralną. Termin realizacji zadania do 30.04.2022 r.

Trwa budowa Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzewie zgodnie z harmonogramem.

Obecnie zostały wybudowane dwa zbiorniki retencyjne każdy o pojemności 200 m3. Na ukończeniu jest budynek stacji, zbiornik wód popłucznych, fundamenty pod studnie głębinowe.

Roboty budowlane trwają zgodnie z harmonogramem.

21 lutego zakończone zostały roboty związane z utwardzeniem placu przed remizą OSP w Tarnówce. Roboty polegały na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej. Roboty wykonywała firma z Grzegorzewa za kwotę 28 500,00 zł.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo,

Przedkładam teraz informację na temat zaplanowanych inwestycji, które zamierzamy zrealizować do końca 2022 roku.

Jak Państwo pamiętają w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” otrzymaliśmy dofinansowanie na dwa projekty.

To duża i wydatna pomoc dla naszego samorządu, otrzymaliśmy maksymalne dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji.

Przygotowując się do inwestycji „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal przy zespole szkolno-przedszkolnym w Grzegorzewie” jesteśmy zmuszeni przebudować istniejącą kanalizacji sanitarną ze względu na kolizję z projektowaną płytą boiska.

16 lutego podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

Geolog wykonał i opracował dokumentację, która określi strukturę, rodzaj i zagęszczenie gruntu pod planowaną płytę boiska.

Kontynuując ten wątek informuję, że 17 lutego spotkaliśmy się po raz kolejny z projektantami z Biura Projektowego „Rzemiosło” Architekci z Poznania, omawialiśmy zaawansowanie prac projektowych.

Kompletna dokumentacja do postępowania przetargowego zostanie wykonana do końca marca.

Następna bardzo ważna inwestycja wsparta pieniędzmi Polskiego Ładu to „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Grzegorzewie”.

Aktualnie projektant kończy ostatnie uzgodnienia z Wydziałem Architektury i Budownictwa oraz Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Kole.

 Cały czas pamiętamy, że musimy ogłosić przetarg w ciągu 6 miesięcy od otrzymania wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego (czyli do 17 maja 2022r.).

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Jak już informowałam otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór, transport i przekazania do recyklingu lub odzysku odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag z terenu gminy Grzegorzew.

W miniony piątek 18 lutego wyłoniliśmy wykonawcę, który będzie realizował usługę odbioru odpadów rolniczych – jest to firma PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz i Krzysztof Socha z siedzibą w Łasku.

Obecnie Sołtysi pomagają nam w przeprowadzeniu wśród naszych rolników aktualizacji inwentaryzacji odpadów rolniczych. Serdecznie dziękujemy naszym sołtysom.

Planowany termin odbioru folii rolniczej – początek kwietnia.

Wyznaczone będą dwa punkty zbiórki. O szczegółach będziemy każdego zainteresowanego indywidualnie informować.

Przyjmujemy wnioski na dodatek osłonowy.

Do 31 stycznia złożonych zostało 372 wnioski. Od 1 lutego do 21 lutego złożonych zostało 170 wniosków. Ogółem złożonych zostało 542 wnioski.

11 lutego do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało złożone zapotrzebowanie na środki finansowe dla wniosków złożonych do 31 stycznia w wysokości 395 378,00 zł.

Planowana wypłata pieniędzy – pierwszej transzy do 31 marca br.

Do końca lutego przyjmujemy wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

 

Szanowni Państwo,

Dbając o rozwój naszej gminy nieustannie zabiegamy o pieniądze pozabudżetowe.

Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie w ramach 5.edycji Programu „Szatnia na medal” na „Adaptację do potrzeb szatniowo-sanitarnych istniejącego budynku na stadionie gminnym w Barłogach”. Przedmiotem zadania jest wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku szatni.

Wartość zadania to kwota 99 992,72 zł, dofinansowanie w wysokości 50% to kwota 49 990,00 zł.

W ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” złożyliśmy dwa wnioski. Dofinansowanie wynosi 62,5% przy udziale własnym 37,5%.

Dla sołectwa Grzegorzew wnioskujemy o dofinasowanie zakupu: piłkochwytów, tablicy informacyjno-historycznej, lodówki, stołów i ławek, kuchni elektrycznej oraz zakupu drzewek i roślinności do ścieżki ekologicznej. Wartość zadania to kwota 40 000,00 zł.

Dla sołectwa Bylice wnioskujemy o dofinasowanie montażu kostki brukowej wraz z kosztem materiału oraz zakup nasion trawy i sadzonek krzewów.

Wartość zadania to kwota 42 856,00 zł.

Szanowni Państwo, do końca lutego możemy składać wnioski do drugiego naboru Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”.

Państwo Radni, zgodnie z Państwa decyzją składamy 3 wnioski o dofinasowanie.

Pierwszy wniosek na rozbudowę kompleksu dróg osiedlowych: Brzozowa, Lipowa, Kasztanowa, Szkolna oraz Choińska w Grzegorzewie na poziomie dofinansowania 95%.

Drugi wniosek na modernizację szkoły przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie na poziomie dofinansowania 85%.

Trzeci wniosek na budowę chodników przy ulicy Piaskowej i Słonecznej w Barłogach na poziomie dofinansowania 95%.

Szanowni Państwo, obserwujemy stan dróg gminnych.

Ogłosiliśmy zapytanie cenowe na usługę pracy równiarki i walca. W czwartek nastąpi otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu zapytania i wyborze najkorzystniejszej oferty podpiszemy umowę i przystąpimy do remontów dróg.

Bardzo dziękuję za cierpliwe wysłuchanie mojej informacji.