Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew.

Dołączam się do powitań, jakie skierował do Państwa i do Mieszkańców Gminy Pan Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Sosnowski.

Witam i serdecznie pozdrawiam Wszystkich Państwa śledzących obrady.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

W dniu, w którym odbywaliśmy ostatnią sesję, we wtorek, 22 lutego 2022 roku, nikt z nas nie spodziewał się, że za dwa dni, w czwartek 24 lutego rozpocznie się inwazja Rosji na Ukrainę.

Na naszych oczach, od 34 dni rozgrywa się dramat… Moment jest historyczny. To, co dzieje się teraz będzie skutkowało przez dziesięciolecia. Trwa bohaterska walka Ukrainy z rosyjskim złem.

Uchodźcy pozostawili swoje domy, spakowali swoje życie w walizkę. Wojna w Ukrainie to ważna lekcja wrażliwości. Nasi Mieszkańcy otworzyli swoje serca i drzwi domów przyjmując pod swój dach rodziny z Ukrainy. W naszej gminie przebywa 16 osób w 4 rodzinach i Parafii w Grzegorzewie.

Uciekający przed wojną otrzymują PESEL. Rusza system udzielania pomocy. To wyzwanie dla pracownika ewidencji ludności i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Potrzeby są ogromne. Pomagamy wszyscy. Mieszkańcy, Samorząd, Parafie, Strażacy. Przekazaliśmy dary dla uchodźców, a pierwszymi, którzy w odezwie na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej byli druhowie OSP z naszej gminy przekazując sprzęt strażacki dla ukraińskich strażaków.

Dziękujemy Wszystkim za okazaną pomoc i solidarność z Narodem Ukraińskim!

Szanowni Państwo

W miniony piątek, 25 marca, Państwo Radni udali się z gospodarską wizytą po gminie. Pierwszym etapem objazdu była budowa Stacji Uzdatnia Wody w Grzegorzewie. Państwo Radni ocenili stan zaawansowania prac przy budowie świetlicy wiejskiej w Grodnej oraz stan dróg, które znajdują się w naszych najbliższych planach inwestycyjnych.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

Przedstawiam informację o bieżących działaniach i wydarzeniach, jakie miały miejsce w okresie minionego miesiąca.

I tak uprzejmie informuję, że :

W piątkowe południe 11 marca 2022 r., przy Głazie Pamięci w Powierciu odbyły się obchody 80. rocznicy pierwszego transportu ofiar Holocaustu przez Powiercie do Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Pan Mariusz Rybczyński - Wójt Gminy Koło i Pan Bartłomiej Grzanka - Kierownik Muzeum byłego niemieckiego Obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, w swoich przemówieniach podkreślili, że pamięć o przeszłości ma niezwykle ważne znaczenie dla bezpieczeństwa przyszłości, a cisza w obliczu nienawiści oznacza współwinę. Jakże wymowne to słowa w obecnej sytuacji. Dziękuję Pani Dyrektor Katarzynie Fila za reprezentowanie naszego samorządu na uroczystości.

11 marca świętowaliśmy Dzień Sołtysa – Gospodarza i Opiekuna Wsi. W imieniu całego samorządu dziękujemy Paniom i Panom Sołtysom za wielka dbałość i troskę o swoje miejscowości oraz wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane dla ich rozwoju.

12 marca, delegacja naszych sołtysów wraz z Panią Dyrektor Katarzyną Fila, na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego uczestniczyła w VI Pielgrzymce Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Mszę Świętą w intencji wielkopolskich sołtysów odprawił Ordynariusz Diecezji Kaliskiej ks. biskup Damian Bryl.

13 marca na Hali Sportowej odbyła się III edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej Sołectw.

Na 13 sołectw naszej gminy w turnieju wzięła udział drużyna sołectwa Grzegorzew i połączone drużyny sołectw:

- Kiełczewek/Boguszyniec,

- Ponętów Dolny/Grodna,

- Tarnówka/Ladorodzek,

- Bylice/Bylice-Kolonia

oraz drużyna Oldboy Gminy Grzegorzew,

a więc w sumie 6 zespołów.

W tym roku, po bardzo wyrównanej i zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna Sołectwa Grzegorzew, broniąca tytułu sprzed dwóch lat, która pokonała w finale 2:1 drużynę Sołectwa Kiełczewek/Boguszyniec.

Trzecie miejsce na podium zajęła reprezentacja dwóch sołectw Tarnówka/Ladorudzek.

Tytuł Króla Strzelców z dorobkiem 5 bramek podzieliło między siebie trzech zawodników: Rafał Kostrzewa (Oldboy), Jakub Szypuła (Tarnówka/Ladorudzek) i Patryk Nadolski (Kiełczewek/Boguszyniec), a Najlepszym Bramkarzem wybrano Damiana Korasadowicza z drużyny Oldboy.

Na zakończenie Turnieju uroczystego wręczenia pucharów, statuetek oraz dyplomów za osiągnięcia drużynowe jak również indywidualne, dokonała Pani Katarzyna Fila - Dyrektor ds. administracyjnych Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

Dziękujemy Pracownikom Hali za zorganizowanie turnieju, a drużynom za zaciętą, ale sportową rywalizację.

Mam nadzieję, że spotkamy się za rok, na IV już edycji turnieju

Szanowni Państwo

W minioną sobotę, 26 marca, zebraniem sprawozdawczym w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach zakończyliśmy cykl zebrań sprawozdawczych w 8 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy.

Finał zebrań w naszych jednostkach odbył się z udziałem członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Opasa. Bardzo dziękujemy Panu Prezesowi za przybycie. Dziękujemy wszystkim druhom za życzliwe przyjęcia, a Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Tadeuszowi Sosnowskiemu za udział w większości zebrań.

Pasja strażacka drzemie w naszych mieszkańcach w każdym wieku, a najlepszym potwierdzeniem dla tego faktu jest to jak dużym zainteresowaniem wśród naszych dzieci i młodzieży cieszył się Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP, którego tematyka obejmowała udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych i ekologicznych.

Eliminacje gminne konkursu odbyły się 30 grudnia 2021 r. Powołana komisja konkursowa spośród złożonych 23 prac konkursowych, wykonanych przez uczniów ze wszystkich naszych szkół podstawowych, wyłoniła 12 laureatów.

 Z dumą informuję, że w Finale Eliminacji Wojewódzkich konkursu nagrodzona została praca Wanessy Skoniecznej z klasy VII b ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” w Grzegorzewie. Praca Wanessy pod tytułem „ Strażak w akcji” wykonana techniką malarską uplasowała się na II miejscu w naszym województwie w kategorii wiekowej szkół podstawowych klas V-VIII.

To naprawdę wielki sukces. Nasza laureatka była jedyną nagrodzoną z Powiatu Kolskiego, a co skali osiągnięcia i talentu Wanessy najlepiej świadczy fakt, że ogółem na eliminacje wojewódzkie nadesłano 344 prace z 23 powiatów Województwa Wielkopolskiego.

Gratulujemy Wanessie i opiekunowi Pani Reginie Piskorskiej.

Szanowni Państwo,

Przygotowując się do dzisiejszej sesji, Państwo Radni spotkali się 17 marca br. na posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy.

Państwo Radni przedyskutowali projekty uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji. Dyskutowaliśmy na temat stopnia realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych oraz innych spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania naszego samorządu.

W pierwszej części spotkania odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu do udziału w którym zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, którzy przedstawili założenia do projektów organizacji szkół na rok szkolny 2022/2023.

Spotkanie było okazją do omówienia planów inwestycyjnych oraz zapoznania się z problemami i potrzebami występującymi w poszczególnych szkołach.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Dbając o rozwój naszej gminy nieustannie zabiegamy o pieniądze pozabudżetowe.

Aby złagodzić skutki finansowe składamy wnioski, odpowiadamy na ogłoszone konkursy.

Uchwałą Nr 4760/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10 marca 2022 r. została zatwierdzona lista rankingowa dotycząca wniosków złożonych w naborze na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w ramach piątej edycji Programu „Szatnia na Medal”.

Bardzo miło mi poinformować, że zadanie pn. „Adaptacja do potrzeb szatniowo-sanitarnych istniejącego budynku na stadionie gminnym w Barłogach” znalazło się na liście z proponowaną kwotą dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 49 990,00 zł. co stanowi 49,99% całej inwestycji. Pozostałe 50,01% w kwocie 50 002,72 zł. finansowane będzie ze środków własnych Naszej Gminy. Łączna wartość projektu – 99 992,72 zł.

Przedmiotem zadania jest wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku szatni sportowej w Barłogach, który został zakupiony w ubiegłym roku. Prace obejmują podział dostępnej przestrzeni poprzez dostawienie ścianek działowych w celu utworzenia osobnych pomieszczeń dla szatni gospodarzy, szatni gości oraz pomieszczenia dla sędziów jak również gruntowny remont obejmujący: przebudowę i malowanie ścian, wykonanie sufitów, wyłożenie płytek podłogowych, wymianę stolarki okiennej oraz wyposażenie wnętrza w szafki i ławeczki dla zawodników oraz sędziów.

Dwa wnioski złożone w ramach XII edycji Konkursu „ Pięknieje Wielkopolska Wieś” podlegają aktualnie ocenie.

Nasz wniosek złożony do Wojewody Wielkopolskiego o wypłatę zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych klęską żywiołową ( ostatnie wichury) otrzymał pozytywną ocenę. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 43.500 zł. Pieniądze trafią do poszkodowanych w naszej gminie.

Gmina nasza otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę „edycja 2022 na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII .

Dofinansowanie otrzymały wszystkie nasze szkoły, tj. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego ‘’Zośki „ w Grzegorzewie ; Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Barłogach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii.

Kwota przyznanych przez Ministra środków wynosi ogółem 80.000 zł.

Całkowity koszt zadania stanowiącego kwotę dotacji i środków własnych wynosi 115.632 zł.

Wkład własny gminy na realizację zadania stanowi kwotę 35.632 zł., który zostanie pokryty z wpłat rodziców dzieci biorących udział w zorganizowanych wycieczkach.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę „ ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie, dofinansowanie na 3 wycieczki jednodniowe wynosi ogółem 15.000 zł ( po 5.000,00 zł. dofinansowania każda wycieczka ).

Pierwsza wycieczka do Warszawy, uczniowie zwiedzą Łazienki Królewskie w Warszawie Zamek Królewski- Muzeum oraz Rezydencję Królów Rzeczpospolitej. Druga wycieczka organizowana do Gniezna, Biskupina oraz Kruszwicy uczniowie zwiedzą : Katedrę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gnieźnie , Rezerwat archeologiczny w Biskupinie oraz Kolegiatę św. Piotra i Pawła oraz Narodzenia NMP w Kruszwicy.

Trzecia wycieczka zorganizowana zostanie do Torunia, gdzie uczniowie zwiedzą między innymi : Dom M. Kopernika, oraz Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń.

Dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie w ramach dofinansowania zostaną zorganizowane 2 wycieczki 3 dniowe, na których uczniowie zwiedzą między innymi : Kazimierz Dolny, Muzeum Czartoryskich w Puławach, -Muzeum Narodowe w Lublinie Muzeum Bolesława Prusa oraz Stefana Żeromskiego w , Nałęczowie, Muzeum Diecezjalne ”Dom Jana Długosza „ w Sandomierzu oraz Sandomierz –historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy.

Szkoła Podstawowa w Barłogach otrzymała dofinansowanie na zorganizowanie wycieczki jednodniowej dla klas I-III w wysokości 5.000,00 zł. Wycieczka zostanie zorganizowana do Torunia. Uczniowie zwiedzą Toruń- Stare i Nowe Miasto, Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń oraz Muzeum Toruńskiego Piernika.

Dla uczniów klas kl. IV-VIII zostanie zorganizowana wycieczka na południe Polski. Uczniowie zwiedzą między innymi :Kraków- Zamek Królewski na Wawelu, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, Muzeum Narodowe w Krakowie –Sukiennice, Zakopane, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem , Kopalnie Soli w Wieliczce oraz Jasną Górę –zespół klasztoru o. Paulinów w Częstochowie.

Szkoła Podstawowa w Bylicach- Kolonii otrzymała dofinansowanie w wysokości za zorganizowanie wycieczki 3 dniowej dla klas IV-VIII w wysokości 15.000,00 zł. Uczniowie zwiedzą : Kraków- Zamek Królewski na Wawelu, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, Muzeum Narodowe w Krakowie –Sukiennice, Zakopane, Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem , Kopalnie Soli w Wieliczce oraz Jasną Górę –zespół klasztoru o. Paulinów w Częstochowie.

Przyznane środki finansowe muszą być wykorzystane do dnia zakończenia zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach w roku 2021/2022 tj. nie później niż do 24.06.2022r.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Przedkładając informację na temat innych spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania naszej gminy uprzejmie informuję, co następuje :

Aktualnie Gmina Grzegorzew prowadzi 4 postępowania administracyjne dotyczące wydania decyzji środowiskowych na budowę instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach : Grzegorzew, Barłogi i Ponętów Dolny.

Omawiane inwestycje mogą być realizowane dzięki podjętej w dniu 21.09.2021 r. uchwale Rady Gminy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obszarów rolnych na tereny elektrowni fotowoltaicznych.

 Budując instalacje fotowoltaiczne Gmina Grzegorzew realizuje jednocześnie obowiązek zapewnienia udziału odnawialnych źródeł energii na rynku pozyskania energii.

Dziś przyjechał do nas przedstawiciel firmy, który będzie obierał od naszych rolników folię rolniczą. Ustaliliśmy dwa miejsca składowania odpadów.

Odbiór folii wyznaczony został na 4 i 5 kwietnia br.

Pierwszy odbiór odbędzie się przy boisku w Boguszyńcu tj. 4 kwietnia 2022r. Do tego punktu do odbioru odpadów wyznaczone zostały następujące miejscowości: Boguszyniec, Kiełczewek, Grzegorzew, Bylice, Bylice-Kolonia, Zabłocie

Drugim punktem jest plac przy PKP Barłogi i tam zostały przydzielone następujące miejscowości: Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, Grodna, Barłogi, Ponętów Dolny, Tarnówka, Ladorudzek

Na podstawie inwentaryzacji dotyczącej odpadów rolniczych, przy której pomogli nasi sołtysi, wiemy kto jest zainteresowany zbiórką. Każdy rolnik zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie zbiórki.

Szacowana masa odbioru odpadów rolniczych około 100 ton.

Prosimy, aby każdy asortyment odpadu tzn. folia, siatka i sznurek do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i typu Big Bag były osobno podzielone.

Od wczoraj, tj. od 28 marca, po 24 miesiącach i 12 dniach nie musimy nosić maseczek. Obowiązek pozostał w szpitalach, placówkach opieki zdrowotnej, aptekach. Zniesiona została kwarantanna i brak obowiązkowej izolacji.

4 marca 2020 r. wykryto w Polsce pierwszy przypadek zachorowania na Covid-19, od tego czasu 115 tysięcy osób zmarło z Covid-19.

Pozwólcie Państwo, że zwrócę się do Pana Redaktora Portalu internetowego e-kolo.pl. Pana Bartłomieja Fiwka. Szanowni Państwo, portal prowadzony przez Pana Redaktora, z którym mamy zaszczyt ściśle współpracować, znalazł się w ścisłej czołówce Konkursu dziennikarskiego "Local e-Journalism Awards 2021", którego organizatorem było Stowarzyszenie Mediów Lokalnych. Lokalne portale internetowe to znak czasu. Nabierają coraz większego znaczenia. Gratulujemy Panie Redaktorze. Bardzo dziękuję za cierpliwe wysłuchanie mojej informacji.

Dziękuję