Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Dołączam się do powitań, jakie skierował do Państwa i do Mieszkańców Gminy Pan Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Sosnowski.

Witam Wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszych obradach.

Serdecznie pozdrawiam Wszystkich Państwa śledzących obrady.

Szanowni Państwo,

W sobotę, 2 lipca, świętowaliśmy rozpoczęcie tegorocznych wakacji.

Dziękuję Mieszkańcom naszej Gminy i Gościom za obecność i wspólną zabawę podczas tegorocznego Festynu „ Witaj Lato”.

Staraliśmy się, aby po dwóch latach przerwy było to prawdziwe Święto. Była moc i energia przyniesiona przez naszych mieszkańców. Fajnie zrobić coś wspólnie i widzieć jak wiele osób włącza się w organizację.

Uśmiechy dzieci i dorosłych są bezcenne.

Wyrazy uznania i podziękowania, na ręce Pani Dyrektor Katarzyny Fila, składam moim współpracownikom za przygotowanie tego wydarzenia.

Na Mieszkańców i przybyłych Gości czekało mnóstwo atrakcji.

Festyn rozpoczęły zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło sześć jednostek z terenu naszej gminy.

Odbył się Jarmark Produktu Lokalnego Partnerstwa i Dobrych Praktyk „Silna Solna”, podczas którego każdy mógł za darmo degustować przepyszne potrawy przygotowane przez Gospodynie z kół gospodyń wiejskich oraz podziwiać rękodzieła wytwarzane przez naszych Mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich: Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, Bylice, Grodna, Grzegorzew, Ponętów Dolny i Tarnówka za przygotowanie prawdziwego festiwalu smaku, zapachów i barw.

Dzięki obecnym wystawcom rękodzieła - Pani Agnieszce Chyżewskiej, Klubowi Senior + z Grzegorzewa, Państwu Elwirze i Rafałowi Nita, Państwu Aleksandrze i Krzysztofowi Zawackim, Panu Henrykowi Jankowskiemu mogliśmy podziwiać oryginalne rzeźby drewniane, hafty, prace szydełkowe, własnoręcznie wykonaną biżuterię, oraz artykuły wykonane z metalu.

Pan Leszek Kalicki, który reprezentował grupę rekonstrukcji historycznych „Chorągiew Zaciężna Ziemi Radziejowskiej” przygotował mini obozowisko rycerskie, w którym każdy chętny mógł ubrać się w prawdziwą średniowieczną zbroję rycerską i wziąć do ręki miecz i tarczę.

Wśród atrakcji można było również spotkać Przystanek Biblioteka, gdzie podczas kreatywnych warsztatów dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Panią Agnieszkę Malesza można było wykonać własnoręcznie robioną biżuterię lub przyozdobić swoje ciało tatuażami w wykonaniu Pani Katarzyny Biernackiej.

Na Mieszkańców i Gości czekał również punkt informacyjny stoiska „Czyste Powietrze”, gdzie można było skorzystać z bezpłatnej pomocy i uzyskać wszelkie informacje dotyczące dofinansowań na wymianę źródeł ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej a także termomodernizację budynków.

Na dzieci czekały darmowe dmuchańce, popcorn, wata cukrowa, gry i zabawy z animatorami, które poprowadziła Pani Paulina Markiewicz Animacje Pauli.

Mogliśmy podziwiać talent wokalny naszych młodych mieszkańców: Julki Łęgoszewskiej z Grzegorzewa, Eweliny Pacholskiej z Ponętowa Dolnego, Michaliny Sójeckiej z Grzegorzewa i Krzysia Stankiewicza z Bylic-Kolonii. Mogliśmy podziwiać profesjonalne wykonanie utworów muzycznych w koncercie zespołu AFFERA, który wystąpił w składzie: Aleksandra Ostrowska- solistka, Emil Banasiak – gitara elektryczna, Witold Rosiak – gitara basowa i Jakub Bartosiak – perkusja.

Dziękujemy bardzo Panu Krzysztofowi Wojewodzie z Kolskiego Klubu Sportów Walki w Kole za prezentację umiejętności swoich i swoich podopiecznych.

Wielkie brawa należą się grupie tanecznej Gwiazdeczki z Grzegorzewa w składzie: Agata Marciniak, Gabriela Jabłońska i Wiktoria Żurawik, które do występu przygotowywały Panie Marita i Sara Pawlak.

Atrakcją podczas festynu była parada motocyklistów, którym serdecznie dziękujemy za przybycie.

Raz jeszcze dziękujemy Wszystkim za wspaniałą, wspólną zabawę.

Do zobaczenia za rok!

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Cały czas jesteśmy aktywni i skuteczni w pozyskiwaniu funduszy i realizacji projektów ekologicznych

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 15 000 zł z programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację zadania: „Zieleń dla wszystkich – miejsce do odpoczynku wokół przyrody” powstanie ogólnodostępne miejsce do odpoczynku przy stadionie gminnym w Grzegorzewie.

Umowę na dofinansowanie tego zadania, wspólnie z Panią Skarbnik, podpisałam z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jackiem Bogusławskim, 8 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. W podpisaniu umowy uczestniczyli Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pani Marzena Wodzińska oraz Pan Andrzej Pichet.

Niezmiernie się cieszymy i składamy serdeczne podziękowania całemu Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za docenianie naszych inicjatyw.

Kolejne dofinansowanie, jakie wpłynie do naszej gminy to pieniądze pozyskane przez Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie w wysokości 17 561,70 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z Programu Edukacji Ekologicznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Mieszkańcy włożą trud, a pszczoły dadzą miód – ścieżka edukacyjna dla lokalnej społeczności w gminie Grzegorzew”.

Celem tego projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców na temat pszczół, pszczelarstwa i działań ekologicznych.

Szanowni Państwo,

Mamy pomysł połączenia tych dwóch projektów.

Utworzenie terenu rekreacji przy stadionie gminnym w Grzegorzewie stanowić będzie przyjazną i ekologiczną przestrzeń dla mieszkańców gminy a także odwiedzających nas gości.

Łącznie realizacja tych dwóch projektów opiewa na kwotę 44 513 zł.

Mamy nadzieję, że utworzymy ciekawe miejsce do wypoczynku w atrakcyjnym położeniu.

Kolejne dofinansowania, jakie otrzymaliśmy to pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań z XII Konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Podpisanie umów dla sołectw naszego powiatu z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Krzysztofem Grabowskim, w obecności Pana Czesława Cieślaka Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego miało miejsce 20 lipca w naszej gminie.

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy być gospodarzami tego spotkania.

Szanowni Państwo,

Już niebawem poprawie ulegną wizerunki dwóch Sołectw naszej gminy dzięki dofinansowaniu w łącznej kwocie 52 856 zł.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli na zrealizowanie następujących inwestycji:

1.   Poprawa wizerunku centrum miejscowości w Bylicach: Wartość zadania – 42 856 zł. / środki z dotacji - 27 856 zł. / wkład własny – 15 000 zł.

2.   W trosce o nasze dzieci. Stadion Gminny w Grzegorzewie jako miejsce atrakcyjne i bezpieczne dla mieszkańców: Wartość zadania - 40 000 zł. / środki z dotacji - 25 000 zł. / wkład własny – 15 000 zł.

Oprócz naszej gminy dofinansowania otrzymały również Gminy: Dąbie, Kościelec oraz Kłodawa, których przedstawiciele także byli obecni i podpisali swoje umowy.

Niezmiernie cieszymy się i składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz całemu Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za kolejne wsparcie finansowe, które z pewnością przyczyni się do poprawy wizerunku naszej gminy.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

 

Jak informowałam na ostatniej sesji trwa, od dawna oczekiwany remont dachu na domu Państwa Malara w Bylicach.

Prowadzone są także prace remontowe budynku mieszkalnego rodziny z Bylic, dotkniętego pożarem.

Realizujemy zaplanowane zadania inwestycyjne i rzeczowe.

Trwa remont kuchni stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki w Grzegorzewie.

Aktualnie układana jest terakota i glazura na ścianach i podłodze.

Zamówiony został sprzęt kuchenny.

Przypomnę, że zadanie realizujemy w ramach otrzymanego wsparcia finansowego w wysokości 80 000 zł na modernizację kuchni stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie z wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.

Całość zadania oszacowana została na kwotę 100 000,00 zł, wkład własny to wkład finansowy w wysokości 20 % kosztu całkowitej realizacji zadania tj. 20.000,00 zł.

Przy okazji prowadzonych prac postanowiliśmy o wykonaniu remontu pomieszczeń zajmowanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

W ramach prowadzonych prac wykonaliśmy malowanie, wymianę paneli, wymianę dwóch par drzwi. Zburzona została jedna ściana działowa, dzięki powstało jedno duże pomieszczenie biurowe.

W miniony piątek, 22 lipca, odbył się odbiór techniczny drogi powiatowej nr 3435 Ponętów Dolny – Grodna, którą wybudowaliśmy wspólnie z Powiatem Kolskim.

Odbioru końcowego robót dokonali: Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Anna Orchowska, Członek Zarządu Powiatu Kolskiego Waldemar Banasiak, Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Paweł Andrzejczak w obecności Inspektora Nadzoru Janusza Stacherskiego. Samorząd Gminy Grzegorzew przy odbiorze reprezentowałam wspólnie z Panią Sołtys Ponętowa Dolnego Anetą Okupską, Radnym Panem Januszem Sanigórskim, Pracownikiem Urzędu Gminy Panem Dawidem Lorencem oraz Panią Moniką Rosiak.

Roboty zostały wykonane w terminie i polegały na wykonaniu prawie kilometrowego odcinka nakładki oraz uzupełnieniu poboczy.

Koszt robót zamknął się kwotą 283.104,30 zł

Finansowy udział gminy w realizacji zadania to kwota to kwota 169.522,85 zł, co stanowi 59,89% wartości zadania.

Finansowy udział Powiatu Kolskiego to 40,12% tj. 113.581,45 zł

Serdecznie dziękujemy Radzie Powiatu Kolskiego za kolejną wspólną inwestycję poprawiającą bezpieczeństwo podróżujących drogami naszej Gminy!

6 lipca br. podpisaliśmy umowę oraz przekazaliśmy plac budowy na Modernizację budynku Senior + w Grzegorzewie.

Wykonawcą zadania jest firma Marszewski i Syn Sp. z. o.o. z Helenowa Drugiego za kwotę 452 091,58 zł.

Przewidywany czas realizacji 4 miesiące od podpisania umowy.

22 lipca br. w świetlicy gminnej, w której się znajdujemy, odbyło się spotkanie konsultacyjno-warsztatowe poświęcone Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zorganizowane przez Lokalnej Grupy Działania „ Solna Dolina” .

Celem spotkania było poznanie potrzeb, oczekiwań i opinii na temat słabych i mocnych stron obszaru działania naszej LGD, szans i zagrożeń oraz głównych problemów.

Celem spotkania było określenie kierunków wsparcia i założeń rozwoju naszego obszaru oraz celów, jakie należy uwzględnić w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Nowość opracowywanej strategii to przede wszystkim wielofunduszowość.

Uczestnicy spotkania wypełniali ankiety o zasobach Gminy Grzegorzew oraz arkusze pomysłów.

Przeprowadzana będzie analiza SWOT.

Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Gminy, Państwu Radnym, Sołtysom, Paniom Przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich oraz naszym mieszkańcom za udział w spotkaniu.

Cieszymy się, że spotkanie odbyte w naszej gminie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem.

Mieliśmy najwyższą frekwencję z dotychczas odbytych spotkań w gminach.

Szanowni Państwo,

Decyzją samorządu Województwa Wielkopolskiego otrzymaliśmy dodatkowe dofinansowanie w wysokości 79 000 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 494028P Grzegorzew – Ponętów Dolny”. To już drugie dofinansowanie. Pierwsze wyniosło 137 250 zł. W sumie na to zadanie otrzymaliśmy z budżetu województwa wielkopolskiego 216 250 zł.

W dzisiejszych zmianach do budżetu zabezpieczamy środki własne na przebudowę tej drogi.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu oraz po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego ogłosimy przetarg na to zadanie.

Szanowni Państwo,

Okazuje się w dzisiejszej rzeczywistości przyznane promesy nie dają możliwości realizacji inwestycji przez samorządy. Składane w przetargach oferty są dużo wyższe, co uniemożliwia realizację projektów w oparciu o przyznane promesy.

Dotyczy to naszej inwestycji Budowy drogi gminnej ulicy Kolejowej w Grzegorzewie.

Ogłosiliśmy już trzeci raz przetarg na tę inwestycję.

5 sierpnia odbędzie się sesja otwarcia ofert

W drugim, unieważnionym przetargu wpłynęły 2 oferty firm :

Oferta nr 1 – MK STELLA Konrad Marek

1) cena oferty 2 192 333,00 zł brutto

2) okres gwarancji - 60 miesięcy

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka

Akcyjna

1) cena oferty 2 070 069,73 zł brutto

2) okres gwarancji - 60 miesięcy

Korzystną i właściwą okazała się dla nas natomiast podjęta decyzja o unieważnieniu, a następnie ogłoszeniu drugiego przetargu na Budowę ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Grzegorzewie.

Wyłoniliśmy wykonawcę.

Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot za kwotę 1 174 628,00 zł brutto.

W dzisiejszych zmianach do budżetu uzupełniamy brakujące środki na to zadanie w kwocie 152 000 zł obejmujące roboty budowlane i nadzór dotyczący trzech branż.

Jutro tj. 27 lipca br. podpisujemy umowę z wykonawcą.

Dzisiaj tj. 26 lipca ogłosiliśmy przetarg na modernizację dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii.

Otwarcie ofert nastąpi 18 sierpnia br.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Na 28 lipca br. zaplanowany jest odbiór pojemników z niebezpieczną substancją, porzuconych na łące w Barłogach.

Zleciliśmy badania toksykologiczne. Zakład sklasyfikował te odpady, jako opady „ warsztatowe” ( oleje, smary ).

Odbioru, transportu i zagospodarowania w/w odpadów dokona specjalistyczny zakład utylizacji. Przewóz objęty będzie monitorowaniem w systemie elektronicznego nadzoru transportu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 30 lipca 2022 r.

Wczoraj tj. 25 lipca 2022 r. złożyliśmy wniosek na dofinansowanie usunięcia 200 ton wyrobów azbestowych.

Szanowni Państwo, pozwólcie, że w tym miejscu złożę sprawozdanie z realizacji na terenie naszej gminy przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, która nałożyła na właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i stosowanych paliwach, w okresie – od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

 Złożone w Urzędzie Gminy deklaracje zostały przekazane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB,) jako jednego z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstał w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.

Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów", a także stanowi narzędzie do realizacji celów postawionych w tzw. uchwałach antysmogowych. Nakazują one w różnych terminach wymianę starych pieców, kotłów i kominków na bardziej nowoczesne.

 W województwie wielkopolskim Uchwałą Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. zostały przyjęte trzy uchwały antysmogowe dotyczące miasta Poznania, Kalisza i pozostałego obszaru województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z treścią omawianych uchwał od 1 maja 2018 r. mogą być wyłącznie eksploatowane kotły na węgiel i drewno spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu lub klasy 5 wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa, pozbawione rusztu awaryjnego i możliwości jego montażu.

Omawiane uchwały od 1 stycznia 2026 r. zakazują użytkowania pieców i kominków nie spełniających docelowych wymogów emisji i sprawności natomiast od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów i pieców klas 3 i 4.

W Gminie Grzegorzew zostały złożone łącznie 1733 deklaracje o źródłach ciepła i stosowanych paliwach, co wg. bazy danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, stanowi 100% wszystkich istniejących źródeł ciepła na terenie naszej Gminy.

Wg. złożonych deklaracji statystyka w kwestii źródeł ciepła w naszej Gminie przedstawia się następująco:

·         kotły z ręcznym podawaniem paliwa-621

·         kotły z automatycznym podawaniem paliwa-601

·         kuchnie węglowe-166

·         piece kaflowe-101

·         kozy i kominki-107

·         pompy ciepła- 36

·         ogrzewanie gazowe- 29

·         ogrzewanie olejowe- 41

·         kolektory słoneczne- 28

·         ogrzewanie elektryczne- 3

Z powyższych danych wynika, że najwięcej na terenie naszej gminy jest kotłów z ręcznym podawaniem opału, które stanowią 35,8 % w stosunku do wszystkich źródeł ciepła w naszej Gminie. Niewiele mniej , bo 601 to kotły z automatycznym podawaniem paliwa , co stanowi 34,6% . Kuchnie węglowe, piece kaflowe, kozy i kominki stanowią 22 %. Natomiast źródła ciepła inne niż „węglowe” tj. gazowe, olejowe, elektryczne , pompy ciepła i kolektory słoneczne stanowią łącznie pozostałe 24% w stosunku do wszystkich źródeł ciepła w Gminie Grzegorzew.

Po 30 czerwca br. obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami pozostaje:

·         dla nowych źródeł ciepła – na złożenie deklaracji mamy 14 dni od uruchomienia kotła

·         dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia kotła,

·         dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji

Deklarację mona złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do urzędu gminy tak jak dotychczas.

Będąc przy temacie wymiany pieców i obowiązków w tym zakresie na nas nałożonych uprzejmie informuję, że 15 lipca ruszyła nowa odsłona programu Czyste Powietrze.

Można otrzymać nawet 90 proc. dofinansowania, czyli do 79 tys. zł na termomodernizację domu lub wymianę przestarzałych kotłów grzewczych. Przewidziano również prefinansowanie. Można otrzymać z wyprzedzeniem do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

W tym miejscu uprzejmie informuję, że nasza gmina zyska dodatkowe środki finansowe na promocję programu „Czyste Powietrze”.

Dzięki temu, że znaleźliśmy się w rankingu najbardziej aktywnych gmin wśród 625 samorządów z całej Polski - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał nam 25 600 zł dodatkowych pieniędzy na promocję Programu.

Serdecznie zapraszamy naszych mieszkańców do naszego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, który znajduje się w budynku Pomocy Społecznej w celu uzyskania pomocy dotyczącej pozyskania dofinansowań na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych. Zachęcamy do korzystania z programu.

W najbliższy piątek, 29 lipca, będziemy gospodarzami Powiatowego Święta Policji. Czujemy się zaszczyceni i wyróżnieni faktem, że uroczystości odbędą się w naszej gminie.

Dziękuję