Obwieszczeniew sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Inowrocław”