Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach Kolonii